Hyppää sivuvalikkoon

Tapahtuman sähköt, vedet ja rakenteet

Sähkö

Kaupungin yleisillä alueilla kuten toreilla ja puistoissa on yleensä tapahtumasähköpisteitä, joista tapahtumajärjestäjän on mahdollisuus saada sähköä tapahtumalle. Tiedustele sähköpisteiden käytöstä ensisijaisesti tapahtumapaikan vuokraajalta. Mikäli sähköpisteitä ei kuitenkaan ole tai niitä ei ole riittävästi, ota yhteyttä paikallisen verkkoyhtiön Tampereen Sähköverkko Oy:n asiakaspalveluun. Asiakaspalvelussa kartoitetaan toteuttamisvaihtoehdot ja suunnitellaan rakentamisaikataulu tilapäiselle liittymälle. Tilapäisen sähköliittymän asemesta tai ohella erityisen vaikeissa kohteissa voidaan käyttää myös aggregaattia.

Pohdi etukäteen, mihin tapahtumassasi tarvitaan sähköä, ja tee lista sähköä tarvitsevista toiminnoista. Listan avulla ammattilaiset osaavat arvioida sähkönkulutuksesi ja tapahtumallesi osataan varata tarpeeksi sähköä. Tilapäinen sähkö on tilattava vähintään kaksi viikkoa ennen sähkön kytkemistä. Jos tilapäinen sähkö tilataan tämän määräajan jälkeen, siitä peritään lisäkustannuksia.

Ulkotapahtumissa on kiinnitettävä erityistä huomiota sähköturvallisuuteen. Sähkölaitteet on suojattava sateelta ja ilkivallalta. Sähköjohdot on pidettävä poissa kulkuväyliltä ja tarvittaessa suojattava yliajosuojilla. Sähköasennukset saa tehdä vain ammattilainen.

Pohdi ajoissa, mihin sähköä tapahtumassasi tarvitaan, niin ammattilaiset osaavat arvioida sähköntarpeesi oikein.

Vesi

Jos tapahtumassa on elintarvikkeiden myyntiä tai anniskelua, on tapahtumapaikalle saatava myös vettä. Lisäksi maksullista tai ilmaista vesitarjoilua kannattaa harkita kaikissa liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä kuumina päivinä. 

Samoin kuin sähkön kohdalla, veden saatavuutta on tiedusteltava tapahtumapaikan vuokraajalta. Esimerkiksi kaikilla kaupungin yleisillä alueilla vettä ei ole saatavilla: useimmilta toreilta kaupungin löytyy vesipiste, mutta puistoissa pisteitä ei aina ole. Vesipisteen käytöstä toreilla on sovittava torivalvojien kanssa. Jos vesipiste puuttuu, on vesi tuotava paikalle esimerkiksi vesisäiliöissä, joita voi tilata esimerkiksi Tampereen Vedeltä. Lisätietoa talousvedestä yleisötapahtumissa on Tapahtumajärjestäjän oppaan Luvat, ilmoitukset ja suunnitelmat -osiossa.

Viemäröinti

Jos tapahtumassa syntyy jätevettä, on varmistettava, että se johdetaan jätevesiverkkoon tai muuten käsitellään asianmukaisesti. Hulevesiviemäriin menevä vesi siirtyy sellaisenaan suoraan vesistöön.

Esimerkiksi puiston läpi kulkeviin pääjätevesiviemärin kaivoihin voidaan liittyä väliaikaisesti.
Viemäriverkkoon ei saa johtaa puhtaita-, hule- tai perusvesiä, mukaan lukien telttojen painoina käytettävien säiliöiden tai muita niihin rinnastettavia vesiä. Edellä mainitut vedet tulee johtaa hulevesi(sadevesi)verkkoon niin, ettei verkostoon päädy irtainta maa-ainesta.

Liittyminen pääjätevesiviemärin kaivoihin tulee suorittaa viemärikaivon kannella, jossa on viemäriputkelle reikä. Kaivo, johon liitytään, on aidattava siten, ettei sen läheisyyteen pääse ja käytettävä kannen on oltava joko valurautainen tai peltinen. Peltisen kannen avaaminen on estettävä asettamalla sen päälle betoniporsas. Pääjätevesiviemärin kaivoissa on suuren virtaaman takia välitön hengenvaara, ja ihmisen sinne tippuminen tulee estää.

Tapahtumajärjestäjän tulee itse hankkia kaivonkansi, huolehtia sen asianmukaisesta asennuksesta, ja palauttaa alkuperäinen kansi ja välikansi takaisin paikalleen käytön loputtua.
Kaivot ovat pienen maa kerroksen alla suojassa, tämä on palautettava entiselleen käytön jälkeen.

Mahdolliset lisäkysymykset voi esittää Tampereen Vedelle.

Tapahtuman rakenteet

Tapahtumiin yleisimmin tarvittavia rakenteita, telttoja, lavoja, penkkejä ja pöytiä, voi vuokrata usealta eri toimijalta Tampereen alueella. Tampereen kaupunki ei tarjoa kyseisiä rakenteita, mutta kaupungilta voi vuokrata käyttöönsä tapahtumamökkejä (joulutorimökki, vaalimökki), joita voi hyödyntää esim. infopisteinä tai pienimuotoisessa ruuan tarjoilussa.

Tilapäisistä rakenteista ilmoittaminen

Tilapäisistä rakenteista yleisötapahtumissa ohjataan ottamaan yhteyttä Tampereen kaupungin rakennusvalvontaan mikäli:

  • Rakennelmassa on useampi kuin yksi kerros tai rakennelmassa oleskelee yleisöä vähintään 2 m korkeudella.
  • Teltan tai vastaavan suurin henkilömäärä on yli 300 hlö
  • Rakennelmat ovat paikallaan vähintään kuukauden yhtäjaksoisesti, jolloin tulee tarkastella rakennelmaa kaupunkikuvallisesti.
  • Muissa tapauksissa voidaan käyttää tapauskohtaista harkintaa, mikäli esim. henkilöturvallisuus sitä edellyttää.

Turvallisuus

Tapahtuman rakenteet tulee olla pystytetty niin hyvin, että ne kestävät yllättävätkin sääilmiöt kuten ukkosmyrskyn. Lavarakenteiden pystytyksestä huolehtii lavan toimittava palveluntuottaja, mutta tapahtumajärjestäjän vastuulla on varmistua rakenteiden kestävyydestä. Suurten tapahtumien ja muiden tapahtumien, joissa on runsaasti rakenteita, rakenteet hyväksyy rakennusvalvontaviranomainen.

Päivitetty 4.6.2024