Työelämän digitaitojen kartoitukset

Hankkeen järjestämät työelämän digitaitojen kartoitukset ovat alkaneet joulukuussa 2021. Kartoituksien tavoitteena on selvittää osallistujan digiosaamiseen liittyviä kehitystarpeita ja esitellä asiakkaalle tarkoituksenmukaisia tapoja täyttää niitä - sekä hankkeen palveluita että muita koulutuspalveluita.

Kartoituksia tehdään Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden toimipisteissä Tullintorilla ja Pellavatehtaankadulla, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun toimipisteissä sekä muissa erikseen sovittavissa paikoissa. Niistä vastaa projektisuunnittelija Emilia Nurmi. Jos haluat sopia oman kartoitusajan, lähetä aiheesta hänelle sähköpostia  <[email protected]>.

Asiakkaan tilanteelle olennaiset asiat tallennetaan kartoituslomakkeeseen.

Päivitetty 5.9.2022