Hyppää sivuvalikkoon

Työelämän digitaitojen kartoitukset

Hankkeen järjestämät työelämän digitaitojen kartoitukset alkoivat joulukuussa 2021. Kartoituksien tavoitteena oli selvittää osallistujan digiosaamiseen liittyviä kehitystarpeita ja esitellä asiakkaalle tarkoituksenmukaisia tapoja täyttää niitä - sekä hankkeen palveluita että muita koulutuspalveluita.

Kartoituksia tehtiin Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden toimipisteissä Tullintorilla ja Pellavatehtaankadulla sekä muissa erikseen sovituissa paikoissa. Niistä vastasi digipedagogi Ari Rannisto, projektipäällikkö Minna Ruuska sekä muu projektiryhmä. 

Palvelu on päättynyt huhtikuussa 2023.

Osaamiskartoitusten materiaaleja

  • reactori_osaamiskartoituslomake.pdf

    Lomake, jonka avulla kartoitettiin vastaajan digiosaamista ja kiinnostusta asioiden opiskeluun. Lomakkeen alakohdat aukenivat vastattavaksi vain, jos ne valitsi aiemmissa kysymyksissä mielenkiinnon kohteiksi.

  • reactori_osaamiskartoituksenpalaute.pdf

    Lomake, jolla kysyttiin vastaajan kokemusta osaamiskartoituksen hyödyllisyydestä.

Päivitetty 25.5.2023