Pirkkalan ja Linnainmaan raitiotieosuuksien katusuunnitelmat nähtävillä 5.4 - 19.4.2024

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 5.4 - 19.4.2024 tällä sivulla sekä Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin nettisivuilla on nähtävänä rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat www.pirkkalalinnainmaa.fi/katusuunnitelmat.

Kaupin kampuksen raitiotiepysäkin ja Linnainmaan välille sekä Sorin aukion pysäkin ja Pirkkalan Suupan välille suunnitellaan uutta raitiotietä katujärjestelyineen. Tampereen kaupunginvaltuusto ja Pirkkalan kunnanvaltuusto hyväksyivät Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien hankesuunnitelman ja päättivät toteutussuunnittelun aloittamisesta 24.4.2023. Hankkeen kehitysvaihe alkoi lokakuussa 2023 ja päättyy siten, että rakentamisesta, rakentamisen laajuudesta ja mahdollisesta vaiheittain toteuttamisesta on mahdollista päättää valtuustoissa lokakuussa 2024.

Samaan aikaan ovat nähtävillä myös Kaupinlaakson bulevardin katusuunnitelmaluonnokset, jotka ovat osa Alasjärven länsipuolen asemakaavan (numero 8931) valmisteluvaiheen aineistoa. Tutustu näihin suunnitelmiin asemakaavan omalla sivulla.

Mahdolliset muistutukset katusuunnitelmaehdotusta vastaan on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Tampereen kaupungin kirjaamo

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
03 56534550 (puhelin, pvm/mpm)

Kauppi

Kaupin kampukselta, nykyiseltä raitiotien päätepysäkiltä, suunniteltu raitiotie jatkaa Lääkärintien eteläpuolella. Arvo Ylpön kadun liittymästä itään Lääkärinkadulla raitiotie kulkee kadun keskellä omalla kaistallaan. Radan reunoilla on leveydeltään vaihtelevat viherkaistat puuistutuksin. Liittymissä yksikaistaiset ajoradat varustetaan erillisin vasemmalle kääntymiskaistoin. Arvo Ylpön kadun ja Lääkärinkadun liikenneympyrä muuttuu liikennevalo-ohjatuksi nelihaaraliittymäksi. Lääkärinkadun itäpäähän on suunniteltu raitiotiepysäkki lähelle kehittyvää Tenniskeskuksen ympäristöä.

Arvo Ylpön kadun, Lääkärinkallionkadun ja Lääkärinkadun väliselle alueelle sijoitetaan raitiotien sähkönsyöttöasema sekä linja-autojen kääntöpaikka. Arvo Ylpön kadun ja Toimelankadun välinen raitiotieosuus toteutetaan sepelipäällysteisenä ratana. Pyöräilyn alueellinen pääreitti sekä jalankulkuväylä kulkevat Lääkärinkadun pohjoisreunalla.

Takahuhti/Pappila/Linnainmaa

Heikkilänkadun ja Luhtaankadun liittymä on suunniteltu toteutettavan liikennevalo-ohjattuna. Teiskontiellä sijaitseva nykyinen bussipysäkki Heikkilänkadun liittymän länsipuolella säilytetään ja sille ohjataan uusi kulkuyhteys Heikkilänkadun suunnasta. Heikkilänkadulle on suunniteltu raitiotiepysäkki Lidlin kohdalle.

Heikkilänkadulla raitiotie kulkee kadun keskellä omalla kaistallaan. Kadun eteläreunalle tulee uusi jalankulku- ja pyöräväylä, joka on osa pyöräliikenteen seudullista pääreittiä Kissanmaan ja Linnainmaan välillä. Heikkilänkadulle tehdään raitiotietä varten uusi silta itäisen ohikulkutien (vt 9) yli nykyisen sillan pohjoispuolelle.

Heikkilänkadun, Aitolahdentien ja Mäentakusenkadun liittymä on suunniteltu liikenneympyräksi, jonka läpi raitiotie kulkee. Liikenneympyrässä autoliikenne sekä raiteet ylittävä pyöräliikenne ja jalankulku pysäytetään valo-ohjauksella raitiovaunun kulkiessa liittymän läpi.

Mäentakusenkadulle on suunniteltu toteutettavan merkittävä vaihtopysäkki, jossa pohjoisen, etelän ja idän bussilinjat kohtaavat raitiotien. Vaihtopysäkkialueen ohittava Citymarketin pohjoispuolelle suunniteltu uusi katuyhteys esitetään v. 2024 käynnistyvän asemakaavatyön yhteydessä. Mäentakusenkadun vaihtopysäkin kohdalla sijaitsevalle tonttiliittymälle suunnitellaan korvaava kulkuyhteys Länkinotkonraitin puolelta. Mäentakusenkadun ja Lahtomäenkadun liittymä on suunniteltu liikennevalo-ohjattuna.

Päätepysäkkinä toimivan vaihtopysäkin jälkeen Mäentakusenkadun pohjoispuolelle on suunniteltu raitiovaunuille kääntöpaikat. 

Haiavinnekuva ratikasta Linnainmaan päätepysäkillä
Havainnekuva ratikasta Linnainmaan päätepysäkillä.

Ratina/Hatanpää/Rantaperkiö

Uuden raitiotieradan suunnitellaan jatkuvan linja-autoaseman kohdalta nykyisestä radasta etelään. Hatanpään valtatiellä raitiotie kulkee nykyisen kadun keskellä omalla kaistallaan. Hatanpään valtatielle suunnitellaan pääosin yhdet ajokaistat suuntaansa ja liittymiin lisäksi kääntymiskaistat. Katujen tasaukset noudattelevat pääosin nykyistä korkeusasemaa. Raitiotiealueen reunoille sijoitetaan viherkaistoja puuistutuksin. Hatanpään valtatien länsireunassa kulkee pyöräliikenteen seudullinen pääreitti.

Hatanpään valtatielle sijoitetaan kolme raitiotiepysäkkiä: Jokikadun eteläpuolelle, Hatanpäänkadun pohjoispuolelle sekä Siirtolapuutarhankadun eteläpuolelle. Hatanpään valtatiellä on myös linja-autoliikennettä, joiden pysäkit toteutetaan pysäkkilevennyksinä. Pysäkeiltä on huomioitu Hatanpään sairaalaan kulkevat vaihtoyhteydet. Hatanpään valtatielle, Tampereen valtatien pohjoispuolelle, suunnitellaan kääntöraide.

Valimokatu on kokonaan uusi katuyhteys Hatanpään pohjoisosassa. Se palvelee tulevaisuudessa Hatanpään valtatien itäpuolen kortteleita.

Raitiotien myötä useisiin liittymäjärjestelyihin on suunnitteilla muutoksia. Esimerkiksi kiinteistöjen liittymiä muutetaan suuntaisliittymiksi, joissa voi kääntyä vain oikealle, eikä raitiotieradan ylitys ole mahdollista. Raitiotien ylittävät liittymät varustetaan liikennevaloin ja niissä on suojatieylitys.

Havainnekuva ratikasta Hatanpään puiston kohdalla, etelän suuntaan
Havainnekuva ratikasta Hatanpään puiston kohdalla, etelän suuntaan.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Jouni Sivenius
Suunnitelman tilaaja Suunnittelupäällikkö
Puhelin:
041 730 4296
Markus Kytölä
Suunnittelija / Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssi
Puhelin:
040 702 1535
Päivitetty 11.4.2024