Hyppää sivuvalikkoon

Jatkuvan haun rivitalo- ja kerrostalotontit

Tonttihauissa vapaaksi jääneistä tonteista osa on siirtynyt jatkuvaan hakuun. Tontit on yleisten tonttihakujen tapaan tarkoitettu ennen kaikkea rakennusliikkeille, joiden päätoimialana on asuinrakentaminen sekä rakennuttajille ja sijoitusyrityksille.

Kaikki tontit ovat haettavissa myös ryhmä- ja osuuskuntarakentamiseen.

Tontteja voidaan tonttihaun kautta luovuttaa myös erityisryhmien palveluasumisen tarpeisiin, mutta tontin kaavamerkinnästä riippuen rakentaminen saattaa vaatia poikkeamismenettelyn. 

Nyt haettavana olevissa tonteissa ei ole varattu tontteja palveluasumiselle. Erityisryhmäasuminen suunnitellaan ja koordinoidaan yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Erityisryhmien asuminen ja siihen liittyvä uudisrakentaminen Pirhassa varmentuu vuoden 2024 aikana. Tarve tulee määrittymään aluehallituksessa hyväksyttyjen palveluiden verkkosuunnitelmien mukaisesti.

Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä. Käsittelyssä otetaan huomioon asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen sekä kilpailun edistäminen.

Jatkuvan haun tonteista

Tällä hetkellä jatkuvassa haussa on haettavana tontteja Haukiluomasta, Ikurista, Koivistonkylästä (Ilokkaanpuisto), Kämmenniemestä, Lahdesjärveltä (Västinginmäki), Ojalasta, Multisillasta ja Vuoreksesta. Haettavat tontit selviävät materiaalissa olevasta tonttiluettelosta, minkä lisäksi ne on merkitty kunkin alueen kaavakarttaan.

Tonttiluettelossa on kerrottu tonttien tämänhetkinen vuokrataso. Valtion tukemaan asuntotuotantoon (pitkä korkotuki) luovutettavat tontit hinnoitellaan ARA:n hyväksymien vyöhykehintojen tai erikseen hyväksytettyjen hintojen perusteella. 

Tonttisivuilla olevista hakumateriaalista löytyy tarkempaa tietoa tonteista ja hakuprosessista (kaavakartat, -selosteet, rakentamistapaohjeet jne.)

Tontteja on tarkoitus luovuttaa sekä vapaarahoitteiseen että kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon: aran pitkä/lyhyt korkotuki, asumisoikeus, kuntakonsernin oma ARA-vuokratasoa vastaava vuokra-asuntotuotanto. 

Asuntojakaumatavoite on kirjattu erikseen kunkin kaupunginosan kohdalle.

 

Jatkuvassa haussa olevat tontit

Kohteita: 8

Tonttien varaaminen ja luovutus

Ennen tontin lopullista luovutusta tontti varataan tontinsaajalle. Maanvuokrasopimus- ja kauppakirjamallit sekä varaamiseen ja tontin luovutukseen liittyvistä ehdoista kuten A-energiatehokkuus ja hiilijalan- ja kädenjäljenlaskenta löytyy lisätietoa:  

Lisätietoja

Aila Taura
Tonttipäällikkö
Puhelin:
050 351 8256
Päivitetty 5.6.2024