Hyppää sivuvalikkoon

Kämmenniemen päiväkodin esittely

Ryhmät ja henkilökunta

Kämmenniemen varhaiskasvatusyksikköön kuuluvat Kämmenniemen, Sorilan ja Terälahden päiväkodit ja alueen esiopetus.

Kämmenniemen päiväkodin tiloissa toimii neljä sisarusryhmää. Kämmenniemen esiopetusryhmä ja iltapäiväkerho toimivat koulun tiloissa.

Sorilan päiväkodin tiloissa toimii kaksi ryhmää. Alakerrassa on pääsääntöisesti 1-3 -vuotiaita ja yläkerrassa 3-5 -vuotiaita lapsia. Esiopetusryhmä Pöllönpesä ja iltapäiväkerho toimivat Sorilan koulun tiloissa.

Terälahdessa toimii 1-5 -vuotiaiden lasten sisarusryhmä. Esiopetusryhmä ja iltapäiväkerho toimii koulun tiloissa.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Tampereen Voimia vastaa Sorilan, Kämmenniemen ja Terälahden päiväkotien ruokapalvelusta sekä siivouksesta.

Toimintaperiaatteet

Toimintamme lähtökohtana on lasten tarpeiden, toiveiden ja mielenkiinnon kohteiden huomioiminen sekä kaikkien osallisuus. Ympäristö- ja luontokasvatus sekä kestävä kehitys ovat meille myös tärkeitä. Päiväkotimme on mukana Vihreä lippu –ohjelmassa.

Yhteistyö perheiden kanssa

Varhaiskasvatuksen ja perheiden yhteistyö perustuu avoimeen vuorovaikutukseen, jossa kuuntelemme ja arvostamme toisiamme. Pidämme tärkeänä, että varhaiskasvatukseen tutustumiselle ja aloittamiselle varataan riittävästi aikaa, sillä ne ovat todella tärkeitä luottamuksellisen ja avoimen yhteistyön käynnistymiselle päiväkodin ja perheen välille. Ennen päivähoidon aloittamista laaditaan jokaiselle lapselle oma varhaiskasvatussopimus.

Päivittäiset kontaktit ja varhaiskasvatuskeskustelut ovat tärkeimpiä yhteistyömme muotoja. Varhaiskasvatuskeskustelujen tavoitteena on hyödyntää yhteistä tietämystämme sekä yhdessä sopia toimintatavat lapsenne kasvun kehityksen tukemiseksi. Keskustelu käydään joka syksy huoltajien kanssa. Samalla laaditaan lasta koskeva varhaiskasvatussuunnitelma. Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman löydät kaupungin nettisivuilta.

eVaka on käytössämme huoltajien viestinnän välineenä. Lapsen hoitovaraukset, hoitoajat ja hoitotarpeen muutokset ilmoitetaan eVaka –sovelluksessa. Ryhmän blogissa huoltajat voivat seurata lapsensa ryhmän päiväkotiarkea ja toimintaa.

Yhteistyötahot

Teemme tiivistä yhteistyötä lähikoulujen ja lastenneuvolan terveydenhoitajan kanssa. Tarvittaessa olemme yhteistyössä myös puheterapeuttien, perheneuvolan ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Yksikkömme varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimii Maarit Laukkanen.

Päivystysajat

Koulujen lomien aikana toimimme joko supistetusti tai suljemme päiväkodin. Esiopetusta ja kerhotoimintaa ei ole koulujen lomien aikana. Teemme hoitotarvetiedustelun päivystysajoista, sillä keskitämme henkilökunnan lomat koulujen loma-aikoihin.

Päiväkotimme toimintatavat

Päiväkotiin tullessa ja päiväkodista lähtiessä on ehdottoman tärkeää ilmoittautua henkilökunnalle. Vastuun siirtyminen vanhempien ja henkilökunnan välillä tapahtuu ilmoittautuessa. Aamulla tai iltapäivällä lasta voivat hoitaa toisen ryhmän aikuiset. Aikaista aamuhoitoa tarvitsevat eskarit hoidetaan päiväkodilla.

Turvallisuus

Lasten turvallisuuden takaamiseksi on erittäin tärkeää, että portit pidetään suljettuna. Pyydämme vanhempia kiinnittämään huomiota tähän, vaikka lapsia ei olisikaan kulkuhetkellä pihassa.

Päivitetty 26.2.2024