Hyppää sivuvalikkoon

Luovuta arkistosi kaupunginarkistoon

Kaupunginarkisto vastaanottaa erilaisia tamperelaisten yhdistysten ja yksityishenkilöiden arkistoja. Kriteerinä kaupunginarkistoon luovuttamiselle on vahva kytkös Tampereeseen.

Arkistojen sijoittelussa pyritään siihen, että henkilön tai yhdistyksen aineistot olisivat yhdessä arkistossa. Eli jos aineistoja on jo jossakin arkistossa, loputkin toivotaan luovutettavan samaan paikkaan. Lisäksi kansallisten kattojärjestöjen alaisten paikallisyhdistysten aineistot halutaan joissakin tapauksissa keskittää yhteen arkistoon (esim. Kansallisarkistoon tai yritysten osalta Suomen elinkeinoelämän keskusarkistoon Elkaan). Huomioittehan siis nämä asiat suunnitellessanne arkiston luovuttamista.

Jos kiinnostuitte arkistonne luovuttamisesta kaupunginarkistoon, ottakaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi ja sopiaksemme luovutuksesta tarkemmin (yhteystiedot alla).

Luovutettavasta aineistosta tehdään luovutussopimus, jolla kaupunginarkistolle siirretään aineiston omistus-, käyttö- ja hallintaoikeus. Yhdistysten tulee ennen luovutussopimuksen allekirjoittamista tehdä hallinnollisessa elimessään päätös aineistonsa luovuttamisesta kaupunginarkistoon. Luovuttaja vastaa aineiston tuonnista kaupunginarkistoon ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Aineiston luovuttaminen kaupunginarkistoon on maksutonta.

Jotta yksityisarkistot saadaan mahdollisimman jouhevasti tutkijoiden käyttöön kaupunginarkistossa, arkistot toivotaan luovutettavan ennakkoon järjestettynä mahdollisuuksien mukaan.

Liisa Kumpulainen
Lisätiedot
Puhelin:
040 800 7288
Päivitetty 3.7.2023