Hyppää sivuvalikkoon

PeltsuMultsu kehittyy

Pikkutyttö kävelee alikulkutunnelissa.

Tulevan Peltolammin hyvinvointikeskuksen ja Peltolammin koulun alueiden asemakaavoitus

Asemakaavoitus nykyisen Peltolammin koulun ja Peltolammin tulevan hyvinvointikeskuksen alueille on käynnistynyt.  Lakalaivaan suunnitellaan Automiehenkadun eteläpuolelle uutta monipuolista palvelukeskittymää sekä uusia asuinkortteleita. Kaava-alue käsittää Valiolta vapautuneen tontin ja sen länsi- ja eteläpuolisia alueita. Käyttötarkoituksen muutoksen lisäksi myös liikenneverkkoon tulee muutoksia.

Kun tuleva Peltolammin hyvinvointikeskukseen rakennetaan uusi koulu, vapautuu nykyisen koulun tontti asumisen täydennysrakentamiseen. Alueelle tavoitellaan Peltolammin talo- ja asuntotyypistöä monipuolistavaa asuntorakentamista, joka sijoittuu luontevasti nykyisen asutuksen lomaan virkistys- ja luontoarvoja kunnioittaen. Tammikuussa 2023 hyvinvointikeskuksen arvioitu käyttöönotto on vuonna 2027.

Uutinen 21.11.2023 Peltolammin hyvinvointikeskuksen uudisrakennus etenee jatkosuunnitteluun

Uutinen 17.11.2023 Peltolammille uusi koulu, palveluja ja asumista - asemakaavaluonnokset nähtävillä

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu

Esteettömyyden edistäminen

Alueen esteettömyyttä on edistetty yhteistyössä asukkaiden kanssa. Kesällä 2021 järjestettiin karttakysely alueen ajankohtaisista asioista, joissa esteettömyys oli mukana yhtenä osa-alueena. 2021 järjestettiin myös esteettömyyskävelyt sekä Multisillassa että Peltolammilla. 2021-2022 esteettömyys oli esillä yhtenä aiheena kasvokkaisissa kohtaamisissa asukkaiden kanssa. Loppuvuonna 2022 alueelle lisättiin 23 uutta penkkiä ja istuinta keskeisten kulkureittien varsille ja palveluliikenteen odotusalueille. Multisillassa parannettiin myös yhteyttä pysäkiltä päivittäistavaramyymälään. 

Uutinen 13.12.2022: Multisiltaan ja Peltolammille levähdyspaikkoja reittien varsille ja odotuspaikoille

Katja Seimelä
Liikenneinsinööri

Valaistuksen parantaminen

Peltolammin ja Multisillan valaistusta parannetaan ja lisätään vuosina 2021-2023. Valaistussaneerauksella parannetaan turvallisuutta ja uudistetaan valaistusta kestävämmäksi. Parannustyön myötä alueen valaistuksen energiankulutus puolittuu aiemmasta. Valaistuksen uudistaminen käynnistyi keväällä 2021 Lempääläntieltä. Valaistusta parannettiin myös Lempääläntiehen yhdistyvillä kevyen liikenteen väylillä, muun muassa Perkkoonkadun ja Kitiniityn suunnalta. Vuonna 2022 työt jatkuivat Palokallion alueella ja Lempääläntien pohjoisimmissa osissa, Peltolammin uimarannalla, Multisillanpuistossa ja Peltolammea kiertävällä ulkoilureitillä. Peltolammea kiertävällä ulkoilureitillä työt jatkuvat vielä 2023.

Alueen asukkaiden toiveita valaistuksesta selvitettiin asukaskyselyssä ja -tapahtumissa Peltolammin-Multisillan lähiöohjelman aikana. Valaistusta tuotiin asukkaiden toiveiden mukaisesti esimerkiksi aiemmin valaisemattomille reiteille.

Jussi Kulomäki
Rakennuttajainsinööri

Multisillanpuiston uudistaminen

Multisillanpuiston leikkipaikka, metsäalue ja näiden väliin jäävä puistoalue uudistetaan vuosina 2022-2023 asukkaiden kanssa tehdyn suunnitelman pohjalta. Suunnitelma tehtiin yhteistyössä alueen koulun ja päiväkodin sekä alueen muiden asukkaiden kanssa. Asuinkerrostalojen väliselle metsäalueelle sijoittuvan puistoalueen pelikenttä ja leikkipaikka peruskorjataan. Leikkipaikka toteutetaan luontoteemalla. Uudistuksessa huomioidaan myös maiseman käsittely, saavutettavuus ja reitit. Metsäalueelle toteutetaan teemapolku. 

Metsäalueen ja leikkipaikan väliin toteutuu niin sanottu välivyöhyke, joka tukee luonnon monimuotoisuutta. Vyöhykkeelle tulee erilaisia puusta tehtyjä rakenteita, taidetta ja metsäniittyjä. Puumateriaali on peräisin Multisillanpuistossa toteutetuista metsänhoidollisista toimista. Kaupungin puistoissa ensi kertaa toteutettu välivyöhyke tarjoaa uutta ja mielenkiintoista ympäristöä puistossa kävijöille.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 3.5.2022 Multisillanpuiston yleissuunnitelman. Multisillanpuiston uudistaminen aloitettiin metsänhoidolla elokuussa 2022, ja leikkialue, välivyöhyke ja teemapolku rakentuvat 2022-2023. Puiston peruskorjaus on osa Tampereen kaupungin leikkipaikkoja koskevaa viherpalveluohjelmaa "Leikkipaikat 2021-2030".

Hyväksytyt viheralueiden yleissuunnitelmat

Timo Koski
Kaupunginpuutarhuri

Pärrinkosken retkeilyolosuhteiden parantaminen

Pärrinkosken retkeilyolosuhteiden parantaminen valikoitui toteutettavaksi vuonna 2021 Tampereen kaupungin osallistuvan budjetoinnin kokeilun kautta. Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä.

Pärrinkosken retkeilyolosuhteita parannettiin päällystämällä polkuja puuhakkeella ja pitkospuilla aluskasvillisuuden suojelemiseksi. Alueelle lisätään opasteita ja infotauluja vuonna 2023. Marraskuussa 2021 toteutettiin kahdet talkoot, joihin osallistui yhteensä yli 20 asukasta. Talkoissa kannettiin haketta poluille ja kannettiin pitkospuita asennettavaksi. 

Peltolammi-Pärrinkosken luonnonsuojelualue

Anne Tuominen
Metsätalouspäällikkö
Päivitetty 16.1.2023