Tamperelaisten hyvinvointi asuinalueilla

Valtaosa tamperelaisista voi hyvin


Tampereen kaupunki selvitti helmikuussa 2021 karttapohjaisella kyselyllä tamperelaisten kokemaa hyvinvointia eri asuinalueilla. Kyselyyn vastasi 4 500 tamperelaista, joista 70 % oli naisia ja 30 % miehiä.

Tulosten mukaan tamperelaiset kokevat elämänlaatunsa ja terveytensä pääosin hyväksi. Myös oma asuinalue koetaan yleensä turvalliseksi ja viihtyisäksi. Eri kaupunginosien välillä on kuitenkin eroja hyvinvoinnissa ja esimerkiksi vain joka kolmas kokee, että oman asuinalueen kehittämiseen voi vaikuttaa.

Kyselyn vastanneet merkitsivät kartalle itselle mieluisia, turvattomia ja epäviihtyisiä paikkoja yli 21 000 kappaletta. Tamperelaisten suosikkipaikkoja ovat puistot ja metsät, joissa vietetään aikaa, harrastetaan ja tavataan ystäviä. Turvattomuuden tunnetta aiheuttavat etenkin häiritsevästi käyttäytyvät ihmiset, autojen suuret nopeudet ja läpiajoliikenne eri puolilla kaupunkia.

Kyselyn tulokset löytyvät kaikille avoimelta raportilta:

Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyn tulokset 2021

Kyselyn tarkoitus


Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyn tavoitteena on kerätä kokemustietoa hyvinvoinnista ja asuinalueista tilastotiedon rinnalle. Tilastollisesti ihmisten hyvinvointia tarkastellaan usein erilaisten sosioekonomisten muuttujien, kuten tulotason, työllisyyden ja koulutustason kautta.

Kyselyn aiheita ovat muun muassa asukkaiden elintavat ja asuminen, harrastusmahdollisuudet sekä alueen palvelut. Kyselyssä voi merkitä kartalle sekä itselle tärkeitä ja viihtyisiä että turvattomia ja epäviihtyisiä paikkoja, joihin kaupungin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään monin tavoin kaupungin toiminnassa, kuten palveluiden suunnittelussa ja asuinalueiden kehittämisessä. Se myös lisää kaupungin asiantuntijoiden ymmärrystä tamperelaisten hyvinvoinnista.

Kyselyn tausta


Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2019. Pilottikyselyyn saatiin noin 1 900 vastausta ja karttapohjaisia paikkamerkintöjä kertyi yli 10 000 kappaletta.

Pilottikyselyn perusteella asukkaiden kokemusperäinen tieto auttaa ymmärtämään asuinalueiden vetovoimatekijöitä ja erityispiirteitä. Esimerkiksi asuinalueen maine voi olla merkittävä muuttopäätöksen peruste. Karttapohjaisten merkintöjen perusteella jokaisella Tampereen asuinalueella on myös omat hyvät ja huonot puolensa.

Uusittuun kyselyyn lisättiin etenkin hyvinvointiin liittyviä teemoja ja sen rakennetta on muokattiin saadun palautteen pohjalta.

Lisätietoja Analyytikko Pekka Veiste
Puhelin:
044 486 3066
Analyytikko Katri Heininen
Puhelin:
040 806 3920
Päivitetty 5.7.2022