Kaukajärven ja Annalan asukkaille suunnattu karttakysely keräsi lähes 500 vastausta

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelma kysyi helmikuussa 2024 työnsä tueksi karttakyselyllä asukkaiden mielipiteitä neljästä alueen kehittämiskohteesta.

Asukaskyselyssä kysyttiin Haiharan kartanon alueen kehittämisestä, luonnonhoidon talkoiden kohteista, Kaukajärven vapaa-aikatalon ulkokuntosalista, sekä valaistuksesta.  Asukaskyselyyn saatiin 479 vastausta.

- Asukkaat ovat olleet kiinnostuneita vaikuttamaan oman asuinalueensa asioihin, ja haluan kiittää jokaista myös tähän kyselyyn vastannutta, toteaa Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelman projektipäällikkö Henna Kuitunen tyytyväisenä.

Haiharan kartanon alueelle toivottiin ja ideoitiin tapahtumia

Haiharan kartanon alue on tärkeä alueen asukkaille, sillä lähes 80 % vastaajista oli käynyt Haiharassa viimeisen vuoden aikana. Vastaajat toivoivat ja ideoivat Haiharaan ylivoimaisesti eniten erilaisia tapahtumia, kuten kirppiksiä, myyjäisiä, konsertteja tai keikkoja, sekä jatkossakin eri ikäryhmille sopivaa musiikkia, teatteria ja näyttelyitä. Myös erilaiset aktiviteetit, harrastukset ja kerhot olivat erittäin toivottuja, samoin ympärivuotinen kahvilatoiminta. 

Haiharan kartanon alueen kehittämistä jatketaan ja etenemisestä uutisoidaan erikseen.

Valaistukseen liittyviä parannuksia toivottiin erityisesti vapaa-ajanviettopaikoille

Valaistukseen toivottiin Kaukajärven alueella parannuksia eniten vapaa-ajan viettoon liittyville paikoille ja reiteille, kuten Isolammin sekä Isolammenpuiston ympäristöön ja Kaukajärven rannassa Grahninpuiston rantareitille. Annalassa puutteita oli erityisesti Karosen koulun kentän ja Karosenpuiston ulkokuntosalin ympäristössä. 

Täysin puuttuvasta valaistuksesta raportoitiin etenkin Riihiniemen alueella, sekä Kuminakadulta ja Kuminapolulta lähtevillä kävelyreiteillä. 

Kaupunki panostaa puutteiden läpikäyntiin vuosien 2024–2025 aikana. 

Isolammenpuiston alue on toivotuin vieraslajitalkoiden kohde 

Isolammenpuiston alueella (Isolammen eteläpuolella) on havaittu lähes kaikki kahdestatoista kysytystä vieraslajista, mikä tekee siitä kyselyn perusteella suosituimman paikan vieraslajien hävitystalkoisiin. Useimmin mainittuja sijainteja olivat lisäksi Kaukajärven ranta-alue Riihiniemestä Annalan uimapaikalle, Tammipuisto sekä Karimaanpuisto. Ylivoimaisesti eniten haluttiin ryhtyä talkoisiin jättipalsamin poistamiseksi.

Kyselyn vastausten perusteella päätetään kolme luonnonhoidon talkoiden kohdetta kesällä 2024, jolloin opaskyltit omaehtoisesta talkoilusta viedään paikoilleen. Valitut kohteet uutisoidaan erikseen lähempänä kesää.

Ulkokuntosalin tärkein ominaisuus on helppokäyttöisyys

Vastaajista kolmasosa oli käyttänyt Kaukajärven vapaa-aikatalon ulkokuntosalia viimeisen vuoden aikana. Laitteiden uusimista toivottiin ja tärkeimmiksi ominaisuuksiksi uudistamisessa nähtiin helppokäyttöisyys, laitteiden määrä ja riittävä vastus. Toivotuimpia laitteita olivat jalkakyykky säädettävillä painoilla, crosstrainer eli ellipsilaite ja tasapainolauta. 

Asukkaiden näkemyksiä käytetään uudistuksen suunnittelun tukena. Uudistus on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna.

Asukaskyselyn yhteenveto löytyy Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelman verkkosivuilta, joihin on linkki alla.

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelma toteutetaan vuosina 2023–2025. Se edistää alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa luotua ”Elämää kuin pikkukaupungissa” –visiota alueen tulevaisuudesta. Visiolla tavoitellaan elävää, yhteisöllistä ja luonnonläheistä kaupunginosaa.
 

Lisätietoja

Henna Kuitunen
Kehittämiskoordinaattori
Puhelin:
041 730 6693
Teksti: Ismo Lehtonen
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa