Yhä useampi uusi tamperelainen on vieraskielinen

Kotoutumispalvelujen järjestäminen muun muassa työnhakijana oleville kotoutuja-asiakkaille siirtyy kuntien vastuulle 1.1.2025. Kuntien rooli ja alueellisen yhteistyön merkitys korostuvat, kun työvoima- ja kotoutumispalvelut tulevat osaksi kuntien palveluja.

Kuntien rooli kotoutumisessa vahvistuu käynnissä olevien TE24- ja KOTO24 -uudistusten myötä. Tampereen seudun työllisyysalueella työvoima- ja kotoutumispalvelujen uudistuksen valmistelua johtaa Tampereen kaupunki. Toimivat kotoutumisen palvelut vahvistavat seudun työllisyyttä ja lisäävät maahanmuuttajien osallisuutta.

Sujuva kotoutuminen lisää alueen elinvoimaa

Työllisyysasteen nousu Suomessa perustuu maahanmuuttajien työllistymiseen. Esimerkiksi Tampereen muuttovoitto vuonna 2023 oli ennakkotiedon mukaan 6000 henkilöä, josta puolet tuli maan rajojen ulkopuolelta. Kansainvälisen osaamisen, maahanmuuton ja kotoutumisen palveluista tulee tulevaisuudessa kunnille yhä tärkeämpiä. Kotoutuminen on investointi, joka lisää alueen elinvoimaa.

Tampereen seudun työllisyysalueen kotoutumisohjelman tavoitteena on työmarkkinoiden tarpeita vastaavan ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Työllisyysalueella toteutetaan asiakaslähtöisiä kotoutumisen palveluja, jotka sovitetaan osaksi kuntien elinvoimapalveluja. Kotoutumisohjelman keskeisiä strategisia tavoitteita ovat myös kansainvälisten osaajien houkuttelu ja sitouttaminen sekä työperäisen hyväksikäytön ehkäiseminen.

– Tampereen seudun työllisyysalueella kuntien vastuulle siirtyvät työikäisten maahanmuuttajien kotoutumista ja työllisyyttä edistävät palvelut nivotaan tiiviisti yhteen. Tämä mahdollistaa entistä joustavampien ja vaikuttavampien palvelujen järjestämisen yli kuntarajojen, kertoo kansainvälisen osaamisen palvelujen johtaja Mari Taverne Tampereen kaupungilta.

Työelämän vastaanottavuus paranee yhteistyöllä

Tampereen seudun työllisyysalueen valmistelun työryhmä kutsui maaliskuussa koolle noin 80 työllisyysalueen kuntien ja sidosryhmien edustajaa yhteiseen työpajaan. Osallistujat etsivät yhdessä keinoja, joiden avulla kotoutuminen ja työllistyminen nopeutuvat ja työelämän vastaanottavuus paranee.

Osallistujat totesivat, että kotoutumiskoulutusten tulee joustaa ja mukautua kotoutujien yksilöllisten tarpeiden mukaan sekä nivoutua entistä tiiviimmin työelämään. Työelämän vastaanottavuuden parantaminen on tehtävä, jossa työnantajilla ja oppilaitoksilla on keskeinen rooli. Tätä tehtävää tukevat selkeät julkisten työnantajapalvelujen kokonaisuudet sekä organisaatio- ja kuntarajat ylittävät yhden luukun asiakaspalvelut.

Uutista on muokattu 15.4.2024: Otsikko "Yhä useampi uusi tamperelainen on vieraskielinen" ja teksti "Esimerkiksi Tampereen muuttovoitto vuonna 2023 oli ennakkotiedon mukaan 6000 henkilöä, josta puolet tuli maan rajojen ulkopuolelta".

Lisätietoja

Mari Taverne
Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja
Puhelin:
040 801 2686
Laura Ojanen
Erityisasiantuntija
Teksti: Ritva Pietarinen
Kuvat: Ritva Pietarinen
Jaa sosiaalisessa mediassa