Ympäristön tila

Kuvassa on Tammerkoski ja sitä ympäröivää maisemaa kuvattuna yläilmoista.

Ympäristön tilan seuranta on erityisen tärkeää jatkuvasti muuttuvassa ja kasvupaineen alla olevassa kaupungissa. Ympäristön tilan seurannan avulla saamme tärkeää taustatietoa muun muassa asukkaiden laadukkaan elinympäristön turvaamiseksi sekä luonnonsuojelun tavoitteiden edistämistä varten.

Ympäristön tila-raportti

Ympäristön tila Tampereella -raportti on julkaistu edellisen kerran vuonna 2014 ja se on nyt päivitetty nykyaikaisempaan muotoon interaktiiviseksi ja visuaaliseksi kokonaisuudeksi. Ympäristön tila -raportti toimii kuntalaisten tietopankkina ja päätöksenteon tukena ohjaamaan ympäristöviisaisiin tekoihin. Raportin tietoja sekä esitettäviä kokonaisuuksia päivitetään jatkuvasti.

Raportissa esitellään Tampereen ympäristön tilaa kuuden teeman kautta: luonto, melu ja ilmanlaatu; maaperä ja pohjavesi; vesiensuojelu; teollisuus, asuminen ja jätteet sekä retkeily ja lähivirkistys. Raporttia pystyy selaamaan eri laitteiden Internet-selaimilla, mutta parhaan käyttökokemuksen siitä saa tietokoneella.

Tietoa on koottu raporttiin eri lähteistä: kaupungin omista tietovarannoista sekä muiden tahojen ylläpitämistä valtakunnallisista aineistoista. Tietolähteitä on esitetty tarkemmin erillisessä lähdeluettelossa. Palautetta raportista voit lähettää oheisen E-lomakkeen kautta. Palaute voi koskea esimerkiksi raportin sisältöä tai käyttöä, tai voit antaa toiveita siitä, millaista tietoa haluaisit raportissa käsiteltävän.

Ympäristön tilan seurantaan liittyvät selvitykset

Tähän osioon on koottu pääasiallisesti laajempia selvitysraportteja, jotka liittyvät ympäristön tilan seurantaan ja sen parantamiseen. Selvitystietoa on saatavilla myös ympäristön ja luonnonsuojelun eri aihepiirien omien sivujen yhteydestä, esimerkiksi melu, ilmanlaatu, vesiensuojelu sekä luonnonhoito, ennallistaminen ja uusioelinympäristöt

Länsi-Tampereen luontotyyppiselvitykset

Selvityksen tarkoituksen oli tuottaa Länsi-Tampereen alueelle yhtenäinen ja kattava luontotyyppitietokanta, jota voidaan käyttää maankäytön suunnittelun tukena, ennallistamisen ja luonnonhoidon pohjana sekä luonnon monimuotoisuuden kehittymisen seurantaan. Luontotyyppien maastoselvitykset toteutettiin heinä-syyskuussa 2023. Joulukuussa 2023 julkaistu selvitysraportti liitteineen on saatavissa alla ja tuotettu paikkatietoaineisto on katsottavissa Tampereen karttapalvelussa osana Luontotyypit -aineistoa.

Sivun pääkuva: Marko Kallio / Skyfox 

Päivitetty 27.2.2024