Hyppää sivuvalikkoon

Melun ohjearvot

Suomessa ympäristömelun arvioinnissa käytetään yleisiä melutason ohjearvoja. Ohjearvoja sovelletaan maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä esimerkiksi ympäristöluvissa.  

Melutason ohjearvot on annettu erikseen päiväajan keskiäänitasolle (LAeq) kello 7-22 ja yöajan keskiäänitasolle kello 22-7. Ohjearvojen mukaisesti asuinalueella melutaso ei saisi ulkona ylittää päiväajan keskiäänitasoa 55 dB LAeq, eikä yöajan keskiäänitasoa 50 dB LAeq. Uusilla alueilla yöajan ohjearvo on 45 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla ohjearvot ovat tiukemmat.

Huomata tulee, että ohjearvot ilmoitetaan A-painotettuna, koko päiväajan tai koko yöajan keskiäänitasona, joten ne eivät kuvaa erityisen hyvin esimerkiksi impulssimaisten melupiikkien tai matalataajuisen musiikkimelun häiritsevyyttä. Myöskään esimerkiksi kännykän desibelimittarin näyttämästä, hetkittäisestä desibelilukemasta ei voi suoraan vetää johtopäätöstä melutason ohjearvon ylittymisestä tai alittumisesta. 

Melutason ohjearvot ovat nimensä mukaisesti vain ohjearvoja, eivätkä raja-arvoja. Monilla alueilla ohjearvotaso ylittyy pelkästään liikenteen taustamelun takia.  

Melutason ohjearvoista ja muista ympäristönsuojelun toimialaan liittyvistä melusäädöksistä saat lisätietoa ympäristönsuojeluyksiköstä

Muun muassa terveydensuojelu-, maankäyttö- ja rakennus- sekä työterveyslainsäädännössä on omat säädöksensä melusta. Niistä saat lisätietoa ympäristöministeriön internetsivulta tai kyseisiä lakeja valvovilta viranomaisilta. 

Päivitetty 14.9.2022