Hyppää sivuvalikkoon

Tamperelaisten hyvinvointi asuinalueilla

Valtaosa tamperelaisista voi hyvin

Kaupunki kartoittaa asukkaiden hyvinvointia kyselyllä kahden vuoden välein. Helmikuussa 2023 toteutettuun Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyyn vastasi 2 800 tamperelaista, joista 72 % oli naisia ja 25 % miehiä.

Hyvinvointikyselyn tulosten mukaan tamperelaiset kokevat elämänlaatunsa, taloudellisen tilanteensa ja terveytensä aikaisempaa paremmaksi. Myös omaa asuinaluetta pidetään turvallisempana ja viihtyisämpänä kuin kaksi vuotta sitten.

Toisaalta yksinäisyyden kokeminen ja psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus eivät ole juuri vähentyneet koronavuosista. Eri kaupunginosien välillä on myös eroja hyvinvoinnissa ja esimerkiksi vain joka kolmas kokee voivansa vaikuttaa oman asuinalueen kehittämiseen. Valtaosa kuitenkin haluaisi asua nykyisellä asuinalueellaan myös tulevaisuudessa.

Tärkeät paikat sijaitsevat lähellä kotia

Kyselyssä vastaaja pystyi merkitsemään kartalle omia lempipaikkoja, hyvinvointia tukevia viheralueita sekä turvattomia ja epäviihtyisiä paikkoja. Paikkamerkintöjä vastaajat tekivät noin 12 000 kappaletta.

Tamperelaisten lempipaikkoja ovat puistot, metsät ja rannat, jotka sijaitsevat pääosin lähellä kotia. Lempipaikkoja arvostetaan niiden kauneuden, luontoarvojen, rauhallisuuden ja liikuntamahdollisuuksien takia. Viheralueet ovat tärkeitä erityisesti keskellä tiiviisti rakennettua keskusta-aluetta.

Huolta herättävät paikkamerkinnät liittyvät useimmiten liikenteeseen. Liikennehaittoja koetaan oman kodin lähialueiden lisäksi Tampereen keskustassa. Turvattomuuden tunnetta aiheuttavat etenkin häiritsevästi käyttäytyvät ihmiset ja rikoksen kohteeksi joutumisen uhka erityisesti ydinkeskustassa sekä asuinalueiden liikekeskittymissä.

Kyselyn tarkoitus

Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyn tavoitteena on kerätä kokemustietoa hyvinvoinnista ja asuinalueista tilastotiedon rinnalle. Tilastollisesti ihmisten hyvinvointia tarkastellaan usein erilaisten sosioekonomisten muuttujien, kuten tulotason, työllisyyden ja koulutustason kautta.

Kyselyn aiheita ovat muun muassa asukkaiden elintavat ja asuminen, vapaa-aika sekä asuinalueen turvallisuus ja yhteisöllisyys. Kyselyssä voi merkitä kartalle itselle tärkeitä paikkoja sekä huolestuttavia paikkoja, joihin kaupungin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään monin tavoin kaupungin toiminnassa, kuten palveluiden suunnittelussa ja asuinalueiden kehittämisessä. Se lisää kaupungin asiantuntijoiden ymmärrystä tamperelaisten hyvinvoinnista.

Asukkaiden kokemusperäinen tieto auttaa myös ymmärtämään asuinalueiden vetovoimatekijöitä ja erityispiirteitä. Esimerkiksi asuinalueen maine voi olla merkittävä muuttopäätöksen peruste. Kyselyn tulokset osoittavat, että jokaisella Tampereen asuinalueella on myös omat hyvät ja huonot puolensa.

Katri Heininen
Analyytikko
Puhelin:
040 806 3920
Joonas Nieminen
Analyytikko
Puhelin:
044 486 3066

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/hyvinvointiasuinalueilla

Päivitetty 26.5.2023