Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelma

Kaukajärvellä ja Annalassa toteutetaan kaupunginosaohjelma vuosina 2023-2025. Kaupunginosaohjelman ydin on edistää alueen vetovoimaisuutta ja hyvinvointia Tampereen Strategia 2030 mukaisesti. Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmassa edistetään alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta, asumisen monipuolisia ratkaisuja ja asukkaiden sekä toimijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Kaukajärven ja Annalan kehittäminen tapahtuu useiden toimijoiden toteuttamien toimenpiteiden kautta

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelma koordinoi toimialarajat ylittävää kaupunginosakehittämistä ja tukee uusien kehittämistoimien kohdentamista alueelle. Kaupunginosaohjelmaan kutsutaan asukkaiden lisäksi kolmannen sektorin toimijoita ja alueen yrityksiä. Peltolammin-Multisillan lähiöohjelman 2020-2022 opit koottiin Kaupunginosakehittämisen oppaaksi. Näitä oppeja hyödynnetään myös Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmassa.

Henna Kuitunen
Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelman projektipäällikkö Kehittämiskoordinaattori
Sini Lempinen
Projektisuunnittelija

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kaukajarviannala

Päivitetty 23.5.2023