Siirry sisältöön

Päiväkodit

Tampereella on sekä kunnallisia että yksityisiä päiväkoteja viidellä palvelualueella; etelä, kaakko, keskusta, koillinen ja länsi. Päivähoitopaikka ei ole sidottu perheen asuinalueeseen, vaan sitä voi hakea toivomastaan päiväkodista. Mikäli lapsi tarvitsee kasvun ja oppimisen tukea se toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lapsen omassa hoitopaikassa.

Tampereen kunnallisissa päiväkodeissa on tarjolla kokopäivä- ja osapäivähoitoa sekä vuoro- ja iltahoitoa. Päiväkotihoitoa järjestetään myös yksityisissä päiväkodeissa ostopalveluna, palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella.


Kunnalliset päiväkodit

Tampereella on 82 kunnallista päiväkotia. Niissä on tarjolla kokopäivä- ja osapäivähoitoa sekä vuoro- ja iltahoitoa.

Ilta- ja vuorohoitopäiväkodit

Päiväkodit palvelevat normaalisti arkisin klo 6.00–18.00. Iltahoitoa tarjoavat päiväkodit aukeavat tarvittaessa klo 5.30 ja menevät kiinni viimeistään klo 22.30.

Iltahoito on tarkoitettu lapsille, jotka vanhempien työn tai ammatillisen opiskelun vuoksi tarvitsevat säännöllisesti hoitoa klo 18.00 jälkeen.

Vuorohoito on tarkoitettu lapsille, joiden vanhemmat tekevät säännöllistä vuorotyötä ja lapsen hoitoon sisältyy öitä. Ennen hoitosuhteen aloitusta tehdään hoitosopimus. Ilta- ja vuorohoidon asiakasmaksut ovat samat kuin muussa päivähoidossa.

Pellervon päiväkodissa on koululaisten vuorohoitoa vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien 1.- ja 2.-luokkalaisille lapsille. Pappilan, Hervannan, Kukkapellon ja Tesoman päiväkodeissa on koululaisten iltahoitoa ja viikonloppuhoitoa samoin perustein.

Koululaisten vuorohoito maksaa 120 €/kk.

Päivähoito ei järjestä kuljetusta vuorohoitoon.

Vuorohoito

Pellervon päiväkoti

Iltahoito maanantai–sunnuntai

Hervannan päiväkoti
Tesoman päiväkoti

Iltahoito maanantai–lauantai

Pappilan päiväkoti

Iltahoito maanantai–perjantai

Kukkapellon päiväkoti

Päiväkotiruokailu

Pirkanmaan Voimia Oy järjestää ruokailun kaupungin päiväkodeissa lukuun ottamatta Kukkapellon, Multisillan ja Peltolammin päiväkoteja Hatanpää-Härmälä alueella, joiden ruokailun järjestää ISS-palvelut Oy. Kaikki ruokalistat ovat luettavissa Pirkanmaan Voimia Oy:n sivuilta:

Erityisruokavaliot lasten ja nuorten ateriapalveluissa

Päivähoito-, koulu- ja oppilaitosruokailun tavoitteena on tukea lapsen/oppilaan kasvua, kehitystä sekä hyviä ruokatottumuksia. Tarvittaessa lapselle/oppilaalle tarjotaan vakavan allergian, sairauden tai eettisen vakaumuksen edellyttämä ruokavalio, joka ei ulkonäöllisesti ole aina samanlaista kuin muu ruoka.

Pirkanmaan Voimia Oy, Lasten ja nuorten ateriat
Palvelutuotantopäällikkö
Susanna Järvinen
puhelin 040 800 4887
sähköposti [email protected]


Kaksikieliset päiväkodit ja ryhmät

Tampereen kaupunki tarjoaa saksankielistä varhaiskasvatusta Kissanmaan päiväkodissa ja ranskankielistä varhaiskasvatusta Amurin päiväkodissa.

