Katujen suunnittelu

Katuverkon suunnittelu aloitetaan jo kaavoituksen yhteydessä. Asemakaavaan liittyvässä liikennesuunnitelmassa esitetään mm., miten katutila jaetaan eri liikennemuotojen kesken. 

Liikennesuunnitelman pohjalta laaditaan katusuunnitelma. Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyt, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällysmateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelmaehdotuksiin voi tutustua niiden nähtävilläoloaikana verkossa. Suunnitelmat ovat nähtävänä myös Tampereen palvelupisteessä, Frenckellinaukio 2 B.

Mahdolliset viralliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava nähtävilläoloaikana Tampereen kaupungin kirjaamoon.

Ajankohtaista

Seuraa meitä somessa

Yhteystiedot

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere

Tampereen kaupungin kirjaamo

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Postiosoite:
PL 487 Tampere, 33101

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/katusuunnitelmat