Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021

Kuvayhdistelmässä kolme eri kuvaa: Polkupyöriä syksynväreissä olevan koivun alla, Tampereen teknillisen yliopiston piha ja pyöräkatos. Vuoreksessa kerrostaloja ja kuvan etualalla hulevesiallas.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.5.2021 Kantakaupungin vaiheyleiskaavan – valtuustokausi 2017-2021. Yleiskaava kuulutettiin voimaan 9.6.2023.

Valtuustokauden yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 35 § mukaisena vaihekaavana ja se täydentää alueella pääosin voimassa olevaa Kantakaupungin yleiskaavaa 2040.  Vaiheyleiskaavan teemoina ovat erityisesti kestävän kasvun ja kestävän liikkumisen ohjaaminen.

Voimassa oleva kaava-aineisto

Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017–2021 kaava-aineisto koostuu vaiheyleiskaavan kartoista 1–4 ja kaavaselostuksesta. Kantakaupungin yleiskaavasta 2040 kumottavat merkinnät ja määräykset esitetään erillisinä karttoina:

 • Kartta 1 Yhdyskuntarakenne
 • Kartta 2 Viherympäristö ja vapaa-ajanpalvelut
 • Kartta 3 Kulttuuriperintö
 • Kartta 4 Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto

Suunnitelmat ja selvitykset

Rakennettu ympäristö, maisema ja kulttuuriperintö

Luonto ja viheralueet

Liikenne

Elinkeinot ja toimitilat

Suunnitelmat

Vaikutusten arviointi

Vuorovaikutus

Yleiskaavatyön aikaiset päätökset ja käsittelyt

 • Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 17.5.2021: § 64 Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021, yk049
 • Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 13.4.2021: § 111 Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021
 • Kaupunginhallituksen pöytäkirja 15.3.2021: § 107 Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021
 • Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 22.12.2020: §350 Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021 ehdotuksen asettaminen nähtäville
 • Kaupunginhallituksen pöytäkirja 11.5.2020: § 209 Kantakaupungin yleiskaava - valtuustokausi 2017-2021 (kehittämiskokousasia)
 • Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 11.2.2020: § 32 Kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville
 • Kaupunginhallituksen pöytäkirja 12.8.2019: § 333 Kantakaupungin yleiskaavan 2017-2021 valmisteluvaihe (kehittämiskokousasia)
 • Kaupunginhallituksen pöytäkirja 5.3.2018: § 103 Kantakaupungin yleiskaavan aloittaminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettaminen nähtäville
 • Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 18.12.2017: § 340 Yleiskaavoituksen työohjelma 2017-2021
 • Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 13.11.2017: § 303 Tampereen strategia