Hyppää sivuvalikkoon

Tilastotietoa väestöstä ja väestönmuutoksista

Alla olevista julkaisuista on löydettävissä Tampereen, kaupunkiseudun ja suurimpien kaupunkien väestöä koskevaa tilastotietoa. Julkaisut eivät ole täysin saavutettavia. Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä tietojohtaminen(a)tampere.fi

Kuukausittaiset väestönmuutokset

Väestökatsaukseen on koottu tietoja Tampereen kaupungin, kaupunkiseudun kuntien sekä suurten kaupunkien kuukausittaisista väestönmuutoksista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkaisemiin ennakkotietoihin.

Alueittaista väestötietoa Tampereesta

Julkaisu sisältää erilaisia väestötietoja palvelu-, suur-, suunnittelu- ja tilastoalueittain (kaupunginosittain).

Väestötietoa kuntatasolla

Julkaisusta löytyy kaupunkitasoisia vuositietoja muun muassa väkiluvusta ja väestönkehityksestä ikäryhmittäin, perheistä sekä muuttoliikkeestä.

Tilastotietoa ulkomaalaistaustaisista Tampereella

Power BI -julkaisuun on koottu tietoja muun muassa Tampereen yleisimmistä kansalaisuuksista ja kieliryhmistä, vieraskielisistä työllisistä ja opiskelijoista.

Päivitetty 23.1.2023