Ostopalveluna on tarjolla ruotsinkielistä päivähoitoa ja sitä järjestää Svenska Barndaghemmet i Tammerfors. Ostopalvelupaikkaa haetaan samalla sähköisellä lomakkeella, kuin kunnallistakin päivähoitopaikkaa ja päivähoitomaksut määräytyvät samoin perustein kuin kunnallisessa päivähoidossa. Kunnallisen hakemuksen lisäksi tulee täyttää ruotsinkielisen päiväkodin oma hakemus, joka löytyy heidän nettisivuiltaan.

Yksityisiä englanninkielisiä palvelusetelipäiväkoteja Tampereella ovat Early Education Center Oy ja Sunshine Early Learning Centre. Päivähoitopaikkaa haetaan suoraan näistä päiväkodeista. Paikan varmistumisen jälkeen tulee hakea kaupungilta palveluseteliä erillisellä hakemuksella. Hakemuksen saa joko palvelusetelipäiväkodista tai kaupungin nettisivuilta. Palveluseteliä on haettava ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidon.

Englanninkielistä päivähoitoa on tarjolla myös muissa yksityisissä päiväkodeissa. Niihin on mahdollista saada KELA:n yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää.

Elokuussa 2018 Kissanmaan päiväkodissa on aloittanut saksankielipainotteinen ryhmä
Kissanmaan päiväkoti

Englanninkielinen päiväkotiryhmä Maijalanpuiston päiväkodissa 3–5-vuotiaille lapsille
Maijalanpuiston päiväkoti
Ranskankielinen päiväkotiryhmä Amurin päiväkodissa
Amurin päiväkoti

Ostopalvelupäiväkodit

Ostopalvelupäiväkodit ovat yksityisiä päiväkoteja, joilta kunta ostaa päivähoitopalvelut. Niihin haetaan samalla hakulomakkeella kuin kunnallisiin päiväkoteihin ja asiakasmaksut määräytyvät samojen perusteiden mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Ostopalvelupäiväkotien yhteystiedot löytyvät kunnallisten päiväkotien yhteystiedoista palvelualueittain.


Palvelusetelipäiväkodit

Palvelusetelipäiväkodit ovat yksityisiä päiväkoteja, jotka kunta on hyväksynyt palveluntuottajakseen. Näihin päiväkoteihin kuntalainen voi hakea palveluseteliä.

Tampereen kaupungin hyväksymiä palvelusetelipäiväkoteja on Tampereella ja sen ympäristökunnissa.

Mikäli lapselle halutaan varhaiskasvatuspaikka palvelusetelipäiväkodista, tulee huoltajan hakea paikkaa suoraa kyseisestä päiväkodista. Kun hoitopaikka on varmistunut, huoltaja hakee kunnalta palveluseteliä.

Palvelusetelin arvo ja perheen omavastuuosuus

Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu muodostuu palvelusetelin omavastuuosuudesta sekä mahdollisesta lisämaksusta, jonka yksityiset päiväkodit voivat määritellä. Omavastuuosuus määritetään samoilla perusteilla kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

Arvion omavastuuosuuden suuruudesta voi laskea Asiakasmaksulaskurilla.

Uusien asiakkaiden tulee täyttää asiakasmaksulomake ja toimittaa perheen tulotositteet omavastuuosuuden määräämiseksi tai antaa suostumus korkeimpaan asiakasmaksuun mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta.

Palvelusetelipäiväkodit ja niiden hinnat 1.8.2021 alkaen

Muutokset palvelun tarpeessa, tuloissa tai perheen koossa

Muutoksista palveluntarpeessa, perheen tuloissa tai perheen koossa on ilmoitettava viipymättä asiakasmaksuihin. Huom! Jos haluat muuttaa lapsen varhaiskasvatuspalvelua (sopimuspäivät, hoitoaika tmv.) asiasta tulee sopia aina ensin päiväkodin johtajan kanssa.

