Siirry sisältöön

Veneily

Kuva: Veneilyä Pyhäjärvellä

Ajankohtaista

Satamatoimisto on toistaiseksi suljettu

Satamatoimisto on toistaiseksi suljettu koronatilanteen vuoksi.

Tampereen kaupungin satamajärjestys uusitaan

Tampereen kaupungin nykyinen satamajärjestys on vuodelta 2009. Sen jälkeen moni asia on muuttunut. Laki yksityisistä ja kunnallisista satamista on kumottu, jolloin säädösperusta kunnalliselta satamajärjestykseltä on poistunut. Vesiliikennelaki on uudistettu. Siinä laissa on keskeiset määräykset vesillä liikkumiselle.

Uusi satamajärjestys on jatkossa sopimusehto, jota sataman käyttäjät sitoutuvat noudattamaan asioidessaan satamassa. Muita tärkeitä velvoittavia ehtoja on venepaikkojen vuokraehdoissa sekä satamien ympäristösuunnitelmassa.

Näiden määräysten keskeinen tavoite on, että toiminta satamissa on turvallista ja sujuvaa sekä ympäristöä suojelevaa.

Satamajärjestysluonnokseen voi jättää mielipiteitä 24.2 - 14.3.2021 välisenä aikana toimittamalla muistutuksen sähköpostilla kaupungin kirjaamoon. Muistutuksen otsikoksi pyydämme laittamaan "satamajärjestys 2021 TRE:1498/00.01.01/2021".

Kirjaamo
sähköposti [email protected]

Venepaikkojen varaukset kesäkaudelle 2021

Uudelleenvarausjakso 29.3. - 18.4

Edellisen veneilykauden paikan voi varata uudelleen 29.3.2021 alkaen, asiakkaat saavat uudelleen varausjakson alkaessa muistutuksen sähköpostiinsa. Jos aiemman paikkansa haluaa säilyttää, on varaus tehtävä 18.4.2021 mennessä.

Yleinen varausjakso 26.4. klo 10.00 lähtien

Uusien venepaikkojen varaus avautuu 26.4.2021, tällöin asiakkaat voivat varata kaikkia vapaina olevia paikkoja.

Kesäkauden 2020 tapaan paikkojen uudelleenvaraus ja uudet venepaikat varataan sähköisen varauspalvelun kautta. Asiakas suorittaa varauksen yhteydessä venepaikkamaksun verkkomaksuna.

Venepaikka tulee varata ensisijaisesti venepaikkojen varauspalvelulla. Jos asiakas ei voi tehdä varausta varauspalvelussa, hän voi varata ja maksaa paikan Tampereen palvelupisteessä.

Palvelupisteessä asiakaspalvelija avustaa varauksen tekemisessä ensisijaisesti puhelimitse, mutta tarvittaessa asioida voi myös paikan päällä. Asioinnissa tulee huomioida koronatilanteesta johtuvat liikkumisrajoitukset ja suositukset (erityisesti riskiryhmät).

Satamatoimisto

  • Valvoo merilain, meriteiden sääntöjen, satamajärjestyksen sekä satamia koskevien tariffien ja määräysten noudattamista kaupungin satama- ja veneranta-alueilla.
  • Huolehtii venepaikkojen ja rantojen puhtaana- ja kunnossapidosta.
  • Valvoo satama- ja turvalaitteiden kuntoa ja sijaintia.
  • Opastaa ja neuvoo kaikissa vesiliikenneasioissa
  • Huolehtii satama- ja venepaikkojen vuokralle antamisesta kesä-, talvi- ja korjauspaikoiksi.
  • Luo edellytyksiä veneilyn ja rantojen käytön parantamiseksi.
  • Satamatoimistolle ei kuulu uimarantojen eikä talviuintipaikkojen kunnossapito.

Yhteystiedot

Satamatoimisto
33180 Tampere

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168

Venepaikat, venepaikkojen vuokraus
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168

Huoltoryhmä, päivystys, vikailmoitukset, kunnossapito
sähköposti [email protected]
puhelin 040 158 8706
puhelin 040 158 8907

Facebook-logo.