Hyppää sivuvalikkoon

Meluselvitykset

Tampereen kaupungin meluntorjuntatoimia ohjaa nykyisin EU:n ympäristömeludirektiivi. Direktiivi edellyttää yli 100 000 asukkaan kaupunkien, pääliikenneväylien ja suurten lentoasemien melutilanteen selvittämistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien laatimista viiden vuoden välein.

Koko kaupungin kattavia meluselvityksiä on tehty ympäristömeludirektiivin ohjaamana vuodesta 2012 lähtien. Uusimmat Tampereen kaupungin meluselvitykset löydät tältä sivulta. Aikaisemmista meluselvityksistä saat tietoa ympäristönsuojeluyksiköstä.

Kaavoitus- ja rakennushankkeista tehdään usein erikseen tarkemmat, hankekohtaiset meluselvitykset. Niistä saat lisätietoa kyseisten hankkeiden internetsivulta tai hankkeesta vastaavalta taholta.

Muista meluasioista löydät lisätietoa sivulta Melu.

Tampereen kaupungin meluselvitys

Tampereen kaupungin uusin meluselvitys on vuodelta 2022. Selvitys on tehty yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Meluselvitys on laskennallinen eli se on tehty tietokonetyönä. Melulaskentaohjelmistoon on muodostettu Tampereen kaupungin alueesta 3D-malli melulähteineen, jonka jälkeen on laskettu äänen leviäminen mallissa. 

Malleissa on mukana tie-, katu-, rautatie- ja raitiotieliikenne. Vuoden 2022 melutilanteen lisäksi on laskettu ennustetilanne vuodelle 2040. Melutasot on laskettu erikseen päiväajalle ja erikseen yöajalle.

Melukartat löytyvät Tampereen kaupungin Oskari-karttapalvelusta, Karttatasot-valikosta hakusanalla melu.

Meluselvityksessä on laskettu asuinrakennusten sekä hoito- ja oppilaitosten määrä eri melualueilla. Lisäksi on arvioitu voimakkaammalle melulle altistuvien asukkaiden määrää.

Meluselvityksen tuloksia käytetään meluntorjuntatoimien priorisoinnissa ja eri hankkeiden tarkemman meluselvitystarpeen arvioinnissa. Karkeasta tarkkuustasosta johtuen koko kaupungin kattavaa selvitystä ei kuitenkaan sellaisenaan voi käyttää mihinkään kovin tarkkaan suunnitteluun. 

Tampereen kaupungin meluselvitysraportti ja liitteet

EU-meluselvitys

EU-meluselvityksellä tarkoitetaan meluselvitystä, joka kattaa tarkasti Euroopan Unionin ympäristömeludirektiivin vaatimukset, ja jonka tulokset raportoidaan Euroopan Unionille.

EU-meluselvityksen tunnusluvut ja niiden laskentatapa poikkeavat Suomessa yleisesti käytettävistä melun tunnusluvuista, joten selvityksen tuloksia ei voida sellaisenaan Suomessa hyödyntää esimerkiksi kaupunkisuunnittelun tukena. Tämän vuoksi meluselvityksiä tehdään viiden vuoden välein aina kaksi: toinen kansallisilla tunnusluvuilla (Tampereen kaupungin meluselvitys) ja toinen EU:n edellyttämillä tunnusluvuilla (EU-meluselvitys).

EU-meluselvityksessä melutasot lasketaan erikseen koko vuorokaudelle ilta- ja yöajan melua painottaen sekä erikseen yöajalle.

Tampereen kaupungin EU-meluselvitysraportti ja liitteet

Päivitetty 16.9.2022