Hyppää sivuvalikkoon

Etelä-Hervannan päiväkoti

Etelä-Hervannan päiväkoti

Uusi päiväkotimme on osa EHTA -taloa (2023), jossa sijaitsevat myös Etelä-Hervannan koulun, Etelä-Hervannan suun terveydenhuollon ja Voimian palvelut. Päiväkotimme tilat sijaitsevat rakennuksen Insinöörinkadun puoleisessa päässä kahdessa kerroksessa.

Päiväkodin ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat kotialueet SATULEHTO, jossa toimivat ryhmät Tammet ja Lehmukset sekä TAIKALEHTO, jossa toimivat ryhmät Poppelit ja Vaahterat.

Päiväkodin toisessa kerroksessa sijaitsevat kotialueet HAVUMETSÄ, jossa toimivat ryhmät Kuuset ja Männyt sekä LEHTIMETSÄ, jossa toimivat ryhmät Koivut ja Pihlajat. Päiväkotimme tarjoaa varhaiskasvatusta noin 200 lapselle kahdeksassa ryhmässä neljällä kotialueella. Vanhempien työstä tai opiskelusta johtuen päiväkodissamme tarjotaan varhaiskasvatusta myös ilta- ja viikonloppuhoitoa tarvitseville lapsille ma – su klo 5.30 – 22.45.

Kotialueiden lisäksi meillä on käytössä oma liikuntasali ja molemmissa kerroksissa yhteiset monitoimitilat. Päiväkodin oma, iso ja viihtyisä piha sekä lähialueen puistot ja metsät kutsuvat leikkimään ja osallistumaan ulkopedagogiikkaan. Toimintamme perustana on kotialuetoiminta, jossa arki sujuu pienryhmissä touhuten.

Päiväkotimme keskeiset arvot ovat positiivinen pedagogiikka, osallisuus, laadukas arki ja aito kohtaaminen. Pedagogiikassa halumme on huomata lapsessa oleva hyvä ja hänen ominaisuudet vahvistaen lapsen vahvuuksia ja tukien tarpeita. Kuljemme lapsen ja hänen perheen vierellä kuullen toiveita ja ajatuksia lapsen parhaaksi. Lapsen osallisuus rakentuu kokemuksille siitä, että hän on tärkeä, merkityksellinen ja arvokas omana itsenään.

Turvallisuuden tunne ja luottamus aikuiseen syntyy lapselle selkeästä ja säännöllisestä päiväjärjestyksestä, mieluisista puuhista ja leikeistä sekä aidosti läsnäolevista aikuisista, joilta lapsi saa lämpöä ja välittämistä. Turvallisuus ja luottamus syntyvät myös sovittuja ohjeita ja rajoja noudattamalla.

Toimintamme perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, johon sisältyy myös tuen kolmiportaisuus. Lapsen tuen tarpeista keskustellaan yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja yhteistyötahojen kanssa.

Osoite:
Mekaniikanpolku 9 33720 Tampere
Puhelin:
Päiväkodin johtaja 040 7388714 (puhelin, pvm/mpm)

Marika Pihkanen
Varhaiskasvatusyksikön johtaja
Puhelin:
040 738 8714
Minna Väisänen
Varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtaja
Puhelin:
040 764 2917
Kaisa Kuikka
Varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtaja
Puhelin:
040 531 1360
Johanna Mäkilä-Laine
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Puhelin:
040 806 2944
Katri Kurri
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Puhelin:
041 730 1547

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/etelahervannanpaivakoti

Päivitetty 25.3.2024