Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi henkilöratapihan yhteishankkeiden toteuttamissopimukset

Tampereen kaupunginhallitus on hyväksynyt omalta osaltaan Tampereen henkilöratapihan uudistamiseen liittyvät toteutussopimukset kokouksessaan 20.11.2023 ja esittää kaupunginvaltuustolle kaupungin rahoitusosuuksien hyväksymistä. Päätökset vauhdittavat Väyläviraston Tampereen henkilöratapiha -hankkeen etenemistä suunnitellussa aikataulussa ja Kannen alueen kehittämistä Nokia Arenalta rautatieaseman suuntaan.
Havainnekuvassa raitiovaunu sekä asematunneli.
Havainnekuva suunnitteilla olevasta Itsenäisyydenkadun matkaterminaalista.

Tampereen henkilöratapiha-hankkeeseen sisältyvät yhteiset osuudet, joita toteutetaan yhteistyössä Väyläviraston ja VR-Yhtymän kanssa, käsittävät Erkkilän ylikulkusillan ja Itsenäisyydenkadun-, Viinikanojan-, sekä Tampereen valtatien alikulkusiltojen uudistamisen. Tampereen kaupungin osuus hankkeiden rahoituksesta on yhteensä 35,5 miljoonaa euroa. 

Päätöksen kaupungin rahoitusosuudesta tekee valtuusto. Kaupunginhallitus edellyttää, että eri rakennushankkeet aikataulutetaan siten, ettei muulle liikenteelle aiheudu kohtuutonta haittaa. Lisäksi edellytetään, että Ratapihankatua, Viinikankatua ja Tampereen valtatietä ei suljeta missään vaiheessa kokonaan autoliikenteeltä.

Liikenteen sujuvuus ja kaupungin kasvu etusijalla

Tampereen henkilöratapiha on Suomen raideliikenteen solmukohta, ja sen uudistaminen varmistaa osaltaan koko maan henkilö- ja tavaraliikenteen sujuvuuden. Tampereen kaupungille yhteishankkeet ovat avainasemassa vastaamassa kaupungin kasvuun, keskustan kehittämiseen ja eri liikennemuotojen itä-länsireittien parantamiseen.

Erkkilän ylikulkusillan uudistaminen edistää liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja vähentää ympäristöhaittoja. Samalla Erkkilänkadun kävely- ja pyöräliikennettä kehitetään, ja sillan uusiminen mahdollistaa vaunuhuoltojärjestelmien sekä seisontaraiteistojen rakentamisen Naistenlahteen.

Viinikanojan ja Tampereen valtatien alikulkusiltojen uusiminen vaikuttaa suoraan raideliikenteen järjestelyihin, ratapihan turvallisuuteen, liikenteen välityskykyyn sekä toimintavarmuuteen. Siltojen uudistamisen myötä myös alueen toiminnallisuutta, viihtyisyyttä sekä pyöräily- ja jalankulkuliikenneväylien toimintoja ja palvelutasoa kehitetään.

Itsenäisyydenkadun alikulkusillan uudistaminen liittyy puolestaan tiiviisti Kannen alueen ja sen liikenteellisen solmukohdan kehittämiseen. Asematunneli ja Itsenäisyydenkadun alikulkusilta yhdistetään tilavaksi matkaterminaaliksi, johon on suunnitteilla raitiovaunupysäkki, liiketiloja sekä esteetön yhteys junien henkilölaitureille. Posteljooninpuiston puoleista tunnelia levennetään uuden pyörätien rakentamiseksi, ja samalla luodaan suora kulkuyhteys junien laiturialueelle.

Keskustan kehittäminen etenee

Henkilöratapihan uudistaminen edistää Tampereen keskustan kehittämistä. Tampereen kaupungin visio on muokata ratapihan hallitsema alue uudeksi ihmisten ja elämän alueeksi, joka tarjoaa tuhansia työpaikkoja ja asuntoja, keskustan palveluita sekä viihtyisää julkista tilaa. Uudet kulkureitit vähentävät ratapihan estevaikutusta ja sujuvoittavat matkaketjuja eri kulkumuotojen välillä.

Lisätiedot

Tampereen kaupunki
Hankejohtaja
Tero Tenhunen
[email protected]
puh: +358 50 540 2860

Tampereen henkilöratapiha -hanke
Väylävirasto, projektipäällikkö 
Mikko Heiskanen
[email protected] 
puh: 029 534 3808

Teksti: Noora Kumpulainen, Katja Kannonlahti
Kuvat: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy
Jaa sosiaalisessa mediassa