Ulkoinen linkkiMuutoksista ilmoittaminen

Päivähoitopaikan irtisanominen ja palvelusetelin päättyminen

Päiväkodit määrittelevät itse kesäajan ja vähäisemmän hoidon tarpeen vaikutuksen omavastuuosuuteen. Palvelusetelipäiväkodissa oleva hoitopaikka sanotaan irti sähköisesti Varhaiskasvatuksen verkkoasioinnissa. Asiakasperheen tulee tämän lisäksi ilmoittaa lapsen päiväkotiin hoitopaikan tieto irtisanomisesta ja viimeinen hoitopäivä. Irtisanomisaika on kirjattu asiakkaan ja päiväkodin tekemään sopimukseen. Palvelusetelin maksaminen päättyy viimeiseen varsinaiseen hoitopäivään.

Mikäli sähköisen palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, irtisanoutumisen voi tehdä paperilomakkeella. Lomake palautetaan lapsen hoitopaikkaan, joka välittää tiedon kunnalle palvelusetelin päättämiseksi.


Yksityiset päiväkodit

  • hoitopaikkaa haetaan suoraan päiväkodista
  • päiväkoti määrittelee itse hoitomaksun suuruuden
  • perhe ja päiväkoti sopivat keskenään päivähoitopalvelun ehdoista kirjallisella hoitosopimuksella
  • perhe voi hakea Kelalta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää


Päivähoitopaikkatakuu

Tampereen kaupungin päivähoidolla on käytössä päivähoitopaikkatakuu. Päivähoitopaikkatakuu tarkoittaa sitä, että mikäli lapsen kokopäivähoidon tarve loppuu esimerkiksi vanhemman äitiysloman, vanhempainrahakauden, hoitovapaan, lomautuksen tai työttömyyden vuoksi, lapsen on mahdollista jäädä pois päivähoidosta hoitopaikkatakuulle vähintään neljäksi (4) kuukaudeksi ja palata samaan päiväkotiin poissaolon jälkeen.

Päivähoitopaikkatakuun edellytyksenä on, että lapsen hoitosuhde on jatkunut ennen hoidonkeskeytystä yhtäjaksoisesti vähintään kolme (3) kuukautta. Huoltajat ja päiväkodin johtaja tekevät kirjallisen sopimuksen päivähoitopaikkatakuusta Hoitopaikkatakuulle jäämisestä tulee ilmoittaa kaksi (2) viikkoa ennen takuun alkamista. Alustava hoitoon paluupäivä on ilmoitettava sopimusta tehtäessä ja vahvistettava kuukautta ennen hoidon alkamista. Tampereen kaupungin päivähoito järjestää hoitopaikan uudelleen samasta päiväkodista.

Päivähoitopaikkatakuu on käytössä Tampereen kunnallisissa ja ostopalveluna tuotetuissa päiväkodeissa. Päivähoitopaikkatakuu ei koske perhepäivähoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa eikä esiopetusta.

Päivähoitopaikkatakuu sopimuksen voi tehdä enintään kahdeksi (2) vuodeksi tai enintään siihen asti, kun lapsen esiopetus alkaa. Päivähoitopaikkatakuu raukeaa, jos perhe tarvitsee hoitopaikkaa ennen sopimuksen päättymistä. Tällöin päivähoitopaikkaa tulee hakea normaalin hakumenettelyn mukaisesti. Takuu päättyy myös, jos perhe muuttaa yli vuodeksi tai pysyvästi pois Tampereelta.

Mikäli hoitosuhde on ollut voimassa edellisen vuoden elokuussa on lapsella oikeus maksuttomaan heinäkuuhun sekä mahdollisuus valita kesäajan maksuttomat viikot (8 viikkoa).

Perheellä on takuun aikana mahdollisuus saada kotihoidon tukea KELA:n määrittämin perustein.

Palveluseteliä tai yksityisen hoidon tukea ei voi saada hoitopaikkatakuun aikana.

Päivähoitopaikkatakuu sovitaan lomakkeella:

Poissaolon aikana perhe voi käyttää Tampereen kaupungin avoimia varhaiskasvatuspalveluita. Lue lisää leikkitoimintakeskuksista, kerhoista ja avoimista perhekerhoista:

Päivähoitopaikkatakuu tuli voimaan 1.1.2011 alkaen. Takuun ehtoja päivitetty 1.1.2013 alkaen.


Ajankohtaista