Itsenäisyydenkadun ja Ratapihankadun katusuunnitelmaehdotukset nähtävillä

Itsenäisyydenkadun välillä Rautatienkatu–Murtokatu ja Ratapihankadun välillä Pakkahuoneenaukio–Tammelankatu katuosuuksien katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla ja palvelupisteessä 11.12.2023 saakka. Suunnitelmien mahdollistamat katusaneeraukset ovat osa Tampereen rautatieaseman lähiympäristön laajempaa kehittämistä.

Kyttälän, Tullin ja Tammelan kaupunginosissa sijaitsevien katujen muutokset perustuvat Ratapihankadun ja Pakkahuoneenaukion liikenneselvitykseen, Tampereen henkilöratapihahankkeen yhteydessä laadittuun Itsenäisyydenkadun selvityksiin ja alikulkusillan yleissuunnitelman päivityksen yhteydessä tarkistettuun liikennesuunnitelmaan.

Itsenäisyydenkadun pohjoispuolelle saadaan lisätilaa ratasiltojen ja Tullin risteyssillan uusimisen myötä. Lisätila hyödynnetään parantamalla jalankulun ja pyöräilyliikenteen olosuhteita.

Katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty muun muassa väylien tuleva sijainti, korkeusasemat, pintamateriaalit ja pintavesien kuivatus. Kaduilla on aluenopeusrajoitus 40 kilometriä tunnissa.

Itsenäisyydenkadun pyöräily ja jalankulku erikseen

Nykyinen Itsenäisyydenkadun pohjoispuolen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä muutetaan kaksisuuntaiseksi noin 5–7 metriä leveäksi erotelluksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi. Eteläpuolen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä rauhoitetaan jalankulun käyttöön.

’Pyörätien ja ajoradan väliselle erotuskaistalle on suunniteltu suojakaide turvallisuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Ajoradan perusleveys on 6,7–6,8 metriä.

Suunnitelmaehdotuksessa esitetään Itsenäisyydenkadun eteläpuolelle risteyssillan alle uusi raitiotiepysäkki, josta tulee suora kulku uudistettavaan asematunneliin. Pysäkki erotetaan Itsenäisyydenkadusta tukimuurilla. Pysäkin pintamateriaalina käytetään luonnonkiveä.

Liikennevalot Pakkahuoneenaukion liittymään

Ratapihankadun suunnitelmaehdotuksessa esitetään Pakkahuoneenaukion liittymään liikennevalot ja Ratapihankadulle lisätään kääntymiskaistat molemmista suunnista Pakkahuoneenaukiolle parantamaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseksi on Ratapihankadulle suunniteltu kaksisuuntainen 4,8 m leveä eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä.

Itsenäisyydenkadun ylittävä Tullin risteyssilta uusitaan nykyistä leveämpänä. Ajoradan perusleveys on 6,8–7,0 metriä.

Molemmilla kaduilla jalkakäytävät päällystetään harmaalla betonilaatalla. Pyörätiet päällystetään asfaltilla ja liittymäalueilla pyörätietä korostetaan väriasfalttia käyttämällä. Pyörätien ja ajoradan välinen erotuskaista kivetään luonnonkivellä.

Itsenäisyydenkadulla pyörätie ja jalkakäytävä erotellaan siltojen alla ja silloista idän suuntaan Murtokadun liittymään asti madalletulla reunakivellä. Muualla erottelu on esitetty kahden betonikiven raidalla.

Ajoratojen, pyöräteiden ja jalkakäytävien pintavedet johdetaan pinnan kallistusten avulla hulevesiviemäriin. Katuvalaistusta uusitaan tarvittavilta osin.

Henkilöratapihahankkeen työt on tavoitteena aloittaa alkuvuodesta 2024 ja katutöitä tehdään hankkeen aikataulujen puitteissa.

Mielipiteet ja parannusehdotukset

Mielipiteitä ja parantamisehdotuksia voi lähettää suoraan hankkeen tilaajalle tai suunnittelijalle.

Mahdolliset muistutukset katusuunnitelmaehdotuksia vastaan on tehtävä kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle osoitettuna ja toimitettuna kaupungin kirjaamoon nähtävilläoloaikana.

Lisätietoja

Petri Keivaara
Tilaaja / Tampereen kaupunki / kaupunkiympäristön palvelualue (lomalla 30.11-8.12) Katuinsinööri
Puhelin:
050 382 6459
Henrikki Norontaus
Katusuunnittelu/ Sitowise Oy Projektipäällikkö
Puhelin:
040 455 6961
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa