Biojätteen lajittelu- ja keräysvelvoite laajenee Tampereen seudulla

Biojätteen lajittelu- ja keräysvelvoite laajenee Tampereen seudulla yli 10 000 asukkaan keskustaajamassa 1.9.2023 kaikkiin asuinkiinteistöihin, myös vapaa-ajan asuntoihin. Pirkanmaan Jätehuolto tiedottaa touko-kesäkuun vaihteessa postitse niiden kiinteistöjen asukkaita, joita muutos koskee.
Tampereen seudun keskustaajama-alue kartalla.
Tampereen seudun keskustaajama-alue kartalla (kuva: Tampereen kaupungin karttapalvelu)

Lajittelu- ja keräysvelvoite tarkoittaa, että biojäte on lajiteltava erikseen muista jätteistä. Biojäte on maatuvaa ja kompostoituvaa elintarvike- ja keittiöjätettä.
 
Biojätettä lajitellaan ja kerätään tällä hetkellä vähintään 5 asunnon kiinteistöissä, mutta 1.9.2023 velvoite laajenee koskemaan jokaista asuinkiinteistöä yli 10 000 asukkaan keskustaajamassa. Keskustaajama käsittää alueita Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä. Alueellisen jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilla www.tampere.fi/jatehuoltomaaraykset olevan osoitehaun avulla asukas voi tarkistaa, koskeeko biojätteen lajittelu- ja keräysvelvoite omaa kiinteistöä.

Miten aloitan biojätteen lajittelun ja keräyksen?

Asukkaan kannalta helpoin tapa huolehtia lainsäädännön tuomista uusista velvoitteista, on liittyä biojätteen keräykseen. Biojätteen keräyksessä kiinteistöllä syntyvät biojätteet lajitellaan ja viedään pakattuna omaan biojäteastiaan tai lähikiinteistöjen yhteiseen biokimppa-astiaan. Jäteauto käy tyhjentämässä biojäteastian sovitun tyhjennysrytmin mukaisesti.

Asukas voi liittyä biojätteen keräykseen joko:

  • lähikiinteistöjen yhteisellä biokimppa-astialla tai
  • kiinteistön omalla biojäteastialla.

Asukkaan on sovittava biojätteen keräykseen liittymisestä Pirkanmaan Jätehuollon kanssa. Liittymisen yhteydessä asiakkaan kanssa sovitaan mm. biojäteastian tilaamisesta, sen sijoittamisesta ja astian tyhjennysväleistä. Pirkanmaan Jätehuolto tuo biojäteastian kiinteistölle maksutta. Lisätietoa asiasta ja ohjeet biojäteastian tilaamiseen löytyy Pirkanmaan Jätehuollon internetsivuilta www.pjhoy.fi/kotipiha

Vaihtoehtona kompostointi

Asukas voi myös kompostoida biojätteen kompostorissa, joka voi olla kiinteistön oma tai lähikiinteistöjen yhteinen. Tällöin kiinteistön ei tarvitse liittyä biojätteen keräykseen. Kompostorin on oltava elintarvikejätteen kompostointiin tarkoitettu, suljettu, tukevarakenteinen sekä hyvin ilmastoitu. Kompostorin tulee olla myös suojattu rotilta ja muilta haittaeläimiltä. Kompostoinnin tuotteena syntyy multaa, joka on hyödynnettävä kiinteistöllä maanparannusaineena. Kompostori vaatiikin asukkaalta säännöllistä hoitoa, jotta biojätteellä on otolliset olosuhteet maatua mullaksi.

Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Jos asukas on jo tehnyt kompostointi-ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle, mutta ei ole vielä saanut vastausta ilmoitukseensa, voi asukas odotella vastausta rauhassa. Kompostointi-ilmoitusten käsittely on ruuhkautunut, koska ilmoituksia on tehty yli 13 500 kpl. Ilmoitukset pyritään käsittelemään niin pian kuin mahdollista.

Lajittelu- ja keräysvelvoite perustuu jätelakiin ja EU:n kierrätystavoitteisiin

Biojätteen lajittelu- ja keräysvelvoitteen laajentuminen perustuu vuonna 2021 muuttuneeseen jätelainsäädäntöön ja kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin. Velvoitteet pohjautuvat EU:n tiukentuviin kierrätystavoitteisiin, joiden mukaan yhdyskuntajätteistä on kierrätettävä 65 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa