Viheralueiden rakentaminen ja kunnossapito

Puiden kaadosta varoittava liikennemerkki, leikattuja puun oksia ja liikenteen ohjaaja.

Tampereen palvelupiste

Voit antaa palautetta viheralueista myös Tampereen palvelupisteen. Palvelupisteestä voit myös kysyä viheralueista.

Tampereen palvelupiste

Tampereen palvelupisteessä saat yleisneuvontaa ja opastusta Tampereen kaupungin palveluista. Jos sinua mietityttää, kenen puoleen kääntyä Tampereen kaupunkiin liittyvissä asioissa, voit kysyä Tampereen palvelupisteeltä.

Saat halutessasi opastusta myös palvelupisteen tiloissa olevien asiakastietokoneiden, sähköisen ilmoitustaulun ja Tampereen kaupungin sähköisten palveluiden käyttöön.

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai: 09:00-16:00
Tiistai: 09:00-16:00
Keskiviikko: 09:00-16:00
Torstai: 09:00-16:00
Perjantai: 09:00-16:00

Rakentaminen

Viherrakentamisen investointikohteet esitetään kullekin vuodelle laadittavassa investointiohjelmassa, jonka hyväksyy yhdyskuntalautakunta. Vuosittain rakennetaan ja kunnostetaan parikymmentä puistoa. Suurin osa niistä on tällä hetkellä perusparannuskohteita, leikkipaikkoja ja historiallisia puistoja ja alle puolet uusia puistoja. Kaupunki rakennuttaa viherkohteita puitesopimuksiin tai kilpailutukseen perustuen. Viheralueita rakentavat Tampereen Infra sekä ulkopuoliset yritykset.

Kunnossapito

Viheralueiden kunnossapito käsittää viheralueiden hoidon, korjauksen ja käyttötehtävät. Hoidolla huolehditaan alueen päivittäisestä käyttötarkoituksen mukaisesta kunnosta kuten kasvillisuuden hoidosta, puhtaanapidosta, rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden hoidosta sekä talvihoidosta. Hoitoon sisältyy myös pieniä ilman erityiskoneita ja -materiaaleja tehtäviä korjaus- ja huoltotöitä. Vaativammat korjaus- ja kunnostustyöt kuten rakenteiden kunnostaminen tai uusiminen kuuluvat korjaukseen. Käyttötehtävillä puolestaan muun muassa ohjataan ja valvotaan erilaisia viheralueiden teknisiä järjestelmiä niiden toimivuuden varmistamiseksi.

Kaikilla viheralueilla on kunnossapitoluokka, joka määrittelee kyseisen viheralueen hoitotason. Lisäksi keskusta-alueelle on laadittu yleisten alueiden puhtaanapitoluokitus, jossa esitetään roskien poistamisen sekä kalusteiden ja pinnoitteiden puhtaanapidon tavoitteet niin kaupungin kuin kiinteistöjen hoitovastuulla oleville alueille. Puhtaanapitoluokitus koskee keskusta-alueen viheralueita, toreja, kaupunkiaukioita sekä katuja, pyöräteitä ja jalkakäytäviä. Puhtaanapitoluokituksen tavoitteena on, että alueet ovat siistejä, puhtaita ja turvallisia käyttäjille.

Päivitetty 7.11.2023