Hyppää sivuvalikkoon

Maijalanpuiston päiväkodin esittely

Päiväkotimme sijaitsee Hervannassa, rauhallisella paikalla suolijärven ulkoilumaastojen tuntumassa. Hyvän sijaintimme ansiosta, voimme helposti tehdä retkiä luontoon.

Päiväkodissamme on nykyaikaiset ja uudistetut pihat erikseen pienille ja isoille.

Maijalanpuiston päiväkoti tarjoaa lapsille turvallisen ja virikkeellisen kasvu- ja oppimisympäristön.

Toimintamme lähtökohtana on avoin vuorovaikutus vanhempien kanssa. Perheiden kunnioitus ja arvostaminen, sekä vanhempien toiveiden huomioiminen edesauttavat lasten kasvun tukemista.

Toiminta-ajatus

 • Haluamme tarjota lapselle turvalliset rajat, kiireettömän ilmapiirin ja toimivat vuorovaikutussuhteen aikuisiin ja toisiin lapsiin.
 • Tavoitteenamme on kasvattaa ja opettaa lapsia ponnistelemaan uuden taidon oppimiseen sekä iloitsemaan saavutetuista taidoista.
 • Pyrimme kuuntelemaan ja huomioimaan lasten tarpeet ja kiinnostuksen kohteet sekä osallistamaan lapsia arjen toiminnan suunnitteluun.
 • Leikinomaisuus korostuu kaikessa tekemisessä ja pidämme leikkiä tärkeänä oppimisen välineenä.

Pehmeästi päiväkodin maailmaan

Varatkaa tutustumiseen riittävästi aikaa. Kun sovimme lapsenne tutustumisesta etukäteen, voimme varata teidän perheellenne sopivan ajan ja rauhan tutustumiseen ja keskusteluun.

Lapsi voi tutustua oman huoltajan seurassa uuteen ryhmään ja päiväkotiin niin monta kertaa kuin koette tarpeelliseksi. Tutustumiset kannattaa sopia suoraan oman ryhmän henkilökunnan kanssa.

Olemalla mukana päiväkodin arjessa ja tutustumalla päiväkotielämään omien tarpeiden ja toiveiden mukaan, saatte perheenä näkemyksen ja kokemuksia päivähoidon toiminnasta.

On tärkeätä, että te vanhemmat kerrotte omista toiveistanne ja odotuksistanne jo ennen hoitosuhteen alkua.

Lapsi jää ensimmäistä kertaa päiväkotiin

Kun päivähoito virallisesti alkaa ja lapsi jää päiväkotiin, niin älkää pitkittäkö lähtöä, sillä se tekee eronhetkestä vaikeamman. Me tarjoamme syliä ja lohtua ja turvaa, jotta lapsella on hyvä olla uudessa hoitopaikassaan.

Oma uniriepu, pehmolelu, valokuva perheestä tms. tuo lapselle turvaa.

Sopeutuminen päiväkotiin on jokaiselle hyvin yksilöllistä ja me annamme lapselle sen ajan, jonka hän tarvitsee.

Päiväkodissa aloittaminen on aina iso muutos lapsen elämässä. Tehdään siitä yhdessä turvallinen ja hyvä.

Positiivisen puheen sävyn säilyttäminen päiväkodista ja kodista on tärkeää. Pyritään avoimeen keskusteluun arjen kaikissa tilanteissa, sillä pienten lasten korvat ovat kaikkialla.

Tärkeää

 • Päiväkotimme on auki klo 6.00 -17. Tarvittaessa klo 18 asti.
 • Varaattehan yli 17 tarpeen etukäteen. Mielellään 3 päivää ennen hoidontarvetta.
 • Kun lapsi tuodaan päiväkotiin, hänet luovutetaan aina henkilökunnalle. Näin vastuu lapsesta siirtyy vanhemmilta päiväkodille.
 • Kun lapsi haetaan päiväkodista, hausta ilmoitetaan aina henkilökunnalle. Näin vastuu lapsesta siirtyy takaisin päiväkodilta vanhemmalle.
 • Tuonti -ja hakutilanteissa henkilökunnan kanssa vaihdetaan kuulumiset. Jos tarvetta on pidemmälle keskustelulle, siihen voi varata erikseen ajan.

Turvallisuus

Jos joku muu kuin te vanhemmat haette lapsen päiväkodista, ilmoittakaa siitä aina ryhmän henkilökunnalle.

