Hyppää sivuvalikkoon

Rivitalo- ja kerrostalotonttihaku

Tonttihaun alkamisesta ilmoitetaan Aamulehdessä sekä sähköpostitse kiinteistötoimen tiedossa oleville asuntotonttitarjonnasta kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen toimijoille, rakentajille, rakennuttajille ja sijoitusyrityksille.

Tonttihaku on tarkoitettu ennen kaikkea rakennusliikkeille, joiden päätoimialana on asuinrakentaminen sekä rakennuttajille ja sijoitusyrityksille.

Kaikki tontit ovat haettavissa myös ryhmä- ja osuuskuntarakentamiseen.

Tontteja voidaan tonttihaun kautta luovuttaa myös erityisryhmien palveluasumisen tarpeisiin, mutta tontin kaavamerkinnästä riippuen rakentaminen saattaa vaatia poikkeamismenettelyn. Palveluasumiseen luovutettavien tonttien saajat valitaan yhdessä palveluiden järjestämistahon kanssa.  

Nyt haettavana olevissa tonteissa ei ole varattu tontteja palveluasumiselle. Erityisryhmäasuminen suunnitellaan ja koordinoidaan yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Erityisryhmien asuminen ja siihen liittyvä uudisrakentaminen Pirhassa varmentuu vuoden 2024 aikana. Tarve tulee määrittymään aluehallituksessa hyväksyttyjen palveluiden verkkosuunnitelmien mukaisesti.

Tonttien saajien valinnassa arvioidaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti maapolitiikan linjausten mukaisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen sekä kilpailun edistäminen.
 

Tonttihaku kesä 2024

Kesän tonttihaku on päättynyt, seuraava haku järjestetään loppuvuodesta 2024.

Haussa oli mukana tontteja Kalevasta ja Lahdesjärven Västinginmäeltä. Hakuaika oli 5.– 28.6.2024. Hakemusten ja ostotarjousten tuli olla jätettynä perjantaina 28.6.2024 klo 15.45 mennessä. Tonttien saajat ratkaistaan syys-lokakuun aikana.

Kalevan tontit myydään tarjousten perusteella yhdelle toimijalle/useamman toimijan yhteenliittymälle. Lahdesjärven tontit vuokrataan ja ne ovat haettavissa vapaarahoitteiseen tai kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon (aran pitkä/lyhyt korkotuki, asumisoikeus, kuntakonsernin oma ARA-vuokratasoa vastaava vuokra-asuntotuotanto).

Tarkemmat tiedot haettavista tonteista löytyvät alla olevasta tonttiluettelosta, minkä lisäksi ne on merkitty kunkin alueen kaavakarttaan.

Tonttiluettelossa on kerrottu tonttien tämänhetkinen vuokrataso. Valtion tukemaan asuntotuotantoon (pitkä korkotuki) luovutettavat tontit hinnoitellaan ARA:n hyväksymien vyöhykehintojen tai erikseen hyväksytettyjen hintojen perusteella.

Tonttisivuilla olevasta hakumateriaalista löytyy tietoa tonteista, kuten kaavakartat, -selosteet, rakentamistapaohjeet, asuntojakauma jne. 
 

Haettavana olevat tontit

Kohteita: 2

Hakulomake


Lahdesjärven tontteja haetaan hakuaikana alla olevalla hakemuksella. Kalevan tontteja haetaan tonttisivulla löytyvällä ostotarjouslomakkeella. Hakemukset ja ostotarjouslomakkeet tulee olla jätettynä 28.6.2024 klo 15.45 mennessä. Tarvittaessa pyydämme lisäselvityksiä ja -liitteitä. 

Tonttien varaaminen ja luovutus

Ennen tontin lopullista luovutusta tontti varataan tontinsaajalle. Maanvuokrasopimus- ja kauppakirjamallit sekä varaamiseen ja tontin luovutukseen liittyvistä ehdoista kuten A-energiatehokkuus ja hiilijalan- ja kädenjäljenlaskenta löytyy lisätietoa:  

Lisätietoja

Aila Taura
Tonttipäällikkö
Puhelin:
050 351 8256
Päivitetty 28.6.2024