Kalevan lastentalon rakennus suojellaan uuteen käyttötarkoitukseen

Alkuperäisestä käytöstään poistunut Kalevan lastentalo suojellaan asemakaavalla sekä osoitetaan uusi käyttötarkoitus. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen 16.4.2024. Asemakaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi.
Asemakaava-alue Tampereen virastokartalla.

Koko Kalevan lastentalo suojellaan, ja rakennusta ei saa purkaa. Uusia rakennuksia ei tule, ja tontin eteläosan puusto säilyy pääosin.

Pääkäyttötarkoitus mahdollistaa hyvin monen tyyppisiä tulevia käyttöjä eli asuin-, liike-, kulttuuri- sekä työpaikkatoimintaa. Jos koko rakennuksen kunnostus toteutetaan vain asumisena, se tarjoaa kodin noin 70 asukkaalle.

Kaavakarttaa ja rakentamistapaohjetta tarkistettiin kaavaehdotuksen viime vuoden vaihteen nähtävillä olon ja palautteen jälkeen lisäämällä yleismääräys, jonka mukaan vesikaton korkeusasema ja kaltevuus tulee säilyttää ennallaan. Kaavaselostusta on päivitetty mm. täydentämällä vaikutusten arviointia.

Kalevan lastentalo sijaitsee osoitteessa Petsamonkatu 9, ja rajautuu Saukonpuistoon sekä kerrostaloihin. Aikanaan valmistuessaan 1953 kyseessä oli Suomen suurin päiväkoti, aluksi nimeltään Tammelan lastentalo.

Punatiilinen 1–3-kerroksinen rakennus on kahdesta siivestä muodostuva viuhkamainen kokonaisuus, jonka väliin jää puistomainen leikkipiha. Rakennuksella on merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön arvoja.

Asemakaavassa rakennusoikeutta muodostuu 3300 kerrosalaneliömetriä. Kaava-alueeseen on liitetty Petsamonkatua, jotta pysäköinnille tulee tilaa tontilla.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelijä Kaupunkiympäristön palvelualue Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Sari Pietilä
Valmistelija Kaavoitusarkkitehti
Puhelin:
040 806 2699
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa