Hyppää sivuvalikkoon

Katuja ja viheralueita koskevat palautteet ja vikailmoitukset

Voit antaa palautetta kunnossapidosta ja tehdä vikailmoitukset Tampereen palvelupisteeseen. Katuja, viheralueita ja muita yleisiä alueita koskevaa palautetta ja vikailmoituksia voit antaa myös karttapohjaisella palautejärjestelmällä. Myös puita koskevaa palautetta - esimerkiksi kaatuneista puista - voit antaa palautejärjestelmällä.

Katuvalaistusta koskevia vikailmoituksia varten on oma järjestelmänsä.

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu

Katuvauriot

Kiinteistön haltijan on lain mukaan viipymättä ilmoitettava tonttinsa viereisen katuosuuden katuvaurioista kuten kuopista ja päällysteen rikkoutumisesta. Myös kadulla liikkuvat voivat ilmoittaa katuvaurioista. Katuvauriosta ilmoitetaan Tampereen palvelupisteeseen.

Valvonta

Kaupunki tilaajana valvoo tilaamansa katujen kunnossapidon laatua. Tilaaja on kaupunkiympäristön palvelualue. Kaupungin katutilavalvonta valvoo viranomaisena, että kunnossapitovelvoitteet hoidetaan. Myös poliisi valvoo kunnossapitoa turvallisuuden kannalta.

Vahingonkorvaukset

Kunnan ja yksityisten kiinteistön haltijoiden on pidettävä liikenneväylät liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Vahingonkorvausvastuu voi syntyä, jos kunnossapitovastuusta olevan tahon havaitaan laiminlyöneen kunnossapidon. Vahinko voi olla esimerkiksi liukastuminen tai ajoneuvovahinko.

Kannattaa huomata, että talvisin kaupunki auraa ja hiekoittaa väylät tärkeysjärjestyksessä ja kovilla lumisateilla varsinkin asuntokatujen auraus voi viivästyä. Myös liikkujan on huomioitava sää ja keliolot sekä katutöistä varoittavat liikennemerkit. Kaupunki tai kiinteistön haltija voi vapautua korvausvelvollisuudestaan, jos se osoittaa, että kunnossapito oli hoidettu huolellisesti.

Jos vahinko on tapahtunut kaupungin hoitamilla väylillä tai yleisillä alueilla, korvausanomus jätetään kaupungille.

Pääsääntöisesti kaupunki huolehtii katujen ajoratojen, yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden sekä torien ja aukioiden talvikunnossapidosta. Yksityisten kiinteistöjen vastuulla on niiden tonttien kohdalla olevan jalkakäytävän sekä tonttiliittymän talvikunnossapito.

Vahingonkorvausanomus ja ohje

Hakemuksen voi toimittaa kaupungille sähköisesti, postitse tai kirjaamoon paikan päälle toimitettuna. Ohjeet ja osoitetiedot hakemuksen toimittamiseen löytyvät vahingonkorvauksen hakemiseen tarkoitetulta lomakkeelta.

Hakemuslomakkeen yhteydessä tulee toimittaa lomakkeella mainitut vaaditut liitteet, sekä muut mahdolliset asian käsittelyn kannalta oleelliset liitemateriaalit. Vahingonkorvaushakemus voi olla myös vapaamuotoinen, mutta suosittelemme alta löytyvän hakemuslomakkeen käyttöä asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Korvauksen hakemista, korvaushakemuksen täyttämistä sekä korvauskäsittelyä koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä vahingonkorvausasioiden puhelinpalveluun tai lähettää kysymyksenne sähköpostitse.

Vahingonkorvausasioiden puhelinpalvelu ja sähköposti

Puhelin: 03 56566 440

Puhelinpalvelu on auki arkisin klo 9 - 15. Palvelu ei ole käytössä viikonloppuisin eikä pyhäpäivinä.

Huom. Vahingonkorvausasioiden puhelinpalvelunumeroon soitetut puhelut sekä numerosta soitettavat puhelut tallennetaan palvelun laadun takaamiseksi.

Poikkeavat palveluajat 2024
  • Maanantaina 15.1. palvelunumero ei ole käytössä.
  • Perjantaina 19.1. palvelunumero ei ole käytössä.

Sähköposti: kapavahingot(at)tampere.fi

Päivitetty 11.1.2024