Rivitalo- ja kerrostalotontit

Tampereen kaupunki tarjoaa haettavaksi kerros-, rivitalo- yms. tontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen kaksi kertaa vuodessa. 

Avoin tonttihaku on pääsääntö asuintonttien luovutuksessa. Tontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteeseen että valtion tukemaan asuntotuotantoon.
Kaikki tontit ovat haettavissa myös ryhmä- ja osuuskuntarakentamiseen.

Tonttihaun alkamisesta ilmoitetaan Aamulehdessä sekä sähköpostitse kiinteistötoimen tiedossa oleville asuntotonttitarjonnasta kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen toimijoille, rakentajille, rakennuttajille ja sijoitusyrityksille.

Tonttihaku on tarkoitettu ennen kaikkea rakennusliikkeille, joiden päätoimialana on asuinrakentaminen sekä rakennuttajille ja sijoitusyrityksille.

Tällä sivulla

Tonttihaku talvi 2022-2023

Haussa on mukana tontteja Haukiluomasta, Hervannasta, Koivistonkylästä, Lamminpäästä, Niemenrannasta, Ojalasta, Olkahisista ja Tesomajärveltä. Hakuaika on 15.12.2022–31.1.2023. Hakemusten tulee olla jätettynä 31.1.2023 klo 15.45 mennessä. Tonttien saajat ratkaistaan maalis-huhtikuun aikana.

Haettavat tontit selviävät alla olevasta tonttiluettelosta, minkä lisäksi ne on merkitty kunkin alueen kaavakarttaan.

Tonttiluettelossa on kerrottu tonttien tämänhetkinen vuokrataso. Valtion tukemaan asuntotuotantoon (pitkä korkotuki) luovutettavat tontit hinnoitellaan ARA:n hyväksymien vyöhykehintojen tai erikseen hyväksytettyjen hintojen perusteella. 

Tonttisivuilla olevista hakumateriaalista löytyy tarkempaa tietoa tonteista ja hakuprosessista (kaavakartat, -selosteet, rakentamistapaohjeet jne.). 
 

Haettavana olevat tontit

Rivi- ja kerrostalotonttien hakeminen

Hakulomake

Tontteja haetaan hakuaikana alla olevalla hakemuksella. Hakemus tulee olla jätettynä 31.1.2023 klo 15.45 mennessä. Tarvittaessa pyydämme lisäselvityksiä ja -liitteitä.

Tonttien luovuttaminen

Ennen tontin lopullista luovutusta tontti varataan varauspäätöksellä tulevalle toteuttajalle hankkeen suunnittelua ja rakennusluvan hakemista varten kuuden kuukauden ajaksi. Varausaikaa voidaan jatkaa maksimissaan kuudella kuukaudella. Ryhmärakennuttajilla ja valtion tukemaan tuotantoon varatuilla tonteilla varausaika on maksimissaan kaksi vuotta. 

Varaajan tulee hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä pyytää joko varausajan jatkamista tai pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tai kauppakirjan tekemistä.

Varauspäätöksen perusteella varausajalta peritään vuokraa, mikä vastaa 50 % tämänhetkisestä vuosivuokrasta (vastaava taso myyntitonteilla). Ennen tontin lopullista luovuttamista edellytetään hyväksyttävän tontinkäyttösuunnitelman esittämistä.

Alla olevalla lomakkeella voi hakea yhtiömuotoisten asuntotonttien pitkäaikaista maanvuokrausta tai ostoa, kun tontin luovutukseen liittyvät asiat on sovittu kaupungin kanssa ja tontin varausehdot on todistettavasti täytetty.

Lisätietoja ja palautelomake

Alla olevalla palautelomakkeella voitte antaa vinkkejä tonttihakuun.

Tonttipäällikkö Aila Taura
Puhelin:
050 351 8256
Päivitetty 15.12.2022