Innovaatiokumppanuudella hankitun TyöPaikka-palvelun kehittämisvaihe alkaa

Tampereen kaupungin työllisyys ja kasvupalvelut kehittää yhteistyössä palveluyhtiö Baronan ja Live-säätiön kanssa uutta vaikuttavaa toimintamallia, jonka tavoitteena on työnhakijoiden työllistyminen ja työssä pysymisen tukeminen. TyöPaikka-palvelussa kokeillaan uudenlaisia keinoja, kuten esimerkiksi tiiviimpää yhteistyötä työnantajien kanssa. Tavoitteena on saada asiakkaat nopeammin töihin.
Ihmiset hymyilevät ryhmäkuvassa.
TyöPaikka-palvelun toteuttajat kokoontuivat ryhmäkuvaan.

Uuden TyöPaikka-palvelun kehittämisvaiheeseen on valittu palveluntuottajiksi Barona ja Live-säätiö. Innovaatiokumppanuuden kautta kehitettävän palvelumallin tavoitteena on vastata tulevaisuuden toimintaympäristön haasteisiin ja tavoitella uusia ratkaisuja ja entistä vaikuttavampia lopputuloksia. Työllisyys- ja kasvupalveluissa lähdettiin liikkeelle asiakas- ja palvelutarpeiden tunnistamisesta. 

–  Elämme historiallisesti ainutlaatuisessa tilanteessa, kun katsomme yhteiskuntamme työvoimatarpeiden kehitystrendejä. Moninainen toimintaympäristön muutos ja työn murros haastavat TE-palvelu-uudistuksessa kuntia ja tulevia työllisyysalueiden palveluja ja toimintoja jatkuvaan uudistumiseen. Palvelujen kehittämistoiminnan tulee olla ennakoivaa, dataan perustuvaa sekä työmarkkinoiden tarpeisiin vastaavaa, toteaa Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen johtaja Sari Oksanen.

Tehokkaampaa työllistymistä

Työllisyys- ja kasvupalvelujen tavoitteena on, että uudenlainen palvelu on asiakaslähtöinen, vaikuttava, muutoksiin reagoiva, kustannustehokas ja tulevaisuuden työllistymispalvelujen suunnannäyttäjä.

– TE-palvelujen uudistukseen liittyvä kannustava rahoitusmalli ohjaa osaltaan uusia työllisyysalueita lähestymään työllistymistä edistävän toiminnan kokonaisuutta entistä laajemmin elinvoimapalvelujen näkökulmasta. Palveluhankintojen sekä markkinoiden toiminnan painopisteitä on ohjattava entistä enemmän osaavan työvoiman saatavuuden ja nopean työllistymisen tavoitteiden suuntaan. Parhaiten tämä onnistuu, kun palvelujen sisältöjä ja vaikuttavuusperusteisia palkkiomalleja uudistetaan innovatiivisin yhteiskehittämisen menetelmin. Tästä on kyse innovaatiokumppanuushankinnassa. Yhteisellä kohtaantoa edistävällä toiminnalla pystymme rakentamaan entistä elinvoimaisempaa aluetta, Oksanen sanoo.

Palvelu kehitetään yhteistyössä palveluntuottajien kanssa puolessa vuodessa.

– Lähdemme innostunein mielin innovoimaan uusia työllisyyden ratkaisuja yhdessä Tampereen kaupungin ja Baronan kanssa. Tulevaisuudessa voimme nostaa työllisyysastetta juuri niillä asioilla, joita Tampereella nyt teemme: kumppanuuksilla ja työllisyyden ekosysteemeillä kuntien, palveluntuottajien ja elinkeinoelämän kanssa, kertoo palvelujohtaja Amanda Tammivirta Livestä. 

– Arffmanille on kertynyt työnantajaverkostoa aikaisemmista palveluista ja haluamme kehittää yhteistyötä edelleen. Olemme innoissamme tarttumassa tähän haasteeseen yhteistyössä Tampereen kaupungin, Liven ja alueen työnantajayritysten kanssa. Opimme varmasti paljon toinen toisiltamme, sanoo vaikuttavuuspalvelujen palvelujohtaja Jasmi Qvick Arffman Finland Oy:stä, joka on osa Barona-konsernia. 

Toimintamalli tukee sekä työnhakijaa että työnantajaa 

TyöPaikka-palvelun keskiössä on toimintamalli, jossa toimijat yhdessä työskentelevät sekä työnhakija-asiakkaan että työnantajan kanssa. Asiakasta tuetaan myös työllistymisen jälkeen. Asiakkailla saattaa olla taustalla pitkä työttömyys, jolloin työllistyminen ja työn aloitus voi olla jännittävää ja stressaavaa. Tässä tilanteessa usealla asiakkaalla on vahva konkreettisen tuen tarve. 

Kehitettävässä palvelussa myös työnantajaa tuetaan ja avustetaan sekä ennen työnhakijan työllistymistä että työllistymisen jälkeen. Työllistämisen kynnystä on mahdollista madaltaa, kun työnantajalle tarjotaan konkreettisesti tukea ja apua. 

– Työnhakija-asiakkaan palvelemisen lisäksi on tärkeää huomioida Tampereen alueen työnantajayritysten tarpeet ja toiveet. Rekrytoinnin pitäisi olla ketterää molemmille osapuolille. Voimme tukea työntekijää ja yritystä siinä vaiheessa, kun työnhakija-asiakas on jo siirtynyt työelämään – joku kenties pitkän työttömyysjakson jälkeen. Tärkeintä ei ole pelkästään saada asiakasta nopeasti töihin, vaan myös varmistaa hänen työssä pysymisensä, hyvinvointinsa ja tuottavuutensa työpaikalla. Tavoitteena on luoda tilanne, jossa molemmat osapuolet voittavat, toteaa Ovick. 

Tavoitteena on, että toteuttamistapa tukee palvelun laadukasta ja tuloksellista toteutusta, tiedonvälitystä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Toteutustapa tukee myös sitä, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut samasta paikasta. Asiakkaan palveluun ohjaamisesta vastaa asiakkaan vastuutyöntekijä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista. 

Lisätietoja

Sari Pirttiluoto
Erityisasiantuntija
Puhelin:
044 431 4229
Teksti: Saara Kallio
Jaa sosiaalisessa mediassa