Hyppää sivuvalikkoon

Asunnontarkastukset

Asunnontarkastusprosessi

Mikäli asunnossasi on merkkejä rakenteisiin tai esimerkiksi ilmanvaihtoon liittyvistä puutteista tai kärsit melusta tai hajuista tai sinulla on oireita, joiden epäilet liittyvän asuntoon:

1. Ota yhteyttä asunnon omistajaan

 • Ota ensin yhteys isännöitsijään tai asunnon omistajaan. Taloyhtiössä käytännön asioista vastaa isännöitsijä.

2. Omakotitalon omistajat

 • Rakennuksen kunnon ja korjaustarpeen arvioimiseksi ota yhteyttä rakennusalan asiantuntijaan, jotta asia saataisiin selvitettyä nopeasti.  Suositeltavaa on kääntyä sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan puoleen.
 • Korjausneuvontaa voi kysyä kunnilta.
 • Tarvittaessa voit tehdä asunnontarkastuspyynnön. 

3. Ota yhteyttä asumisterveyteen

 • Jos asunnossa kokemaasi haittaa ei taloyhtiössä lähdetä selvittämään tai haitan selvittämiseksi tehdyt toimenpiteet eivät mielestäsi ole riittäviä, voit ottaa sähköpostitse tai puhelimitse yhteyttä asumisterveyden neuvontaan. Tarvittaessa saat ohjeet asunnontarkastuspyynnön tekemiseen. (Yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta.)

4. Asunnontarkastuspyyntö

 • Ennen asunnontarkastuspyynnön tekemistä, ole yhteydessä asumisterveyden neuvontaan. 
 • Omakotitalon omistaja voi myös tehdä asunnontarkastuspyynnön, jos ulkopuolista asiantuntijaa ei jostain syystä koeta tarpeelliseksi vielä kutsua.
 • Asumisterveys on pyynnön saatuaan vielä yhteydessä kiinteistön omistajaan ja tarvittaessa pyynnön tekijään.
 • Tarkastuspyynnöt menevät jonoon yhteydenottojen mukaisessa järjestyksessä.

5. Asunnontarkastus

 • Tarkastukset tehdään pääsääntöisesti tarkastuspyyntöjen saapumisjärjestyksessä. 
 • Asumisterveys on yhteydessä tarkastuksen ajankohdasta asukkaaseen/pyynnön tekijään. Tarkastukseen kutsutaan pääsääntöisesti mukaan myös isännöitsijä ja asunnon omistaja.
 • Asunnontarkastukseen sisältyy aistinvaraisia havaintoja sekä tarpeen mukaan alustavia mittauksia:

* huoneilman lämpötila ja suhteellinen kosteus
* pintalämpötilat
* sisärakenteiden pintakosteustunnistukset
* ilmanvaihdon toimivuuden arviointi ja lyhytaikaiset paine-eromittaukset
* lyhytaikaiset sisämelumittaukset

 • Asunnontarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus, joka lähetetään asukkaalle, asunnon omistajalle ja taloyhtiölle.

6. Toimenpiteet

 • Tarkastuspöytäkirjaan kirjataan arvioitu terveyshaitta tai jatkotutkimustarpeet.
 •  Jos tarkastuksella todetaan tarvetta tarkemmille selvityksille, tulee tehtävissä selvityksissä käyttää asetuksen 545/2015 vaatimukset täyttävää sertifioitua asiantuntijaa (rakennusterveysasiantuntija tai sisäilma-asiantuntija ja kosteusvaurion kuntotutkija yhteistyössä).
 • Mahdolliset näytteet tulee tutkituttaa Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa hyväksytyin menetelmin.
 • Lisäselvityksille tai terveyshaitan poistamiselle annetaan määräaika.

7. Määräykset ja muut pakkokeinot

 • Jos tarkastuskertomuksessa esitettyihin toimenpiteisiin ei ryhdytä kehotuksesta huolimatta, asia valmistellaan alueelliseen ympäristöterveydenhuollon jaostoon määräysten antamiseksi. Määräyksiä voidaan tehostaa uhkasakolla tai teettämisuhalla.
 • Määräykset kohdistetaan kiinteistön omistajalle tai haitasta vastuussa olevalle - myös omakotitaloissa.
 • Asian valmistelu vie aikaa, koska asianosaisia tulee kuulla ja jaosto kokoontuu vain noin kahden kuukauden välein.
 • Asumiskieltoa käytetään pakkokeinona erittäin harvoin. Asumiskielto voidaan asettaa, jos epäkohtaa ei voi korjata tai korjaukseen ei ole ryhdytty määräyksistä huolimatta.
 • Käsitettä asumiskelpoisuus ei ole määritelty laissa eikä viranomainen siten varsinaisesti määrittele asunnon asumiskelpoisuutta. Jos tilanne ja olosuhteet johtavat terveydensuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun asumiskiellon asettamiseen, asunnon voidaan samalla katsoa olevan asumiseen kelpaamaton.

8. Maksullisuus ja julkisuus

 • Ensimmäinen tarkastus ja sen yhteydessä tehtävät alustavat mittaukset ovat maksuttomia. Mahdollisista jatkoselvityksistä aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja tai haitasta vastuussa oleva taho.
 • Viranomaisen laatimat pöytäkirjat ja viranomaiselle toimitetut asiakirjat ovat julkisia lukuun ottamatta salassa pidettäviä mm. terveydentilaan ja elintapoihin liittyviä tietoja.

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai: 09:00-16:00
Tiistai: 09:00-16:00
Keskiviikko: 09:00-16:00
Torstai: 09:00-16:00
Perjantai: 09:00-16:00

Asumisterveys

sähköposti [email protected]
Frenckellinaukio 2 B
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Asumisterveyden puhelinneuvonta palvelee numerosta 041 730 2286 

 • tiistaisin klo 9.30 -11.00
 • keskiviikkoisin klo 13.00 -15.00
 • torstaisin klo 9.30 -11.00 

Puhelinnumero palvelee koko valvonta-alueen kuntia (Tampere, Kangasala, Pälkäne, Orivesi Juupajoki, Valkeakoski, Akaa ja Urjala).

Päivitetty 25.4.2024