Siirry sisältöön

Hankkeet

Yleiskaavoituksessa on aktiivisen yleiskaavasuunnittelun lisäksi käynnissä erilaisia suunnittelu- ja kehittämishankkeita. Osa hankkeista liittyy suunnittelun ja yleiskaavaprosessin sekä uusien toimintatapojen kehittämiseen. Osa hankkeista on osayleiskaavoja, joiden suunnittelu ei ole tällä hetkellä aktiivisessa vaiheessa. Näiltä sivuilta saat tietoa yleiskaavoituksessa meneillään olevista hankkeista tai projekteista, joissa yleiskaavoitus on aktiivisesti mukana.

Kauppi-Niihama

Kauppi-Niihaman virkistysalueen kokonaissuunnitelman laatimisen tarve on tunnistettu kantakaupungin yleiskaavassa 2040. Osana kokonaissuunnitelman laatimista kokeillaan suunnittelumenetelmänä asukkaiden vertaissuunnittelua. Vertaissuunnittelun tavoitteena on tuottaa yhteinen visio ja kokonaiskuva Kauppi-Niihaman kehittämisestä.

Kauppi-Niihama

Kauppi-Niihaman virkistysalueen kokonaissuunnitelman laatimisen tarve on tunnistettu kantakaupungin yleiskaavassa 2040. Osana kokonaissuunnitelman laatimista kokeillaan suunnittelumenetelmänä asukkaiden vertaissuunnittelua. Vertaissuunnittelun tavoitteena on tuottaa yhteinen visio ja kokonaiskuva Kauppi-Niihaman kehittämisestä.

Kämmenniemen yleissuunnitelma

Kämmenniemen yleissuunnitelma sisältyy Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan osana kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksyttyyn yleiskaavoituksen työohjelmaan vuosille 2017–2021. Yleissuunnitelman tarkoituksena on tutkia asemakaavoituksen pohjaksi taajaman mahdollisia laajenemisalueita pääasiassa kaupungin omistamilla mailla.

Kämmenniemen yleissuunnitelma

Kämmenniemen yleissuunnitelma sisältyy Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan osana kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksyttyyn yleiskaavoituksen työohjelmaan vuosille 2017–2021. Yleissuunnitelman tarkoituksena on tutkia asemakaavoituksen pohjaksi taajaman mahdollisia laajenemisalueita pääasiassa kaupungin omistamilla mailla.

Kintulammi - Pukala - Orivesi ulkoilureittisuunnitelma

Tampereen ja Oriveden kaupungit aloittavat ulkoilureittisuunnitelman laadinnan Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueen, Pukalan virkistysmetsän ja Vähä-Teerijärven retkeilyreitin välisille osuuksille. Kaupungit selvittivät kevään 2019 aikana ulkoilureittisuunnitelman laatimisen edellytyksiä ja päättivät sen perusteella aloittaa suunnitelman laadinnan.

Lisätietoja ulkoilureittisuunnitelman laadinnasta Ekokumppanit Oy:n sivuilla.

Kintulammi - Pukala - Orivesi ulkoilureittisuunnitelma

Tampereen ja Oriveden kaupungit aloittavat ulkoilureittisuunnitelman laadinnan Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueen, Pukalan virkistysmetsän ja Vähä-Teerijärven retkeilyreitin välisille osuuksille. Kaupungit selvittivät kevään 2019 aikana ulkoilureittisuunnitelman laatimisen edellytyksiä ja päättivät sen perusteella aloittaa suunnitelman laadinnan.

Lisätietoja ulkoilureittisuunnitelman laadinnasta Ekokumppanit Oy:n sivuilla.

Tarastenjärvi

Tarastenjärven osayleiskaava-alue sijaitsee noin 12 km etäisyydellä Tampereen kaupungin keskustasta itään Jyväskylään johtavan valtatien 9 varrella. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.1.2014 yleiskaavoitusohjelman 2014–2016 hyväksymisen yhteydessä, että Tarastenjärven osayleiskaavatyö keskeytetään.

Tarastenjärvi

Tarastenjärven osayleiskaava-alue sijaitsee noin 12 km etäisyydellä Tampereen kaupungin keskustasta itään Jyväskylään johtavan valtatien 9 varrella. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.1.2014 yleiskaavoitusohjelman 2014–2016 hyväksymisen yhteydessä, että Tarastenjärven osayleiskaavatyö keskeytetään.

Terälahti

Terälahti sijaitsee Teiskossa noin 35 km etäisyydellä kaupungin keskustasta pohjoiseen. Terälahden osayleiskaavan tarkistaminen (yk042) sisältyy kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 hyväksyttyyn yleiskaavoitusohjelmaan vuosille 2015–2016 ja osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä vuonna 2015. Tällä hetkellä osayleiskaavan laatiminen ei ole aktiivisessa vaiheessa. Alueella on voimassa Ympäristöministeriön 13.6.1996 vahvistama Terälahden osayleiskaava.

Terälahti

Terälahti sijaitsee Teiskossa noin 35 km etäisyydellä kaupungin keskustasta pohjoiseen. Terälahden osayleiskaavan tarkistaminen (yk042) sisältyy kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 hyväksyttyyn yleiskaavoitusohjelmaan vuosille 2015–2016 ja osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä vuonna 2015. Tällä hetkellä osayleiskaavan laatiminen ei ole aktiivisessa vaiheessa. Alueella on voimassa Ympäristöministeriön 13.6.1996 vahvistama Terälahden osayleiskaava.

Viitapohja

Viitapohja sijaitsee Teiskossa Paarlahden itäpäässä noin 30 km etäisyydellä kaupungin keskustasta lähellä Oriveden rajaa. Viitapohjan osayleiskaavan (yk026) laatiminen on aloitettu kaupunginhallituksen päätöksellä 31.8.1998 ja osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä vuonna 1999. Tällä hetkellä osayleiskaavan laatiminen ei ole aktiivisessa vaiheessa.

Viitapohja

Viitapohja sijaitsee Teiskossa Paarlahden itäpäässä noin 30 km etäisyydellä kaupungin keskustasta lähellä Oriveden rajaa. Viitapohjan osayleiskaavan (yk026) laatiminen on aloitettu kaupunginhallituksen päätöksellä 31.8.1998 ja osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä vuonna 1999. Tällä hetkellä osayleiskaavan laatiminen ei ole aktiivisessa vaiheessa.

Yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten arviointi

Yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten arviointi liittyy yleiskaavatyöhön ja on osa Tampereen kaupungin strategian toteuttamista. Tampereen kaupungin strategian mukaisesti Tampere on hiilineutraali vuonna 2030 ja yleiskaavatyön yksi keskeisimmistä tavoitteista on vastata tähän tavoitteeseen.

Yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten arviointi

Yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten arviointi liittyy yleiskaavatyöhön ja on osa Tampereen kaupungin strategian toteuttamista. Tampereen kaupungin strategian mukaisesti Tampere on hiilineutraali vuonna 2030 ja yleiskaavatyön yksi keskeisimmistä tavoitteista on vastata tähän tavoitteeseen.