Hyppää sivuvalikkoon

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelma

Kaukajärvellä ja Annalassa toteutetaan kaupunginosaohjelma vuosina 2023-2025. Kaupunginosaohjelman ydin on edistää alueen vetovoimaisuutta ja hyvinvointia Tampereen Strategia 2030 mukaisesti. Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmassa edistetään alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta, asumisen monipuolisia ratkaisuja ja asukkaiden sekä toimijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelma koordinoi toimialarajat ylittävää kaupunginosakehittämistä ja tukee uusien kehittämistoimien kohdentamista alueelle. Kaupunginosaohjelmaan osallistuu kaupungin kaikkien toimialojen lisäksi Pirkanmaan hyvinvointialue, asukkaita, kolmannen sektorin toimijoita ja alueen yrityksiä. 

Elämää kuin pikkukaupungissa - Kaukajärveä ja Annalaa kehitetään yhdessä

Kehittämisen suuntaviivoiksi on luotu kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa”. Kaupunginosavision pohjaksi tehtiin yhteistyössä laajaa taustatyötä, ja vision toteuttamiseksi koottiin konkreettiset toimenpiteet seuraaville vuosille. Vision tekemiseen osallistui vuoden 2023 aikana yhteensä noin 2000 asukasta ja 100 toimijaa. Yhteisen vision teemoina ovat luonto, yhteisö ja elävyys. Visiotyöhön ja toimenpideohjelmaan voi tutustua tarkemmin omalla alasivulla.

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmassa hyödynnetään Peltolammin-Multisillan lähiöohjelman (2020-2022) parhaita oppeja. Opit on koottu yksiin kansiin kaupunginosakehittämisen oppaaksi.

Henna Kuitunen
Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelman projektipäällikkö Kehittämiskoordinaattori
Sini Lempinen
Projektisuunnittelija

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kaukajarviannala

Päivitetty 4.3.2024