Ympäristön tila

Kuvassa on Tammerkoski ja sitä ympäröivää maisemaa kuvattuna yläilmoista.

Ympäristön tilan seuranta on erityisen tärkeää jatkuvasti muuttuvassa ja kasvupaineen alla olevassa kaupungissa. Ympäristön tilan seurannan avulla saamme tärkeää taustatietoa muun muassa asukkaiden laadukkaan elinympäristön turvaamiseksi sekä luonnonsuojelun tavoitteiden edistämistä varten.

Ympäristön tila Tampereella -raportti on julkaistu edellisen kerran vuonna 2014 ja se on nyt päivitetty nykyaikaisempaan muotoon interaktiiviseksi ja visuaaliseksi kokonaisuudeksi. Ympäristön tila -raportti toimii kuntalaisten tietopankkina ja päätöksenteon tukena ohjaamaan ympäristöviisaisiin tekoihin. Raportin tietoja sekä esitettäviä kokonaisuuksia päivitetään jatkuvasti.

Raporttia pystyy selaamaan eri laitteiden Internet-selaimilla, mutta parhaan käyttökokemuksen siitä saa tietokoneella.

Raportissa esitellään Tampereen ympäristön tilaa kuuden teeman kautta: luonto, melu ja ilmanlaatu; maaperä ja pohjavesi; vesiensuojelu; teollisuus, asuminen ja jätteet sekä retkeily ja lähivirkistys. Tietoa on koottu raporttiin eri lähteistä: kaupungin omista tietovarannoista sekä muiden tahojen ylläpitämistä valtakunnallisista aineistoista. Tietolähteitä on esitetty tarkemmin erillisessä lähdeluettelossa.

Onko sinulla palautetta raportin sisällöstä tai käytöstä, tai toiveita siitä mitä tietoa haluaisit raportissa käsiteltävän? Palautteen voit lähettää E-lomakkeen kautta.

Sivun pääkuva: Marko Kallio / Skyfox 

Päivitetty 19.4.2023