Mustanlahdentörmän yleissuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa

Mustanlahdentörmän yleissuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 16.4.2024 kustannusarvioineen rakennussuunnittelun pohjaksi. Uudistus perustuu Särkänniemen alueen vuonna 2022 hyväksyttyyn asemakaavaan.

Lautakunta lisäsi yksimielisesti toivomusponnen, että Mustanlahden alueen jatkosuunnittelussa ja toimien toteutusjärjestyksessä varmistetaan venesatama- ja ravintolatoimintojen pysäköintitarpeet.

Mustanlahdentörmän nykyinen puusto pyritään säilyttämään mahdollisimman laajasti. Mustanlahdentörmälle istutettava uusi, täydentävä puusto on lehtipuuvaltaista. Kasvillisuus on rannan puolella erilaisia heiniä ja rinteessä monilaisia luonnonmukaisia pensas- ja puuistutuksia. Viheralueelle on tulossa istuskelupaikkoja ja pöytäryhmiä.

Mustanlahden eteläisen ranta-alueen ja sen rantareitin uudistaminen tuo Näsijärven entistä paremmin asukkaiden ulottuville ja parantaa kävely- ja pyöräily-yhteyksiä keskustan, Ranta-Tampellan ja Särkänniemen välillä. Tampereen rantareittejä kehitetään kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Alueen kävelyn ja pyöräilyn pääreitit sekä kivituhkapinteinen rantareitti ovat talvikunnossapidettyjä ja valaistuja. Näsin puistosillan länsipäähän rakennetaan uusi, Tammerkosken rantaan johtava, talvikunnossapidettävä porras.

Keskustassa Näsijärven rannalla

Mustanlahdentörmä sijaitsee Tampereen keskustan pohjoisosassa Näsijärven, Mustanlahden sataman, Paasikivenkadun ja Näsin puistosillan rajaamalla alueella, Finlaysonin kaupunginosassa. 
Suunnittelualueeseen kuuluvat Mustanlahdentörmän suojaviheralue, viheralueella kulkevat reitit Mustanlahdenranta ja Uimahuoneenranta sekä pieniä osia Paasikivenkadusta sekä Paasikivensillan ja Puistosillan alapuolisista alueista.

Yleissuunnitelma oli nähtävillä helmi-maaliskuussa 2024. Palautteen perusteella ulkoliikuntapaikan kuntoiluvälinevalikoimaa monipuolistettiin ja pyöräilyn siirtymää Paasikivenkadulta rantareitille kehitettiin selkeämmäksi.

Kuntoilupaikka ja venesatama

Kuntoilupaikka on suunniteltu Mustanlahdentörmän itäpäähän, Näsin puistosillan lähelle. Puistosillan alle tulee katutaideseinä muraalille tai vaihtuvalle katutaiteelle. Sillan alla oleva alue valaistaan tunnelmaa ja turvallisuutta lisäävällä erikoisvalaistuksella. Valaistus ja katutaideseinä tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Suunnittelualue yhdistyy Mustanlahden venesatamaan, josta laaditaan erillinen yleissuunnitelma. Osa venesataman tulevista uusista laitureista tulee kiinnittymään Mustanlahdentörmän suunnitelmassa esitettyyn ja jo osin jo kunnostuksen yhteydessä rakennettuun rantalaituriin.

Mustalahdentörmän ympärillä on käynnissä useita eri aikatauluissa eteneviä hankkeita kuten Särkänniemen kehittäminen, Paasikivenkadun saneeraus, Mustanlahden satama-alueen sekä Mältinrannan yleissuunnittelu. Mustanlahdentörmän ratkaisut on sovitettu yhteen näiden hankkeiden kanssa.

Nähtävillä olon jälkeen alueelle tehtiin liikenteenohjaussuunnitelma. Kävelyä ja pyöräilyä ohjaavat liikennemerkit on esitetty hyväksyttäväksi puiston yleissuunnitelmassa. 

Mustanlahdentörmän kustannusarvio on noin 690 000 euroa. Viheralue rakennetaan vuoden 2024 aikana. 

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelijä Kaupunkiympäristön palvelualue Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Pekka Salmi
Puheenjohtaja Apulaispormestari
Puhelin:
050 565 8898
Mirjam Larinkari
Erikoissuunnittelija
Puhelin:
040 594 0721
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa