Orimuksen päiväkoti

Orimuksen päiväkoti

Orimuksen päiväkoti tarjoaa kokopäiväistä varhaiskasvatusta 0 - 5 -vuotiaille lapsille. Päiväkoti on samassa rakennuksessa Leinolan koulun kanssa.

Orimuksen päiväkoti toteuttaa montessoripedagogiikkaa toiminnassaan. Uuden oppimisessa korostetaan lapsen omaa kiinnostusta ja herkkyyskausia, ja aikuiset ohjaavat lapsia yksilöllisesti. Montessorivälineistön keskeinen periaate on lapsen itsenäisyyden ja omatoimisuuden tukeminen. Orimuksen päiväkoti kuuluu osana Atala - Leinola - Orimuksen päivähoitoyksikköön. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi esiopetus Atalan ja Leinolan kouluilla.

Osoite:
Sammalladonkatu 1 33580 Tampere
Puhelin:
040 5756120 (puhelin, pvm/mpm) johtaja Jouni Lehtinen
Varhaiskasvatuksen apulaisesimies Päivi Rekola
Puhelin:
050 367 4296
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Mirja Raivio
Puhelin:
040 800 4700

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/orimuksenpaivakoti

Päivitetty 1.7.2022