Tampereen teatterin laajennuksen asemakaavaluonnos nähtäville

Tammerkosken kaupunginosassa, kosken ja Hämeensillan luoteiskulmauksessa olevan Tampereen teatterin rakennusta halutaan laajentaa pohjoisen suuntaan teatterin toiminnan kehittämiseksi. Asemakaavamuutoksen luonnos aineistoineen, muun muassa viitesuunnitelma, kaupunkikuvallinen tarkastelu ja rakennushistoriaselvitys ovat nähtävillä 18.4.–10.5.2024, minä aikana voi toimittaa mielipiteitä kaupungin kirjaamoon. 
Kuvassa teatterin rakeannusta Keskustorin suunnasta uutta osaa taustalla keskella ja osa kirkon tapulia.
Havainnekuvaan on hahmoteltu, miltä teatterin laajennus näyttäisi Keskustorin suunnasta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Forssi Oy

Kaavamuutoksen tavoitteena on ollut tutkia, miten teatterin nykyistä rakennusta voitaisiin laajentaa pohjoissuuntaan niin, että huomioidaan ja turvataan erittäin merkittävä kulttuuriympäristökokonaisuus ja sen arvot sekä arkeologinen kulttuuriperintö. 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on myös kehittää läntisen keskustan elinvoimaa ja kaupungin kulttuuritarjontaa sekä varmistaa merkittävän kulttuurilaitoksen toiminta keskeisessä sijainnissa. 

Asemakaavan sisältöä ja vaikutuksia

Asemakaava-alueella ei muodostu ehdotetulla kaavamuutoksella uutta rakennusoikeutta. Nykyinen rakennusoikeuden määrä mahdollistaa noin 1000 kerrosalaneliömetriä teatterin laajentamiseksi, josta noin puolet sijoittuu maan päälle ja puolet maan alle.

Laajennus muuttaa kaupunkinäkymiä etenkin pohjoisesta Vanhan kirjaston puistosta päin tarkastellessa sekä lännestä Keskustorilta päin. Näkymäakseli teatterin ja kellotapulin välissä säilyy, mutta muuttuu osittain suljetummaksi. 

Laajennus on selkeästi matalampi kuin olemassa olevan teatterirakennuksen merkittävimmät rakennusosat ja ei heikennä teatterin ja Vanhan kirkon kellotapulin asemaa, mutta muuttaa rakennuksen alkuperäistä symmetriaa. 

Teatteritaloa muunneltu ennenkin

Asemakaavamuutoksen kohteena oleva tontti rakennuksineen on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Tampereen teatteri valmistui vuonna 1912. Rakennukseen on tehty lukuisia muutoksia, muun muassa korotuksia ja laajennuksia eri vuosikymmenillä.  

Keskustan strategisessa osayleiskaavassa alue sijoittuu ydinkeskustan kehittämisvyöhykkeelle ja on osoitettu hallinnon ja palvelujen alueeksi, jonka kehittäminen on sovitettava arvokkaan kulttuuriympäristön vaatimuksiin.

Avoin suunnittelupäivystys 29.4.

Asemakaavoittaja ja muita suunnittelijoita on tavattavissa suunnittelupäivystyksessä maanantaina 29.4.2024 klo 14-17 Tampereen teatterilla, Keskustori 2. Tilaisuudessa voi tutustua nähtävillä olevaan valmisteluaineistoon ja keskustella paikalla olevien suunnittelijoiden kanssa.

Asemakaavaluonnos kehitetään valmisteluvaiheesta saadun palautteen ja jatkosuunnittelun jälkeen kaavaehdotukseksi, joka etenee yhdyskuntalautakunnan päätöksen kautta taas nähtäville.

Lisätietoja

Tiia Kuisma
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 626 8211
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa