Hyppää sivuvalikkoon

Varhaiskasvatus­paikkatakuu

Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksella on käytössä varhaiskasvatuspaikkatakuu. Varhaiskasvatuspaikkatakuu tarkoittaa sitä, että mikäli lapsen varhaiskasvatuksen tarve loppuu esimerkiksi vanhemman äitiysloman, vanhempainrahakauden, hoitovapaan, lomautuksen tai työttömyyden vuoksi, lapsen on mahdollista jäädä pois varhaiskasvatuksesta hoitopaikkatakuulle vähintään neljäksi (4) kuukaudeksi ja palata samaan päiväkotiin poissaolon jälkeen.

Varhaiskasvatuspaikkatakuun edellytyksenä on, että lapsen hoitosuhde on jatkunut ennen keskeytystä yhtäjaksoisesti vähintään kolme (3) kuukautta. Huoltajat ja päiväkodin johtaja tekevät kirjallisen sopimuksen varhaiskasvatuspaikkatakuusta. Hoitopaikkatakuulle jäämisestä tulee ilmoittaa kaksi (2) viikkoa ennen takuun alkamista. Alustava varhaiskasvatukseen paluupäivä on ilmoitettava sopimusta tehtäessä ja vahvistettava kuukautta ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Tampereen kaupungin varhaiskasvatus järjestää varhaiskasvatuspaikan uudelleen samasta päiväkodista.

Varhaiskasvatuspaikkatakuu on käytössä Tampereen kunnallisissa ja ostopalveluna tuotetuissa päiväkodeissa. Varhaiskasvatuspaikkatakuu ei koske perhepäivähoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa eikä esiopetusta.

Varhaiskasvatuspaikkatakuu sopimuksen voi tehdä enintään kahdeksi (2) vuodeksi tai enintään siihen asti, kun lapsen esiopetus alkaa. Varhaiskasvatuspaikkatakuu raukeaa, jos perhe tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa ennen sopimuksen päättymistä. Tällöin varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea normaalin hakumenettelyn mukaisesti. Takuu päättyy myös, jos perhe muuttaa yli vuodeksi tai pysyvästi pois Tampereelta.

Mikäli hoitosuhde on ollut voimassa edellisen vuoden elokuussa, on lapsella oikeus maksuttomaan heinäkuuhun sekä mahdollisuus valita kesäajan maksuttomat viikot (8 viikkoa).

Perheellä on takuun aikana mahdollisuus saada kotihoidon tukea KELA:n määrittämin perustein.

Palveluseteliä tai yksityisen hoidon tukea ei voi saada hoitopaikkatakuun aikana.

Poissaolon aikana perhe voi käyttää Tampereen kaupungin avoimia varhaiskasvatuspalveluita. Lue lisää leikkitoimintakeskuksista, kerhoista ja avoimista perhekerhoista: Avoin varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspaikkatakuu tuli voimaan 1.1.2011 alkaen. Takuunehtoja päivitetty 1.1.2013 alkaen.

Päivitetty 11.4.2024