Kulttuurisen kehitysvammatyön verkosto

Kulttuurisen kehitysvammatyön verkosto (KulKe) edistää kehitysvammaisten kulttuuristen oikeuksien toteutumista Pirkanmaalla. Verkoston tehtävänä on lisätä kulttuurin merkitystä kehitysvammatyössä ja tuoda kulttuurista kehitysvammatyötä näkyväksi.

KulKe-verkosto toimii alustana keskusteluille, tiedonkululle, yhteistyölle ja verkostoitumiselle yli organisaatiorajojen. Verkostossa mukana olevat jäsenet kehittävät ja toteuttavat yhdessä verkoston toimintaa.

Verkosto on avoin kaikille pirkanmaalaisille toimijoille, jotka haluavat olla mukana kehittämässä kulttuurista kehitysvammatyötä.

Pilvi Nissilä
Lisätietoja Kulke-verkoston toiminnasta Museolehtori
Puhelin:
040 728 7282

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kulttuurinenkehitysvammatyo

Päivitetty 26.5.2023