Hyppää sivuvalikkoon

Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoitus

Yleistä biojätteen kompostoinnista

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä, mutta kompostoinnin täytyy olla jätehuoltomääräysten mukaista. Oikeanlainen kompostointi on hyvä tapa käsitellä keittiössä syntyvää biojätettä. Väärin rakennettu ja hoitamaton komposti voi puolestaan aiheuttaa roskaantumista, rottaongelmia ja hajuhaittoja.

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä jätelain mukainen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Jos kompostoit biojätteet jätehuoltomääräysten mukaisesti, voit pidentää sekajäteastiasi tyhjennysväliä 4-8 viikkoon ottamalla yhteyttä Pirkanmaan Jätehuoltoon.

Ohjeita jätehuoltomääräysten mukaiseen kompostointiin

Keittiössä syntyvä biojäte on kompostoitava kompostorissa,

  • joka on suljettu, tukevarakenteinen ja hyvin ilmastoitu,
  • johon rottien ja muiden haittaeläinten pääsy on estetty (kompostorissa ei saa olla yli 7 mm rakoja),
  • jonka tilavuus on riittävä, huomioiden myös kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa.

Kompostoriin ei saa laittaa sellaisia jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostimullan käyttöä. Kompostoriin ei saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltujen kasvien lisääntymiskykyisiä osia. Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen jätteiden maatumista. Kompostimulta hyödynnetään kiinteistöllä maanparannusaineena.

Lisätietoa kompostoinnista löydät Pirkanmaan Jätehuollon kompostointioppaasta (pdf).

Kompostointi-ilmoitus

!

Kompostointi-ilmoitusten käsittely on tällä hetkellä ruuhkautunut ilmoitusten suuren määrän vuoksi.

Kun kompostointi-ilmoituksesi on käsitelty, saat kirjallisen vastauksen. Älä siis tee ilmoitusta uudestaan, vaikka vastauskirje ei olisi vielä saapunut.

Mikä kompostointi-ilmoitus ja miksi se pitää tehdä?

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu vuonna 2021 muuttuneeseen jätelakiin. Ilmoitusten avulla pyritään seuraamaan kierrätyksen toteutumista ja varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia.

Velvollisuus koskee vakituisten asuntojen ohella myös mökkejä.

Milloin kompostointi-ilmoitusta ei tarvita?

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos sekajätteen keräyksen ohella kiinteistölle on järjestetty biojätteen erilliskeräys omalla biojäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisellä biokimppa-astialla. Biojätteen erilliskeräyksessä jäteauto käy tyhjentämässä biojäteastian sovitun tyhjennysrytmin mukaisesti.

Ilmoitusta ei myöskään tarvita, jos kompostoit vain puutarhajätettä ja/tai kuivakäymäläjätettä tai et kompostoi ollenkaan.

Kenelle kompostointi-ilmoitus pitää tehdä?

Jos kiinteistösi sijaitsee Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Juupajoella, Kangasalla, Lempäälässä, Mänttä-Vilppulassa, Nokialla, Orivedellä, Parkanossa, Pirkkalassa, Pälkäneellä, Ruovedellä, Sastamalassa (Mouhijärvi tai Suodenniemi), Tampereella, Vesilahdella, Virroilla tai Ylöjärvellä, kompostointi-ilmoitus on tehtävä Alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle tämän sivun ohjeiden mukaisesti. Muualla sijaitsevat kiinteistöt kuuluvat toisten viranomaisten toimialueisiin.

Miten teen kompostointi-ilmoituksen?

Helpoiten teet ilmoituksen jätehuoltoviranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa. Voit tehdä ilmoituksen myös pdf-lomakkeella.

Lisätietoa kompostointi-ilmoituksesta sekä pdf-lomakkeen täyttöohjeineen löydät sivulta Hakemukset ja ilmoitukset jätehuoltoviranomaiselle.

Sähköisen asiointipalvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Asiointipalveluun pääset alla olevan linkin kautta.

Milloin kompostointi-ilmoitus pitää tehdä?

Jos kompostoit jo nyt, tee ilmoitus. Jos aloitat kompostoinnin myöhemmin, tee ilmoitus viimeistään 2 kuukauden kuluttua kompostoinnin aloittamisesta.

Kauanko ilmoitus on voimassa?

Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Jos kompostointi kiinteistöllä lopetetaan, on siitä ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa lopettamisesta.

Mitä tapahtuu ilmoituksen jättämisen jälkeen?

Ilmoituksesi tallentuu jätehuoltoviranomaisen järjestelmään. Kun ilmoitus on käsitelty, saat vastauskirjeen ilmoitukseesi. Ilmoitusten tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen jätelain 143 §:n mukaiseen jätteenkuljetus- ja kompostointirekisteriin.

Jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkastaa kompostorin asianmukaisuuden ja toimivuuden.

Kimppakompostointi, bokashi ja muut erityistilanteet

Yksi komposti, useita käyttäjiä?

Jos sinulla on naapurisi kanssa yhteinen kompostori, ilmoitus on tehtävä jokaisesta kompostoria käyttävästä pientalosta erikseen. Olethan yhteydessä kimppakompostorin vastuuhenkilöön ja jätätte ilmoitukset samanaikaisesti.

Taloyhtiön kaikkien osakkaiden yhteisessä käytössä olevasta kompostorista tehdään vain yksi kompostointi-ilmoitus koko taloyhtiötä koskien, esimerkiksi isännöitsijän toimesta.

Biojätteiden käsittely Bokashi-menetelmällä

Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu eli käymisprosessoitu biojäte vaatii aina jälkikompostoinnin valmistuakseen mullaksi. Jälkikompostointi on tehtävä kompostorissa tai jälkikäsittelyyn varatussa astiassa vanhan mullan sekaan sekoitettuna. Jälkikäsittelyastian on oltava haittaeläimiltä suojattu. Jälkikompostointi maahan kaivamalla on kiellettyä. Jälkikompostoinnista on tehtävä kompostointi-ilmoitus.

Minulla on itse tehty kompostori. Voinko käyttää sitä ja pitääkö siitä tehdä ilmoitus?

Omatekoisen kompostorin käyttö on sallittua silloin, kun kompostorin rakenne täyttää jätehuoltomääräykset ja kompostointi toteutetaan jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla. Omatekoisesta kompostorista on tehtävä kompostointi-ilmoitus, jolloin jätehuoltoviranomainen arvioi, onko kompostointi jätehuoltomääräysten mukaista.

Lisätietoja

Jos et saanut vastausta kysymykseesi tältä sivulta, voit ottaa yhteyttä jätehuoltoviranomaisen asiantuntijoihin, jotka auttavat mielellään.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kompostointi

Päivitetty 21.3.2023