Kukkapelto auringossa.

Tummaverkkoperhosniittyjen hoito

Tampereen kaupungin omistuksessa on useita rauhoitettuja tummaverkkoperhosniittyjä Aitolahden alueella. Niityillä kasvaa tummaverkkoperhosen toukan tärkeää ravintokasvia, lehtovirmajuurta.  Tummaverkkoperhonen on erittäin uhanalainen, rauhoitettu ja erityisesti suojeltu päiväperhonen, jota esiintyy suppeilla alueilla Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Tummaverkkoperhonen on myös yksi Tampereen tunnuslajeista.

Perhoskannat ovat viime vuosikymmenten aikana vähentyneet rajusti, ja laji on arvioitu kiireellisesti suojeltavaksi lajiksi.

Elinympäristön hoito ja ennallistaminen

Tummaverkkoperhosen elinympäristöt ovat yleensä vanhoja kosteita niittyjä, joita uhkaa umpeenkasvu perinteisen maatalouden, niiton ja laidunnuksen väistyttyä. Niityillä on tehty raivaustöitä vuosien saatossa, mutta niitä täytyy toistaa säännöllisesti, jotta niityt pysyisivät perhosille riittävän avoimina ja eikä lehtovirmajuuri tukahtuisi.  

Tampereen kaupungin omistamilla tummaverkkoperhosniityillä toteutetaan Kunta-Helmi -rahoituksella kunnostus- ja ennallistamistoimia vuosina 2022-2023. Kunta-Helmi rahoitusta on saatu Uudenmaan ELY-keskukselta noin 56 000 e. Tavoitteena on niittyjen palauttaminen avoimiksi ja siten tummaverkkoperhoselle ja sen ravintokasville paremmin sopiviksi elinympäristöiksi, elinympäristöjen välisten yhteyksien parantamista ja hoidon jatkuvuuden turvaamista.

Niityiltä on raivattu talvella 2022 puustoa ja pensaikkoa, ja joitakin niittyalueita myös hoidetaan laiduntamalla. Laidunnuksen mahdollistamiseksi alueita on aidattu ja niille on rakennettu laiduntamista helpottavia rakenteita, muun muassa ojasiltoja.

Niittyjen hoito on suunniteltu yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.  Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus tekee samanaikaisesti hoitotoimia yksityismaiden tummaverkkoperhosniityillä, mikä vahvistaa perhosen niittyverkostoa.

Päivitetty 26.8.2022