Euroopan komissio hyväksyi Tampereen ilmastokaupunkisopimuksen

Tampereen kaupungille on myönnetty EU:n virallinen ilmastotyön tunnus. Tampere on yksi 33 kaupungista Euroopassa, joilla tunnus nyt on. Tunnus vahvistaa, että Tampereen näkemys ja toimet ilmastopäästöjen vähentämiseksi ovat perusteltuja. Tänään tunnuksen saivat myös Espoo, Lahti, Lappeenranta ja Turku.
Ilmastokaupunkitunnuksen saajia lavalla Brysselissä.
Tampereen tunnuksen vastaanotti Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston yhteysjohtaja Hannele Räikkönen.

Tampereen kaupungille on myönnetty virallinen EU:n tunnus kunnianhimoisesta ja laajasta ilmastokaupunkisopimuksesta. Tunnus julkistettiin tänään Brysselissä Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivillä, joilla oli läsnä myös komissaari Iliana Ivanova.

Euroopan komissio kuvaa tunnuksen myöntämistä perustavanlaatuiseksi askeleeksi ”100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia” -toimintaohjelmassa. Ilmastokaupunkisopimukseen kuuluvat toiminta- ja investointisuunnitelma ja sitoumukset yhteistyöstä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tampereen kaupunki sitoutuu sopimuksessa ilmastopäästöjä vähentäviin rakentamista, asumista, liikennettä, energiaa ja kulutusta koskeviin toimiin. Sopimus hyväksyttiin kaksivaiheisessa tarkastuksessa.  

Tunnus vahvistaa, että kaupungin ilmastotyön suunnitelmat ovat laaja-alaisia ja perusteltuja, mikä helpottaa EU:n, kansallisen ja alueellisen rahoituksen sekä yksityisen rahoituksen saamista työlle.

Mission johtaja, apulaispääjohtaja Patrick Child komission ympäristöasioiden osastolta onnittelee Tamperetta näkemyksestä, miten edetä nopeasti kohti oikeudenmukaista, vihreää, digitaalista siirtymää. Child arvioi Tampereen näyttävän tietä monille muille kaupungeille. 

Tampereen kaupungin pormestari Kalervo Kummola on ylpeä ja iloinen ilmastotyön saamasta tunnustuksesta.

─ On hienoa saada pitkäjänteiselle työlle komission vahvistus. Toivon yritysten, kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien jatkavan työtä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi yhdessä kaupungin kanssa. Kaupungin suunnitelman ja sitoumuksen voima on juuri yhteistyössä.

Missiotunnus vahvistaa jo tehtävää ilmastotyötä

Sitoumus vahvistaa Tampereen jo voimassa olevaa Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaa ja ilmastobudjettia. Välillisesti sitoumus myös lisää tasa-arvoa, turvallisuutta, terveyttä ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Erityisesti Patrick Child kiittää Tampereen tarkkaa suunnittelua ja seurantaa. 
─ Ilmastobudjetti luo synergiaa yhdessä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja kiertotalouden kanssa.

Sopimukseen kuuluva investointisuunnitelma perustuu ilmastobudjettiin ja Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan, jota kaupunki on noudattanut vuodesta 2020 ja jota päivitetään kahden vuoden välein. Päivitystä tehdään parhaillaan; ajantasainen tiekartta tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn syyskuussa.

Mikä missio?

Euroopan komissio innostaa missioilla Euroopan eri alueita yhteistyöhön ratkaisemaan isoja, haastavia, ilmastonmuutoksen kaltaisia ongelmia. Ilmastomissiossa kaupungit kehittävät toimintatapojaan ja jakavat opin toisilleen. Mukaan on valittu 112 kaupunkia. Suomesta kaupunkeja on mukana kuusi: Tampere, Helsinki, Espoo, Turku, Lahti ja Lappeenranta. 

Suomen missiokaupungit muodostavat yhdessä Climate Mission Finland 2030 -yhteistyöverkoston. Kaupungit ovat sitoutuneet saavuttamaan ilmastoneutraaliuden viimeistään vuonna 2030 ja tekevät yhteistyötä kehityksen nopeuttamiseksi. Tänään virallisen missiotunnuksen saivat myös Espoo, Lahti, Lappeenranta ja Turku. Climate Mission Finlandia tukevat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisätietoja

Laura Inha
Ilmasto- ja ympäristöpäällikkö
Puhelin:
040 801 6035
Emmi Nieminen
Investointisuunnitelmasta Kehittämisasiantuntija
Puhelin:
044 423 5136
Teksti: Essi Lehtinen
Kuvat: Matias Reinikainen
Jaa sosiaalisessa mediassa