Hyppää sivuvalikkoon

Talvikunnossapito

Lumiaura huoltotöissä Pispalan valtatiellä.

Kunnan ja tontin omistajan tai haltijan velvoitteet kadun hoidossa määritellään katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaissa. Tampereen kaupungin kunnossapitovastuulle kuuluvat alueet hoitaa Tampereen Infra Oy urakoitsijoineen.

Kaupunki auraa katujen ajoradat sekä yhdistetyt ja rinnakkaiset jalankulku- ja pyörätiet. Jalkakäytävät, joissa on sallittu vain jalankulku, ovat pääsääntöisesti tontin haltijoiden eli käytännössä kiinteistönhuoltoyritysten, talonmiesten ja talonomistajien hoidossa. Jos kevyen liikenteen väylässä on jalankulku- ja pyörätie eroteltu rakenteellisesti toisistaan, vastaa kaupunki pyörätien talvihoidosta ja kiinteistö jalkakäytävän talvihoidosta. Kaupunki on ottanut hoitaakseen myös useiden pientalovaltaisten alueiden jalkakäytävien talvikunnossapidon.

Tampereen kadut on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan. Ensimmäiseksi aurataan ja hiekoitetaan pääväylät ja joukkoliikennereitit, seuraavaksi paikalliset kokoojakadut ja viimeiseksi asuntokadut. Pyöräteistä ensin aurataan pyöräilyn seudulliset pääreitit ja keskeiset työmatkareitit.  Lisätietoa kunnossapitoluokista on sivulla Katujen kunnossapitoluokat.

Aurat kartalla

Reaaliaikaisessa Aurat kartalla -palvelussa näkyvät Tampereen kaupungin aurojen ja työkoneiden kunnossapitotyöt kuten auraus ja liukkaudentorjunta viimeisten 0-24 tunnin ajalta.
 

Kiinteistön haltijan talvikunnossapitotehtävät

Lumen ja jään poisto jalkakäytävältä

Kiinteistön haltijan tehtävänä on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä kulkukelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää. 

Jalkakäytävän liukkauden torjunta

Kiinteistön haltija huolehtii tonttinsa viereisen jalkakäytävän liukkauden torjumisesta ja poistaa keväisin hiekoitusepelin tai -hiekan jalkakäytävältä.  Poikkeuksellisesti kaupunki on ottanut hoitaakseen jalkakäytäviä useilla pientalovaltaisilla alueilla.

Myös tontin läpi kulkevat yleiset väylät kuuluvat kiinteistön haltijan hoitovastuulle.

Lumivallien poisto

Kiinteistön haltija poistaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit. Lumia ei saa säilöä kadulla tai yleisellä alueella, vaan ne pitää kuljettaa omalle tontille tai lumenvastaanottopaikalle. 

Sadevesikourun huolto

Kiinteistön haltijan tehtävänä on pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.

Aurausvallien poisto tonttiliittymästä

Kiinteistön haltija huolehtii omalle tontilleen johtavan kulkutien kunnossapidosta. Jos tonttiliittymän eteen on kertynyt aurausvalli, kulkutien avaaminen kuuluu kiinteistön haltijalle. Liittymä on hoidettava kadun ajoradan reunasta alkaen.

Kiinteistön haltija huolehtii liittymärummun auki pitämisestä ja rumpuputken toimivuudesta.

Hiekoitussepelin poisto keväisin jalkakäytäviltä

Hiekoitussepelin keruu keväisin kuuluu talvikunnossapitotehtäviin. Kiinteistön haltijan on kerättävä levittämänsä sepelit tonttinsa viereiseltä jalkakäytävältä. Pölyämistä on estettävä esimerkiksi kastelemalla puhdistettava alue. Ilmanlaatuongelmia lievittää myös sepelien ripeä poisto. Ympäristönsuojelumääräyksissä on erikseen kielletty lehtipuhaltimen käyttö hiekan puhdistuksessa. Sepeliä ei saa lakaista sadevesikaivoihin.

Kattolumien pudotus

Kattolumien pudotuksesta katualueelle täytyy ilmoittaa etukäteen sähköpostitse katutilavalvontaan.

Kaupungin talvikunnossapitotehtävät

Katujen ajoratojen auraus ja liukkauden torjunta

Kaupunki huolehtii katujen ajoratojen talvikunnossapidosta tärkeysjärjestyksessä katujen kunnossapitoluokituksen mukaisesti. I-luokan pääväylät aurataan ensin, sitten II-luokan kokoojakadut ja sen jälkeen III-luokan asuntokadut.

Torien ja aukioiden talvikunnossapito

Kaupunki vastaa torien ja aukioiden ja kaupungin kiinteistöjen talvikunnossapidosta.

Pyöräteiden talvikunnossapito

Kaupunki huolehtii yhdistettyjen ja rinnakkaisten jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta kunnossapitoluokituksen mukaisesti. Jos jalkakäytävän ja pyörätien välissä on esimerkiksi istutuskaista kuten Puutarhakadulla, kuuluu pyörätien talvihoito kaupungille ja jalkakäytävän talvihoito kiinteistölle.

Yleisten alueiden kohdalla olevat jalkakäytävät

Kaupunki vastaa yleisten alueiden kuten viheralueiden, torien ja aukioiden vieressä sijaitsevien jalkakäytävien talvihoidosta. Tampereen Tilapalvelut Oy vastaa kaupungin kiinteistöjen viereisten jalkakäytävien talvihoidosta.

Pientalovaltaisten alueiden jalkakäytävien talvikunnossapito

Kaupunki on ottanut jalkakäytävien talvihoidon tehtäväkseen seuraavilla pientalovaltaisilla alueilla: Aakkula, Etelä- Hervanta, Finninmäki, Haukiluoma, Härmälä, Järvensivu, Kalkku, Kissanmaa, Koivistonkylä, Kässälä, Lamminpää, Leinola, Linnainmaa, Lukonmäki, Nekala, Petsamo, Pohtola, Rahola, Rautaharkko, Reuharinniemi, Ruokomäki, Takahuhti, Tasanne, Veisu-Korkinmäki ja Viinikka. 

Näille alueille on lisätty pysäköintikieltoja, jotta jalkakäytävät voidaan aurata ja hiekoittaa. Tontin omistaja huolehtii edelleen tonttiliittymänsä talvikunnossapidosta.

Hiekoitussepelin poisto kaduilta sekä kävely- ja pyöräteiltä

Kaupunki kerää sepelit niiltä väyliltä ja alueilta, jotka kuuluvat kaupungin talvikunnossapitovastuulle.

Pysäkkikatoksen kunnossapitovastuu

Kiinteistön haltija huolehtii bussipysäkkikatosten maapohjan talvikunnossapidosta sekä ympärivuotisesta puhtaanapidosta. Jos pysäkin viereisen tontin haltija on kaupunki, talvihoito kuuluu Tampereen Tilapalvelut Oy:lle. Jos pysäkki on yksityisen tontin vieressä, talvihoidosta vastaa tontin haltija. Pysäkkikatoksen rakenteiden kunnosta ja roska-astioiden tyhjennyksestä vastaa kaupunki.
 

Valtion talvikunnossapitotehtävät

Valtion tiet jalankulku- ja pyöräilyväylineen kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskuksen kunnossapitovastuulle. Näitä ovat muun muassa Lahdentie, Pyhäjärventie, Valtatie 3, Kekkosentie, Paasikiventie sekä osa Ruskonkehästä, Teiskontiestä ja Aitolahdentiestä.
 

Päivitetty 13.1.2023