Siirry sisältöön

Vammaisten palvelut

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia myönnettäessä lähtökohtana on vamman tai sairauden tuoma pitkäaikainen haitta, jona pidetään vähintään vuoden kestävää haittaa. Hakuaika on jatkuva.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille. Näitä ovat esim. kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt ja palveluasuminen. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat mm. tuki päivittäisissä toiminnoissa tarvittaviin välineisiin ja laitteisiin, lyhytaikainen avustajapalvelu sekä sopeutumisvalmennus.

Palveluja ja taloudellisia tukitoimia voi hakea sekä kirjallisesti että sähköisesti. Poikkeuksena on vaikeavammaisen lyhytaikainen avustajapalvelu, jota on haettava kirjallisesti. Jos asiakas tarvitsee kehitysvammalain mukaisia palveluja, tulee ottaa yhteyttä vammaispalvelutoimistoon.

Oikopolut

Meidän stoori -blogi

Kuva: Meidän stoori -blogin tunnuskuva. Meidän stoori -blogin kirjoittajat

Niemen linnan kansikuvahaastattelu
Valokuva: etuovi ja pääovi.

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/vammaispalvelut