Hyppää sivuvalikkoon

Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoitus

!

Kompostointi-ilmoitusten käsittely on ruuhkautunut ilmoitusten suuren määrän vuoksi. Tällä hetkellä käsittelyssä ovat loppuvuonna 2022 saapuneet ilmoitukset.

Saat kirjallisen vastauksen, kun kompostointi-ilmoituksesi on käsitelty. Älä siis tee uutta ilmoitusta, vaikka et olisi vielä saanut vastauskirjettä.

Jos olet jo toimittanut jätehuoltoviranomaiselle kompostointi-ilmoituksen, mutta saat Pirkanmaan Jätehuollolta kirjeen biojätteen keräykseen liittymisestä, voit jättää sen huomiotta.

Yleistä biojätteen kompostoinnista

Biojätteellä tarkoitetaan eloperäistä elintarvike- ja puutarhajätettä, joka on kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa.

Biojätettä saa kompostoida kiinteistöllä, mutta kompostoinnin täytyy olla jätehuoltomääräysten mukaista. Väärin rakennettu tai hoitamaton komposti voi aiheuttaa roskaantumista, rottaongelmia ja hajuhaittoja.

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä jätelain mukainen kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Ohjeita jätehuoltomääräysten mukaiseen kompostointiin

Jos kiinteistöllä kompostoidaan keittiössä syntyvää biojätettä, on kompostorin oltava:

  • suunniteltu elintarvikebiojätteen kompostointiin,
  • suljettu, tukevarakenteinen ja hyvin ilmastoitu,
  • haittaeläinsuojattu (kompostorissa ei saa olla yli 7 mm rakoja),
  • riittävän tilava, huomioiden myös kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa.

Lisäksi kompostoinnissa on huomioitava seuraavat seikat: 

  • Kompostoriin ei saa laittaa sellaisia jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostimullan käyttöä.
  • Kompostoriin ei saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltujen kasvien lisääntymiskykyisiä osia.
  • Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen jätteiden maatumista.
  • Kompostimulta on hyödynnettävä kiinteistöllä maanparannusaineena.

Voit lukea lisää kompostoinnista kohdasta Kysymyksiä biojäteen kompostoinnista.

Kompostointi-ilmoitus

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu jätelakiin ja koskee vakituisten asuntojen ohella myös vapaa-ajan asuntoja.

Voit tehdä ilmoituksen jätehuoltoviranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa tai pdf-lomakkeella.

Pääset asiointipalveluun alla olevan linkin kautta. Palvelun käyttö vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Voit ladata pdf-lomakkeen ja ilmoituksen täyttöohjeen alta:

Täytetyn pdf-lomakkeen voi palauttaa sähköpostitse os. [email protected] tai postitse os. Alueellinen jätehuoltoviranomainen, PL 487, 33101 Tampere.

Voit lukea lisää kompostointi-ilmoituksesta kohdasta Kysymyksiä kompostointi-ilmoituksesta.

Yleisimpiä kysymyksiä kompostoinnista ja kompostointi-ilmoituksesta

Kysymyksiä biojätteen kompostoinnista

Kysymyksiä kompostointi-ilmoituksesta

Lisätietoja

Lisätietoa kompostoinnista löydät esimerkiksi Pirkanmaan Jätehuollon kompostointioppaasta (pdf) sekä Marttojen internet-sivuilta.

Jos et saanut vastausta kysymykseesi, voit ottaa yhteyttä jätehuoltoviranomaisen asiantuntijoihin, jotka auttavat mielellään.

Tämän sivun löydät myös osoitteella: tampere.fi/kompostointi

Päivitetty 25.8.2023