Rivitalo- ja kerrostalotontit

Tampereen kaupunki tarjoaa haettavaksi kerros-, rivitalo- yms. tontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen kaksi kertaa vuodessa. 

Avoin tonttihaku on pääsääntö asuintonttien luovutuksessa. Tontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteeseen että valtion tukemaan asuntotuotantoon.
Kaikki tontit ovat haettavissa myös ryhmä- ja osuuskuntarakentamiseen.

Tonttihaun alkamisesta ilmoitetaan Aamulehdessä sekä sähköpostitse kiinteistötoimen tiedossa oleville asuntotonttitarjonnasta kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen toimijoille, rakentajille, rakennuttajille ja sijoitusyrityksille.

Tällä sivulla

Tonttihaussa mukana olevat tontit

Hakukartassa on esitetty alueet, joista on mukana tontteja haussa.

Kesän 2022 haussa oli haettavana tontteja Kissanmaan, Ojalan, Ranta-Tampellan ja Vuoreksen kaupunginosista. Tonttien saajat ratkaistaan syys-lokakuun aikana.

Tarkemmat tiedot tonteista löytyvät tonttiluettelosta sekä tonttisivuilta. Tonttiluettelossa ilmoitettu vuokra on vielä vahvistamaton tämän hetkinen vuosivuokra.

Rivi- ja kerrostalotonttien hakeminen

Hakulomake

Tontteja haetaan hakuaikana alla olevalla hakemuksella. Lomake avautuu haun alkaessa. Tarvittaessa pyydämme lisäselvityksiä ja -liitteitä.

Tonttien luovuttaminen

Ennen tontin lopullista luovutusta tontti varataan varauspäätöksellä tulevalle toteuttajalle hankkeen suunnittelua ja rakennusluvan hakemista varten kuuden kuukauden ajaksi. Varausaikaa voidaan jatkaa maksimissaan kuudella kuukaudella. Ryhmärakennuttajilla varausaika on maksimissaan kaksi vuotta.

Varaajan tulee hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä pyytää joko varausajan jatkamista tai pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tai kauppakirjan tekemistä.

Varauspäätöksen perusteella varausajalta peritään vuokraa, mikä vastaa 50 % tämänhetkisestä vuosivuokrasta (vastaava taso myyntitonteilla). Ennen tontin lopullista luovuttamista edellytetään hyväksyttävän tontinkäyttösuunnitelman esittämistä.

Alla olevalla lomakkeella voi hakea yhtiömuotoisten asuntotonttien pitkäaikaista maanvuokrausta tai ostoa, kun tontin luovutukseen liittyvät asiat on sovittu kaupungin kanssa ja tontin varausehdot on todistettavasti täytetty.

Lisätietoja ja palautelomake

Alla olevalla palautelomakkeella voitte antaa vinkkejä tonttihakuun.

Tonttipäällikkö Aila Taura
Puhelin:
050 351 8256
Päivitetty 5.7.2022