Multisiltaan ja Peltolammille levähdyspaikkoja reittien varsille ja odotuspaikoille

Peltolammin-Multisillan lähiöohjelma-alueella on edistetty esteettömyyttä. Alueille on lisätty yhteensä 23 uutta penkkiä ja tuolia. Levähdyspaikkoja on sijoitettu noin 250 metrin välein keskeisimpien kulkureittien varsille ja palveluliikenteen odotuspaikoille. 

Levähdyspaikkojen toteutuksessa on huomioitu ihmisten erilaisuus. Eri pituiset ja erilaisia apuvälineitä käyttävät tarvitsevat erikorkuisia istuimia. Kaikissa istuimissa on selkänoja ja penkeissä myös käsituet. Levähdysalueet on kivetty, joten myös rollaattorilla tai lastenvaunujen kanssa pääsee kätevästi taukopaikalle. Eväspaperit ja muut roskat voi jättää penkkien läheisyyteen sijoitettuihin roska-astioihin.  Levähdyspaikat pidetään avoimina talviaikaan.

Penkkien toteutusta varten laadittiin kaupungille tyyppipiirustus. Levähdyspaikkoja tullaan toteuttamaan muuallekin eri puolille Tamperetta Peltolammin-Multisillan lähiöohjelmassa hyväksi havaitulla tavalla.

Levähdyspaikoista hyötyvät kaikki liikkujat

Penkkejä voi käyttää levähtämiseen esimerkiksi kauppamatkalla tai ulkoilulenkeillä. Levähdysmahdollisuuksia tarjoamalla pyritään tukemaan ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten kotona asumista ja omien asioiden hoitamista sekä kannustamaan ulkoiluun, virkistäytymiseen ja omasta asuinalueesta nauttimiseen. 

–Yksikin levähdyspaikka voi mahdollistaa kaupassa käynnin tai päiväkävelyn. Penkkien lisääminen ei vaadi suuria satsauksia kaupungilta, mutta penkit voivat helpottaa liikkumista merkittävästi, toteaa liikenneinsinööri Katja Seimelä.

Esteettömyyttä parannettiin yhteistyössä asukkaiden kanssa Peltolammilla ja Multisillassa

Esteettömästä ympäristöstä eivät hyödy pelkästään erityistarpeiset käyttäjät, vaan se sujuvoittaa kaikkien arkiliikkumista. Peltolammin ja Multisillan alueilla esteettömyyden edistäminen lähti tarpeesta parantaa alueiden saavutettavuutta ja turvallisuutta.  Penkkien toteutuksen lisäksi parannettiin Multisillassa yhteyttä pysäkiltä kaupalle.

Alueiden esteettömyyttä on edistetty tiiviissä yhteistyössä asukkaiden kanssa. Asukkaat ovat saaneet vaikuttaa vastaamalla karttakyselyyn ja osallistumalla esteettömyyskävelyille sekä Multisillassa että Peltolammilla. Asukkaiden näkemyksiä kerättiin myös keskustelemalla lähikaupoissa, palveluliikenteen bussissa sekä ikääntyneille järjestetyissä toiminnoissa.

Peltolammi ja Multisilta ovat mukana valtakunnallisessa ympäristöministeriön koordinoimassa lähiöohjelmassa 2020–2022, jonka tavoitteina ovat hyvinvoivat ja vetovoimaiset lähiöt. Esteettömyyden edistämiseksi on saatu lähiöohjelman investointi- ja kehittämisavustusta (35 %).
 

Lisätietoja

Katja Seimelä
Liikenneinsinööri
Puhelin:
040 149 3684
Kuvat: Sini Lempinen
Jaa sosiaalisessa mediassa