Siirry sisältöön

Kaupunkisuunnittelu- ja rakentamishankkeet

Tampereen kaupunkiseutu on yksi maan isoista kasvukeskuksista. Pelkästään Tampereen kaupungin on ennustettu kasvavan siten, että vuoteen 2030 mennessä tamperelaisia on yli 250 000.

Kasvavaan kaupunkiin rakennetaan uutta ja vanhoja alueita otetaan uuteen käyttöön. Näiltä sivuilta löytyy tietoa ajankohtaisista kaupunkisuunnittelu- ja rakennushankkeista.

Hakametsä

Hakametsä Sport Campus -hankkeen tavoitteena on luoda Hakametsän alueelle uudenlainen liikunnan ja urheilun keskittymä, joka muodostuu monipuolisista liikunta- ja urheiluolosuhteista, palvelu- ja liiketiloista sekä asumisesta. Valmistuessaan kampus tarjoaa nykyaikaiset puitteet kaikenikäisille liikunnan harrastajille, urheiluseuroille ja -järjestöille sekä huippu-urheilijoille.

Hakametsä

Hakametsä Sport Campus -hankkeen tavoitteena on luoda Hakametsän alueelle uudenlainen liikunnan ja urheilun keskittymä, joka muodostuu monipuolisista liikunta- ja urheiluolosuhteista, palvelu- ja liiketiloista sekä asumisesta. Valmistuessaan kampus tarjoaa nykyaikaiset puitteet kaikenikäisille liikunnan harrastajille, urheiluseuroille ja -järjestöille sekä huippu-urheilijoille.

Hiedanranta

Hiedanrannan alue sijaitsee entisen Lielahden sellutehtaan alueella neljän kilometrin päässä kaupungin keskustasta Näsijärven rannalla.

Alueen sijainti mahdollistaa sen nousemisen merkittäväksi Länsi-Tamperetta ja kaupunkikeskustaa yhdistäväksi kaupunginosaksi. Alueella harjoitettu teollinen toiminta ja sijainti Näsijärven rannalla tarjoavat mahdollisuuden aivan uudenlaisen rantakaupunginosan rakentamiselle.

Hiedanranta

Hiedanrannan alue sijaitsee entisen Lielahden sellutehtaan alueella neljän kilometrin päässä kaupungin keskustasta Näsijärven rannalla.

Alueen sijainti mahdollistaa sen nousemisen merkittäväksi Länsi-Tamperetta ja kaupunkikeskustaa yhdistäväksi kaupunginosaksi. Alueella harjoitettu teollinen toiminta ja sijainti Näsijärven rannalla tarjoavat mahdollisuuden aivan uudenlaisen rantakaupunginosan rakentamiselle.

Iidesjärven puiston suunnittelu

Iidesjärven ja Nekalantien väliselle ranta-alueelle laaditaan asemakaavaa ja siihen liittyvää puistosuunnitelmaa. Iidesjärvelle ja sen laajemmalle rantavyöhykkeelle, puiston ulkopuolelle, valmistellaan lisäksi luonnonsuojelualueen perustamista ja siihen liittyvää hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Iidesjärven puiston suunnittelu

Iidesjärven ja Nekalantien väliselle ranta-alueelle laaditaan asemakaavaa ja siihen liittyvää puistosuunnitelmaa. Iidesjärvelle ja sen laajemmalle rantavyöhykkeelle, puiston ulkopuolelle, valmistellaan lisäksi luonnonsuojelualueen perustamista ja siihen liittyvää hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Kannen alue

Kannen alue on Tampereen keskustan kehittämisen merkittävin kokonaisuus. Kannen alue eheyttää ja tiivistää keskustaa, kun nykyinen ratapiha muuttuu ihmisten ja elämän alueeksi. Kannen alueen kehittäminen tapahtuu useiden hankkeiden kautta. Käynnissä ovat Kansi ja Areena-hanke ja Asemakeskus-hanke.

Kannen alue

Kannen alue on Tampereen keskustan kehittämisen merkittävin kokonaisuus. Kannen alue eheyttää ja tiivistää keskustaa, kun nykyinen ratapiha muuttuu ihmisten ja elämän alueeksi. Kannen alueen kehittäminen tapahtuu useiden hankkeiden kautta. Käynnissä ovat Kansi ja Areena-hanke ja Asemakeskus-hanke.

Koilliskeskus

Tampereen kaupunki tekee Koilliskeskuksen alueelle kehittämissuunnitelmaa. Työn ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan alueen liikennejärjestelyjä sekä alustavia täydennysrakentamismahdollisuuksia.

Työ koskee 65 hehtaarin aluetta pääosin Teiskontien ja valtatie 12:n eteläpuolella. Alueella on valtateiden 12 ja 9 risteys, liike- ja palvelukeskus sekä asuinalueita Linnainmaan kaupunginosassa sekä Pappilan kaupunginosan koilliskulmassa.

Koilliskeskus

Tampereen kaupunki tekee Koilliskeskuksen alueelle kehittämissuunnitelmaa. Työn ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan alueen liikennejärjestelyjä sekä alustavia täydennysrakentamismahdollisuuksia.

Työ koskee 65 hehtaarin aluetta pääosin Teiskontien ja valtatie 12:n eteläpuolella. Alueella on valtateiden 12 ja 9 risteys, liike- ja palvelukeskus sekä asuinalueita Linnainmaan kaupunginosassa sekä Pappilan kaupunginosan koilliskulmassa.

