Hyppää sivuvalikkoon

Keskustan puhtaanapitoluokitus

Näkymä Vapriikin sillakkeelta Tammerkosken alajuoksulle.

Yleisten alueiden puhtaanapidolla edistetään alueiden käytettävyyttä ja viihtyisyyttä. Vaatimuksena puhtaanapidolle on, että alueet ovat käyttötarkoituksen mukaisesti siistejä ja puhtaita sekä käyttäjilleen turvallisia.

Tampereen keskusta-alueella viheralueita, toreja, kaupunkiaukioita, katuja ja jalkakäytäviä kunnossapidetään puhtaanapitoluokituksen mukaan. Intensiivisimmin siivottavia alueita ovat ydinkeskustan pääkadut ja viheralueet, aukiot ja torit. Luokitus kattaa myös erityisalueiden kuten leikkipaikkojen, koirapuistojen ja ulkoliikuntapaikkojen puhtaanapitotyöt. Puhtaanapito painottuu kesäkauteen huhtikuun puolivälistä syyskuun loppupuolelle, mutta leutoina talvinakin puhtaanapidon tarve voi olla suuri.

Kesäajan yleisimpiä tehtäviä ovat roska-astioiden tyhjennys, roskien kerääminen, töhryjen ja graffitien poisto, varusteiden ja kalusteiden puhdistus sekä pintojen pesu ja harjaus. Vaaraa aiheuttavat roskat, kuten lasinsirpaleet ja huumeruiskut, poistetaan välittömästi. Talvisin kerätään lähinnä isoimmat roskat maasta ja tyhjennetään roska-astiat. Talvikunnossapito eli auraus ja hiekoitus eivät kuulu puhtaanapitotehtäviin.

Puhtaanapitoluokitus tarkentaa puhtaanapitotyön yleisiä ohjeita

Puhtaanapitoluokituksella määritetään keskusta-alueen tavoiteltava puhtaanapidon laatutaso. Ohje on laadittu tarkentamaan kunnossapidon yleisiä ohjeita ja laatuvaatimuksia, jotta Tampereen keskusta-alueen erityispiirteet ja -tarpeet tulevat huomioiduiksi. Puhtaanapitoluokan määrittämiseen vaikuttavat muun muassa alueen käyttäjämäärät, alueen sijoittuminen kaupunkirakenteessa ja -kuvassa sekä alueiden toivottu siisteystaso.

Luokitus ohjaa käytännön puhtaanapitotöiden suunnittelua ja toteuttamista. Puhtaanapitoluokitus ohjaa niin kaupungin yleisten alueiden kuin yksityisten kiinteistöjen kunnossapitäjiä, joille kuuluu tonttinsa viereisen katualueen puhdistus. Raitiotiepysäkit, laiturit ja raitiotiet huoltaa Tampereen Raitiotie Oy ja sekaliikenneväylillä autokaistat kaupunki. Tontin omistajat puhdistavat tontin viereisen katualueen niillä Sammonkadun ja Teiskontien katuosuuksilla, joissa ajoneuvoliikenne kulkee raitiotiestä erillään.

Keskustan puhtaanapitoluokitusalueeseen kuuluvat Pyynikintorin, Paasikiventien ja Tampereen valtatien ja Hervannan valtaväylän rajaama alue sekä Mustalahden satama-alue, Ratinanranta, Pyynikin uimarannan alue, Ranta-Tampella, Näsin pohjoinen silta, Santalahti sekä Hakametsän jäähallin ympäristö.

Keskusta-alueen puhtaanapitoluokitus väreillä merkittynä kartalla
Puhtaanapitoluokitukseen kuuluva keskusta-alue kartalla. Klikkaa kuva näkymään kokonaan.

Kahdeksan puhtaanapitoluokkaa

Puhtaanapitoluokkia on kahdeksan. P1s-luokan (super) alueilla puhtaanapito on päivittäistä ja näiden alueiden käyttäjämäärät ovat suuria. Alueet ovat Tampereen käyntikortteja.  Esimerkiksi Koskipuisto, Keskustori, Frenckellinaukio, Hämeensilta ja Eteläpuisto kuuluvat P1s-luokkaan, jossa puhtaanapitotyön lopputuloksen on oltava korkealaatuista ja alueiden roskattomia. P1-luokan alueiden on oltava yleisilmeeltään lähes roskattomia, ja ne pidetään puhtaana päivittäin. Esimerkiksi Työnpuisto ja Satakunnankatu kuuluvat P1-luokkaan.

P2-luokan alueet puhdistetaan päivittäin maanantaista perjantaihin. Esimerkiksi Liisanpuisto ja Pyynikintori kuuluvat P2-luokkaan. Luokissa P3, P4 ja P5 puhtaanapito tehdään viikoittain.  Esimerkiksi Ranta-Tampella ja Koulukatu kuuluvat näihin luokkiin. P6-luokassa puhtaanapito tehdään kuukausittain. Esimerkiksi metsäinen Pyynikinharju kuuluu P6-luokkaan. Luokka P7 koskee lähinnä luonnonmukaisia taajamametsiä tai maisemaniittyjä.

Tampereen keskustan alueelle laadittiin ensimmäinen puhtaanapitoluokitus vuonna 2010. Luokitusta tarkennettiin vuonna 2013. Keskustan puhtaanapitoluokitus päivitettiin vuonna 2023.

Päivitetty 7.5.2024