Yksinkulkulupia tai lupia sisaruksen kanssa kulkemiseen emme pääsääntöisesti myönnä. Vastuu on aina viimekädessä päiväkodin.

Kaikki lapsen hakijat kirjataan hoitosopimukseen.

Muistakaa sulkea portit aina niistä kulkiessanne. Vain aikuinen avaa ja sulkee portit. Porteista on tärkeää sulkea kaikki haat.

Jos lapsi sairastuu, ilmoitathan siitä ryhmään. Jos lapsi sairastuu kesken päiväkotipäivän, soitamme vanhemmille. Puhelinnumerot ym. Henkilötiedot ovatkin meille todella tärkeitä ja muutoksista on aina hyvä ilmoittaa.

Jos päiväkodissa tapahtuu tapaturma, henkilökunta huolehtii ensiavusta ja vie lapsen Hervannan terveysasemalle tai Acutaan. Ilmoitamme asiasta viipymättä myös vanhemmille. Vanhempi voi myös viedä lapsen yksityiselle lääkäriasemalle.

Tampereen kaupunki on vakuuttanut lapset tapaturman varalta.

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö

Te vanhemmat olette lapsenne parhaita asiantuntijoita. Me päiväkodin henkilökunta olemme tukemassa vanhemmuutta ja kotikasvatusta ja annamme oman asiantuntemuksemme käyttöönne. Toimimme aina yhteistyössä vanhempien kanssa, jotta saisimme parhaan mahdollisen päivähoidon juuri teidän lapsellenne.

Lapsen yksilöllisen kasvun tukeminen, osana ryhmää, on tärkeää. Laadimme yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. Arviointikeskustelu pidetään keväällä. Keskusteluajan voi varata aina kun siltä tuntuu.

Jokaisen perheen kanssa laaditaan hoitosuhteen alussa hoitosopimus ja perheitä opastetaan eVaka -järjestelmän käyttöönottamisessa.

Olemme yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa, mm. Neuvola. (1,5- ja 4-vuotiaiden lasten neuvolatarkastukset)

Olemme vaitiolovelvollisia asiakkaitamme koskevissa asioissa.

Tärkeimpänä tavoitteenamme on tarjota lapselle hyvä ja toimiva arki, huomioiden lapsen ikä- ja kehitystarpeet. Olemme turvallisia ja aidosti läsnä olevia aikuisia.

Vanhemmilla on lasten tavoin mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kehitämme toimintaamme ja ajoittain pyydämme vanhemmilta palautetta toiminnastamme.

Tampereen kaupungin varhaiskasvatus ja esiopetus pyytää myös palautetta toimintakauden aikana erilaisilla asiakas-/ laatukyselyillä teiltä vanhemmilta.

Päivän kulku…

Jokaisessa ryhmässä on oma päiväjärjestyksensä ja se löytyy ryhmien ilmoitustauluilta.

Säännöllinen ja samana toistuva päivärytmi luo pohjan perusturvallisuuden syntymiselle.

Myös kuvat ovat käytössä ja apuna päiväjärjestyksen hahmottamisessa ryhmissä.

Päiväjärjestys

 • 06.00 - Päiväkoti aukeaa
 • 07.30 Siirtyminen omiin ryhmiin
 • 08.00 - 08.20 Aamiainen
 • 08.30 - 11.15 Aamupiiri / Ulkoilu / Leikkiä ja muuta ohjattua toimintaa, retkiä.
 • 11.15 / 11.30 Lounas

Päivälepo / rauhoittumishetki satuineen / Valvojille rauhallisia leikkejä

 • 14.00 Välipala

Leikkiä, liikuntaa, muuta toimintaa

 • 15.30/15.45 Ulkoilu
 • 17.00 (18.00) Päiväkoti sulkeutuu

Lapsilähtöisyys ja lasta varten

Monipuolisen toiminnan, jokaisen lapsen kuulemisen ja huomioimisen sekä perusturvallisen ja toimivan arjen mahdollistamme aidosti läsnä olevilla aikuisilla, toisten huomioonottamisella, kiireettömyydellä ja pienryhmätoiminnalla.

Lasten ja vanhempien osallisuus on oleellista

Uusi valtakunnallinen ja kaikkia sitova, normi, varhaiskasvatussuunnitelma tuli voimaan elokuussa 2017. Sitä on päivitetty syksyllä 2019.

Lämpimästi tervetuloa Maijalanpuiston päiväkotiin!

Päivitetty 11.5.2022