REACTORI - Digiosallisuutta ja osallisuutta digillä

Tässä Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamassa hankkeessa pyritään parantamaan työikäisten henkilöiden digiosallisuutta sekä sosiaalista osallisuutta digitaalisten keinojen avulla. Hankkeen toteuttajia ovat Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

Hanke järjestää valmennuksia perusdigitaidoista, työelämän digitaidoista sekä IT-alalla tarvittavista digitaidoista. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös kolmannen sektorin sosiaalista osallisuutta lisäävien palveluiden digitaalisen palvelutarjottimen rakentaminen.

Hankkeella on neljä päätavoitetta: digiosallisuuden parantaminen, työnhakijoiden työelämän digitaitojen parantaminen, sopivien henkilöiden poluttaminen IT-alan opintoihin ja työtehtäviin sekä kolmannen sektorin digitaalisen palvelutarjottimen rakentaminen. Näihin tavoitteisiin pyritään seitsemän eri toimenpiteen avulla:

  • Digiosallisuusvalmennus
  • Lyhytkoulutukset
  • Perusdigiosaamisen neuvontapalvelu
  • Täsmäkoulutukset
  • Työelämän digitaitojen kartoitukset
  • IT-alan verkkovalmennus
  • Kolmannen sektorin palvelutarjottimen tuottaminen

Vastuuhenkilöt

Projektipäällikkö Minna Ruuska
Puhelin:
044 423 5639

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/reactori