Kaupinlaakso

Teiskontien varrelle muodostuu Kaupinlaakson kaupunginosa, kun ratikkaverkosto laajentuu TAYSin alueelta kohti Linnainmaata. Kaupin kampuksen ja Linnainmaan väliin rakentuvassa kaupunginosassa yhdistyvät uudella tavalla asuinalueet sekä lähiympäristön virkistys- ja luontoalueet. Kaupinlaaksoon kaavoitetaan asuntoja noin 9000 asukkaalle, ja alueelle on suunnitteilla tilat koululle, päiväkodille sekä kaupoille.

Alueen palvelutarjontaa täydentävät Linnainmaalla sijaitsevat Koilliskeskuksen lähipalvelut, kuten terveyspalvelut, päivittäistavarakaupat sekä liikuntapalvelut. Kaupinlaakson uuden alueen vieressä olevalla Kaupin kampuksen alueella taas sijaitsevat Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS), Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), sekä Tampereen yliopiston opetus- ja tutkimustilat.

Alueella on myös paljon virkistysmahdollisuuksia. Tenniskeskuksen lisäksi alueella ovat Kauppi-Niihaman laajat virkistys- ja luontoalueet, hiihtoladut ja kävelyreitit. Lisäksi lähellä on Frisbeekeskus ja ratsastuskeskus. Tenniskeskuksen viereen kaavoitetaan tilaa toiselle liikuntahallille. Kaupinlaakson helmi on alueen pohjoispuolelle, Kauppi-Niihaman virkistys- ja kaupunkimetsäalueille suunniteltava kansallinen kaupunkipuisto.

Kaupinlaakso nimettiin vuonna 2024 kaavoitusprosessin aikana. Kaupinlaakso I alue oli luonnosvaiheessa nimellä Medi-Park. Myös Alasjärven länsipuolen nimi vaihtuu myöhemmin (Kaupinlaakso II ja Kaupinlaakso III). 

9000

Asukasta

550

Työpaikkaa

Kestävä liikkuminen tukee ilmastotavoitteiden toteutumista

Ratikkalinja Linnainmaalle on suunniteltu kulkemaan Kaupinlaakson läpi, joten uudelle kaupunginosalle on tarjolla hyvät julkiset liikenneyhteydet, mikä vähentää auton tarvetta alueelle muuttaville. Ratikkalinja ja pyöräilyreitit tarjoavat kestävät kulkumahdollisuudet sekä keskustaan että Linnainmaalle. Ratikkalinjan laajetessa matkaa Keskustorille on noin 16 minuuttia - Keskustorilta on Kaupinlaakson keskelle 5 km. Kaupinlaakso on näin houkutteleva asuinalue sekä opiskelijoille että työssäkäyville.

Tampereella kaavoitusta keskitetään keskustaan, aluekeskuksiin ja joukkoliikenteen pääreittien varrelle, eli yleiskaavassa määritellylle kestävän kasvun vyöhykkeelle, jolle myös Kaupinlaakso sijoittuu.

Asuinalueen läpi kulkevalla bulevardilla liikennöi myös ratikka.

Kaupinlaakson keskuspuisto turvaa luonnon monimuotoisuutta

Kaupinlaakson kaupunginosan erityisenä vetovoima- ja identiteettitekijänä on laaja Kaupinlaakson keskuspuisto ja siihen sisältyvä sadevesipuisto, jotka muodostavat alueen keskelle useita toimintoja kattavan ja asuinalueelle yhteisöllisyyttä luovan kaupunkivihreän alueen. Sadevesipuiston runsailla vesiaiheilla voidaan lisäksi tasata alueen lämpötilavaihteluita ja ehkäistä lämpösaarekeilmiötä. Puistoon tulee myös hyvät viher- ja vesiyhteydet turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja eläinten luontaista liikkumista alueelta toiselle. Kaupinlaakson yleisilmeestä tehdään vehreä ja esimerkiksi alueen läpi kulkevalle bulevardille istutetaan runsaasti puita.

Ihmisiä puistoalueella, jossa näkyy puita ja nurmialuetta syksyllä.
Asuinkorttelit rajautuvat suureen Kaupinlaakson keskuspuistoon. Kuva: Nomaji maisema-arkkitehdit Oy.

Kaupinlaakson asemakaavoitus

Kaupinlaaksoa ja sen lähialueita kaavoitetaan parhaillaan. Nyt nähtävillä ovat Kaupinlaakso I ja Alasjärven länsipuolen asemakaava-alueet.

Kaupinlaakso sijoittuu Teiskontien pohjoispuolelle. Kuva: Arkkitehdit MY.
Vesa Kinttula
Kaupinlaakso I asemakaava Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 800 7901
Markku Kaila
Alasjärven länsipuolen asemakaava Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 3018
Mervi Huhtelin
Kaupinlaakson kehittäminen Hankekehityspäällikkö
Puhelin:
040 354 0560
Katarina Surakka
Kaupinlaakson kehittäminen Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 3935
Päivitetty 24.4.2024