Ympäristönsuojeluyksikkö

Ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii kaupungissa ympäristönsuojelun luvista, valvonnasta ja edistämisestä. Ympäristönsuojelun kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines, vesihuolto-, vesi- ja luonnonsuojelulain mukaisia viranomaistehtäviä. Ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii omalta osaltaan myös vesien-, luonnon- ja ilmansuojelusta, meluntorjunnasta sekä ympäristön tilan seurannasta. Tavoitteena on turvata kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen ympäristö.

Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Ota yhteyttä
[email protected]

Käytä oheista E-lomaketta, mikäli yhteydenottosi koskee ympäristöhaittaa kuten esimerkiksi melua, roskaantumista tai muita päästöjä vesistöön tai luontoon.

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai 09:00–16:00
Tiistai 09:00–16:00
Keskiviikko 09:00–16:00
Torstai 09:00–16:00
Perjantai 09:00–16:00

Ympäristönsuojeluyksikön henkilöstö

Kati Skippari
Ympäristöpäällikkö

Ympäristö- ja maa-ainesluvat sekä rekisteröinnit ja niiden valvonta

Tiina Nieminen
Maa- ja kiviaines Ympäristötarkastaja
Ari Elsilä
Energiantuotanto Ympäristötarkastaja
Sari Sassi
Elintarviketuotanto, betonitehtaat, ampumaradat, liikennevarikot, jätteen ammattimainen keräys, huvipuistot ja lemmikkieläinten polttolaitokset Ympäristötarkastaja
Jaana Lappeteläinen
Jätteen käsittely, maa- ja kiviaines, asfalttiasemat Ympäristötarkastaja
Sanna Markkanen
Eläinsuojat Ympäristötarkastaja
Pasi Päivärinne
Polttonesteiden jakeluasemat Ympäristötarkastaja
Tiina Ryyppö
Teollisuus, kemikaalit Ympäristötarkastaja

Ilmansuojelu, ulkomelu

Ari Elsilä
Ilmanlaadun seuranta, meluselvitykset Ympäristötarkastaja
Petri Jokinen
Ilmansuojelu Ympäristötarkastaja
Mirkka Anttalainen
Meluilmoitukset Ympäristötarkastaja

Jätehuollon kehittäminen, pilaantuneet maat

Sari Sassi
Jätehuollon kehittäminen, tapahtumien jätehuolto Ympäristötarkastaja
Petri Jokinen
Roskaantuminen Ympäristötarkastaja
Tiina Nieminen
Öljysäiliöt Ympäristötarkastaja
Pasi Päivärinne
Pilaantuneet maat Ympäristötarkastaja

Vesiensuojelu

Emmi Lehkonen
Vesistöjen tila, työmaavedet Ympäristötarkastaja
Sanna Markkanen
Vesihuoltovapautukset, pohjavedet, hajajätevesiasiat, vesistökunnostukset Ympäristötarkastaja

Ympäristönsuojelu maankäytönsuunnittelussa

Hannu Niukkanen
Asemakaavat, yleissuunnitelmat Ympäristösuunnittelija
Katri Laihosalo
Luonnon monimuotoisuus metsä- ja viherasioissa, yleiskaava Ympäristösuunnittelija
Anni Nousiainen
Asemakaavat, yleissuunnitelmat Ympäristösuunnittelija

Luonnonsuojelu, luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö

Eeva Punju
Luonnonsuojelualueet, luonnonsuojelusuunnittelu Ympäristösuunnittelija
Anni Nousiainen
Luonnon monimuotoisuusohjelma Ympäristösuunnittelija
Jenna Pihlajamäki
Virkistyskäyttö, ympäristöviestintä, luontopaikkatieto Ympäristösuunnittelija

Ympäristötieto

Veera Intihar
Ympäristöaineistot, paikkatieto Ympäristösuunnittelija

Vieraslajit

Teija Ahonen
Ympäristösuunnittelija