Lielahden yleissuunnitelma

Tampereen kaupunki laatii Lielahden yleissuunnitelmaa, jossa suunnitellaan kokonaisratkaisu yhteensovittaen maankäytön, liikenteen ja kunnallistekniikan tulevaisuuden tarpeita.

Lielahden yleissuunnitelma

Tampereen kaupunki laatii Lielahden yleissuunnitelmaa, jossa suunnitellaan kokonaisratkaisu yhteensovittaen maankäytön, liikenteen ja kunnallistekniikan tulevaisuuden tarpeita.

Läntinen keskusta

Läntisen keskustan kehittäminen tasapainottaa keskustan rakenteita kokonaisuutena, kasvattaen elikeinoelämän ja asumisen mahdollisuuksia ja lisäten kutsuvaa kaupunkiympäristöä. Käynnissä ovat mm. Läntisen keskustan visiotyön, Amurin, Keskustorin ja Pyynikintori- ja Taidemuseon hankekokonaisuudet.

Läntinen keskusta

Läntisen keskustan kehittäminen tasapainottaa keskustan rakenteita kokonaisuutena, kasvattaen elikeinoelämän ja asumisen mahdollisuuksia ja lisäten kutsuvaa kaupunkiympäristöä. Käynnissä ovat mm. Läntisen keskustan visiotyön, Amurin, Keskustorin ja Pyynikintori- ja Taidemuseon hankekokonaisuudet.

Ranta-Tampella

Näsijärven rantaan rakentuu kaupunkiympäristö, joka yhdistyy järviluonnon kanssa. Ranta-Tampellan kadut, puistoalueet ja asuintalojen keskelle rakennettu kanava siltoineen luovat alueelle omaleimaisen ja ainutlaatuisen kaupunkimaisen ilmeen.

Ranta-Tampella

Näsijärven rantaan rakentuu kaupunkiympäristö, joka yhdistyy järviluonnon kanssa. Ranta-Tampellan kadut, puistoalueet ja asuintalojen keskelle rakennettu kanava siltoineen luovat alueelle omaleimaisen ja ainutlaatuisen kaupunkimaisen ilmeen.

Sara Hildénin taidemuseo Finlaysonille

Tampereen kaupunki selvittää Sara Hildénin taidemuseon sijoittumisen edellytyksiä Finlaysonin alueelle. Osana selvitystyötä on käynnistetty asemakaavan muutostyö.

Sara Hildénin taidemuseo Finlaysonille

Tampereen kaupunki selvittää Sara Hildénin taidemuseon sijoittumisen edellytyksiä Finlaysonin alueelle. Osana selvitystyötä on käynnistetty asemakaavan muutostyö.

Särkänniemen alue

Särkänniemen alue on kokonaisuus, joka kattaa Särkänniemen huvipuiston lisäksi Onkiniemen entisen tehdasalueen, Mustanlahden sataman, Kortelahden, rantaväylän tiealueen ja Näsijärven sillan. Tavoitteena on lisätä erilaisia toimintoja sekä mahdollisuuksia nauttia eri tavoilla Näsijärven rantamaisemista ja historiallisista kohteista.

Särkänniemen alue

Särkänniemen alue on kokonaisuus, joka kattaa Särkänniemen huvipuiston lisäksi Onkiniemen entisen tehdasalueen, Mustanlahden sataman, Kortelahden, rantaväylän tiealueen ja Näsijärven sillan. Tavoitteena on lisätä erilaisia toimintoja sekä mahdollisuuksia nauttia eri tavoilla Näsijärven rantamaisemista ja historiallisista kohteista.

Tammelan täydennysrakentaminen

Tammela on lähes kahdeksantuhannen tamperelaisen asuttama moni-ilmeinen, viihtyisä ja kehittyvä kaupunginosa Tampereen keskustassa. Uusien asuntojen ja asukkaiden lisäksi tavoitteena on Tammelan kaupunkiympäristön viihtyisyyden parantaminen.

Tammelan täydennysrakentaminen

Tammela on lähes kahdeksantuhannen tamperelaisen asuttama moni-ilmeinen, viihtyisä ja kehittyvä kaupunginosa Tampereen keskustassa. Uusien asuntojen ja asukkaiden lisäksi tavoitteena on Tammelan kaupunkiympäristön viihtyisyyden parantaminen.

Tullin alue

Tullin alueen kehittämisellä tuetaan alueen muutosta entisestä teollisuus- ja varastoalueesta monipuoliseksi ja eläväksi kaupunginosaksi. Tullin alueelle on tavoitteena lisätä asumista, erilaisia palveluita ja tapahtumapaikkoja.

Tullin alue

Tullin alueen kehittämisellä tuetaan alueen muutosta entisestä teollisuus- ja varastoalueesta monipuoliseksi ja eläväksi kaupunginosaksi. Tullin alueelle on tavoitteena lisätä asumista, erilaisia palveluita ja tapahtumapaikkoja.

Viinikanlahti

Viinikanlahden alueella on nykyisin jätevedenpuhdistamo, joka muuttaa Sulkavuoren uumeniin. Uuden asuntoalueen ja viheralueiden suunnittelu alkaa 2019 selvityksillä, kilpailulla ja asemakaavoituksen ensimmäisillä vaiheilla.

Viinikanlahti

Viinikanlahden alueella on nykyisin jätevedenpuhdistamo, joka muuttaa Sulkavuoren uumeniin. Uuden asuntoalueen ja viheralueiden suunnittelu alkaa 2019 selvityksillä, kilpailulla ja asemakaavoituksen ensimmäisillä vaiheilla.