Julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyö jatkuu Tampereella

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut jatkaa yhteistyötä Henkilöstöala HELA ry:n kanssa. Yhteistyö mahdollistaa julkisen ja yksityisen työnvälityksen erilaisten vahvuuksien hyödyntämisen uusien ratkaisumallien kehittämisessä. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on edistää alueen elinvoimaa, yritysten tarvitseman työvoiman saantia ja työnhakijoiden nopeaa työllistymistä.

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ja Henkilöstöala HELA ry ovat uudistaneet yhteistyösopimuksensa, joka on nyt voimassa toistaiseksi. Vuonna 2021 alkunsa saanut yhteistyö on rakentanut vahvan perustan yhteiselle tekemiselle ja syventänyt molempien osapuolten välistä kumppanuutta.

– Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteet osaavan työvoiman saatavuuteen liittyen ovat entistä mutkikkaampia ja vaativat aivan uudentyyppistä yhteistä tekemistä eri toimijoilta. Myös TE-palvelujen siirto kunnille kannustejärjestelmineen edellyttää palvelujen uudistamista entistä vaikuttavammiksi. Yhteistyömme yksityisten toimijoiden kanssa syvenee entisestään muutosten myötä. Haluamme entistä tiiviimmin olla yhdessä luomassa uudenlaista palvelumaailmaa työllisyyden edistämiseksi, toteaa Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen työllisyysjohtaja, Regina Saari.

Sopimuksessa sovitaan strategisista ja toiminnallisista tavoitteista, joilla edistetään alueen elinvoiman kasvua ja kehitystä. Yhdessä kehitetyt uudet ratkaisut ja palvelut vastaavat entistä tehokkaammin työnhakijoiden ja yritysten tarpeisiin sekä edistävät alueen työpaikkojen täyttymistä. Toimivat palvelut auttavat myös vastaamaan toimintaympäristön muutosten tuomiin haasteisiin ja edistävät Tampereen kasvua, kilpailukykyä ja vetovoimaa.

– Olemme todella iloisia, että yhteistyö yksityisen työnvälityksen kanssa koetaan Tampereella tärkeäksi osaksi kuntien työllisyyspalveluja. Yksityisen työnvälityksen toimijoilla on hyvät yhteydet yrityksiin sekä valtavasti rekrytointiosaamista ja -kokemusta. Kun tiivistämme yhteistyötä entisestään, pystymme tarjoamaan työnhakijoille nopeammin töitä. Yhteistyössä pystymme myös kehittämään kustannustehokkaampia ja ennen kaikkea vaikuttavampia palveluja, sanoo Henkilöstöala HELAn toimitusjohtaja Merru Tuliara.

Työnhakijoille töitä ja työnantajille tekijöitä

Kehittämiskoordinaattori Tiina Keskinen on omalla työllään vahvistanut yhteistyötä tämän kevään aikana. Työ on edistänyt yhteisten tavoitteiden saavuttamista entisestään. Osana julkisen ja yksityisen työnvälityksen edistämistä Tiina kiertää Tampereen alueen yksityisen työvälityksen yrityksissä. Vierailujen tarkoituksen on luoda yhteistyömahdollisuuksia uusien ja vanhojen yhteistyökumppanien kanssa.

– Yksityisillä ja julkisilla työnvälityksen toimijoilla on erilaisia vahvuuksia, joita yhdistämällä syntyy uusia ideoita. Kutsumme sekä uudet että vanhat tuttavuudet luomaan uusia yhteistyömalleja meidän kanssamme. Yhteistyöllä saamme yrityksille sopivia tekijöitä ja ihmisille sopivia töitä, iloitsee työllisyys- ja kasvupalvelujen kehittämiskoordinaattori Tiina Keskinen.

Työllisyys- ja kasvupalvelujen toimipisteessä on myös järjestetty useiden yksityisen työnvälityksen yritysten työtehtäviin tai toimialaan kohdennettuja pop up -työhaastatteluja. Myös muita oikoteitä työhaastatteluun on kokeiltu ja otettu käyttöön. Kaikki yhteistyö tähtää työnhakijoiden nopeaan työllistymiseen ja alueen työvoimatarpeiden osuvaan ja nopeaan täyttämiseen. 

Lisätietoja

Regina Saari
Työllisyysjohtaja
Puhelin:
050 346 9603
Merru Tuliara
Puhelin:
040 5626466

Henkilöstöala HELAn toimitusjohtaja

Tiina Keskinen
Kehittämiskoordinaattori
Puhelin:
041 731 0713
Teksti: Sanna Orbinski
Kuvat: Hanna Kirmanen
Jaa sosiaalisessa mediassa