Hyppää sivuvalikkoon

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Tampereen kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma päivitetään viiden vuoden välein Tampereen kaupungin meluselvityksen tulosten perusteella. Toimintasuunnitelmaan kootaan kaupungin eri toimialojen toimenpiteet meluhaittojen ehkäisemiseksi ja hiljaisten alueiden turvaamiseksi.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman päivityksen valmistelu vuosille 2024-2028 on käynnistynyt ja se julkaistaan vuoden 2024 aikana.

Viimeisin valmistunut meluntorjunnan toimintasuunnitelma koskee vuosia 2018 - 2022. Suunnitelman tavoitteeksi kirjattiin melulle altistuvien asukkaiden määrän vähentäminen ja päiväkotien ja koulujen piha-alueiden suojaaminen melulta. Lisäksi haluttiin muun muassa turvata virkistyskäytön kannalta tärkeiden hiljaisten alueiden säilyminen eri puolilla kaupunkia.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2018-2022 keskeisimmät asiakirjat löydät tältä sivulta. Lisätietoa saat tarvittaessa ympäristönsuojeluyksiköstä.

Päivitetty 25.10.2023